Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

 
Uppdateringar & kompletteringar

Updates & new articles  


På den här sidan finns korta noteringar över uppdateringar och kompletteringar som är gjorda efter 1999-02-07. Mindre justeringar kommer dock inte att finnas med.
(This page show when uppdates and new articles are added to the site)


Uppdateringar & kompletteringar (Updates & new articles)

2023-04-30 Bandel 502 uppdaterad
2023-04-30 Kil - Frykstadalens Järnväg, KFJ uppdaterad
2023-04-30 Driftplatserna Kil samt Torsby uppdaterade
2023-01-12 Bandel 423 uppdaterad
2023-01-12 Mariestad - Kinnekulle järnväg, MKJ, uppdaterad
2023-01-06 Botniabanan
2023-01-06 Driftplatserna Mellansel, Örnsköldsvik, Västeraspby uppdaterade
2023-01-06 Bandelarna 046, 048 och 049 är uppdaterade
2023-01-06 Statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik uppdaterad
2022-12-29  Statistik, utvecklingen av det Svenska Järnvägsnätet, 1856-1905 uppdaterad.
2022-12-23  Bildarkivet 4 nya bilder. BG00002, BG00003, BG00004, BG00005
2022-08-20 Bildarkivet 14 nya bilder. AH00002, BGY00001, BGY00002, BGY00003, BGY00004, BGY00005, BGY00006, BGY00007, HKN00002, HKN00003, HKN00004, RS00008, RS00009, RS00010,
2022-04-08 159, ny bandel Citybanan Tomteboda Övre - Stockholm Södra.
2022-04-03
Stockholm–Södra Lidingöns järnväg ­ (SSLidJ), Norra Lidingö järnväg (LiB), Värtan–Lidingö järnväg.
2022-04-03 Bildarkivet 17 nya bilder. SN00023, SN00024, SN00025, SN00026, SN00027, SN00028, SN00029, SN00030, SN00031, SN00032, SN00033, SN00034, SN00035, SN00036, SN00037, SN00038, SN00039.

2022-01-17 när olika järnvägssträckor fick elektrisk drift.
2021-12-30 Bildspelet på huvudsidan uppdaterat med ny årskalender och en del bilder.
2021-12-28 Bildarkivet, 14 nya bilder, AGK00001, AGK00002, AGK00003, AGK00004, HKN00001, JVM00001, JVM00002, JVM00003, JVM00004, PLS00011, PLS00012
2021-11-09 Bildarkivet, 4 nya bilder, GL00001, Gl00002, GL00003, KA00002.

2021-11-01 Järnvägarna kring Kristianstad.
2021-11-01 Kristianstad - Hässleholms Järnvägar, CHJ.
2021-11-01 Kristianstad - Åhus Järnväg, CÅJ.
2021-11-01 Kristianstad - Immelns - (Älmhult) Järnväg, KIJ.
2021-11-01 Gärds Härads Järnväg, GJ/GHJ.
2021-11-01 Hör - Hörby Järnväg, HHyJ.
2021-11-01 Hörby - Tollarps Järnväg, HTJ.
2021-11-01 Eslöv - Hörby Järnväg, EHJ.
2021-11-01 Hästveda - Karpalunds Järnväg, HKJ.
2021-11-01 Östra Skånes Järnvägar.
2021-11-01 Föreningsstationerna Älmhult och Kristianstad kompletterade med ritning och bild.
2021-08-07 Bildarkiv med historiska järnvägsbilder.
2021-08-02 Statsbanan Sveg - Hede
kompletterad med bland annat info Vemdalen samt "I skuggan av kalla kriget".
2021-04-25 Följande bandelar och tillhörande änd- och knutstationer har uppdaterats och kompletterats: 598, 620, 621, 622, 623, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 634, 636, 637, 638, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 650, 651.
2020-12-13 Nya bilder från Svensk järnvägshistoria i bildspelet  på huvudsidan.
2020-12-10 Varberg - Ätrans Järnväg VbÄJ kompletterad med bilder och text.
2020-12-10 Bandelen 509 kompletterad, föreningsstationen Ullared kompletterad med ritning och foton.
2020-12-09 Föreningsstationerna Åhus och Åhushamn kompletterade med ritningar och bilder.
2020-09-08 Bandelarna 577, 579
samt 580 kompletterade med ritning och bild.
2020-09-08 Föreningsstationerna Halmstad Ö, Åsen, Unnen, Bolmen, Ljungby, Norraryd uppdaterade/kompletterade.
2020-07-15 Huvudsidan kompletterad med sökfunktion för sökning inom historiskt.nu.
2020-06-25 Bandelarna 450,
452, 453, 455, samt 456 kompletterade.
2020-06-25 Föreningsstationen
Vislanda kompletterad med skiss och foto.
2020-06-06 Söktips på Järnvägsmuseets samling på Digitalt Museum.
2020-06-04 Bandelarna 571
, 583,585, 587, 588,589, 590, 591, 592 samt 594. uppdaterade/kompletterade.
2020-03-30 Bandelarna 286, 288, 287, 289, 290, 291, samt 292 uppdaterade/kompletterade
2020-03-30 Bandelarna 348, 406, 407, 408, 409, 410 samt 412 uppdaterade/kompletterade
2020-03-30 Lysekils Järnväg LYJ, Bergslagernas Järnvägar,BJ samt Göteborg - Strömstad kompletterade.
2020-02-11 Bandelarna 059, 061, 063, 073, 075, samt 077 uppdaterade/kompletterade
2020-02-09 Bandelarna 051, 055
, 079, 080, 082, 084, 123, samt 124 uppdaterade/kompletterade
2020-02-05 AOJ Anneberg-Ormaryd, JGJ, Jönköping- Gripenberg samt EÖJ, Eksjö-Österbymo uppdaterade/kompletterade.
2020-02-05 Bandelen 479, 478 uppdaterad//kompletterad
2020-02-04 Bandelen 573 uppdaterad/kompletterad
2020-02-02 Sidorna med Järnvägssignaturer uppdaterad/kompletterad
2020-01-06 Föreningsstationerna Hallsberg och Pålsboda kompletterade.
2020-01-06 Bandelarna: 336
, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348 kompletterade.
2020-01-01 334 469 besökare på Historiskt om Svenska Järnvägar 2019
2019-12-16 Nya bilder från Svensk järnvägshistoria i bildspelet  på huvudsidan
2018-12-23 Nya bilder från Svensk järnvägshistoria i bildspelet  på huvudsidan.

2018-12-06 Bandelsregister, kartor, stationer och lastplatser
2018-12-06 Kompletterande information Södra stambanan

2018-01-15 Järnvägsbilder som bakgrundsbild i din dator. 1680-1050 pixlar
2018-01-15 Järnvägskartor som bakgrundsbilder kompletterad med 1680x1050 pixlar
2017-12-01 Nya bilder från Svensk järnvägshistoria i bildspelet  på huvudsidan.

2016-12-31 Almanacka 2017 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.
2015-12-29 Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ
2015-12-29  Almanacka 2016 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.
2014-12-30  Almanacka 2015 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.
2014-07-22 Helsingborg - Hässleholms Järnväg.
2014-07-22 Klippan - Röstånga och Röstånga - Eslövs Järnväg.
2014-01-04 31 nya bilder från Svensk järnvägshistoria i bildspelet  på huvudsidan.

2013-12-30  Almanacka 2014 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.
2013-12-30  "Visste du att" på första sidan, borttagen.
2013-12-30  "Dagens bild" på första sidan, borttagen.
2012-12-21 31 nya bilder från Svensk järnvägshistoria i bildspelet  på huvudsidan.

2012-12-20 Almanacka 2013 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.
2012-01-01 Dagens bild 2012  31 st nya bilder inlagda. En ny bild visas varje dag under månaden
2012-01-01 31 nya bilder från Svensk järnvägshistoria i bildspelet  på huvudsidan .
2011-12-23 Almanacka 2012 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.
2011-02-05 31 nya bilder från Svensk järnvägshistoria i bildspelet  på huvudsidan .
2010-12-23 Almanacka 2011 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.
2010-08-02 31 nya bilder från Svensk järnvägshistoria i bildspelet  på huvudsidan .
2010-03-06 Malmö -Trelleborgs Järnväg uppdaterad med bilder.
2010-01-16 Bildspel inlagt på huvudsidan. 31 bilder från Svensk järnvägshistoria.
2010-01-11 Pålsboda - Finspångs Järnväg, PFJ uppdaterad med bilder och text
2010-01-11 Finspång - Norsholms Järnväg, FNJ, uppdaterad med bilder och text
2010-01-11 Norra Östergötlands Järnväg, NÖJ, uppdaterad med bilder och text
2010-01-09 Haparanda station, en återblick
2010-01-09 Statsbanan Morjärv - Kalix - (Karlsborgsbruk)
2010-01-09 Statsbanan Karungi - Övertorneå
2010-01-09 Statsbanan Morjärv - Karungi - Haparanda - Finska gränsen

2010-01-09 Statsbanan Boden - Morjärv
2009-12-31 Dagens bild under 2009 samlade i ett eget kapitel
2009-12-22 Almanacka 2010 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.
2009-11-08 Organisation, Statens Järnvägar med föregångare 1855 - 2001
2009-07-26 Kil - Fryksdalens Järnväg, KFJ, snabbfakta, karta, tidtabell, grafisk tidtabell
2009-02-19 Väderstad - Skänninge - Bränninge Järnväg, VSBJ. Historik, karta, tidtabell mm.
2009-01-31 Mellersta Östergötlands Järnvägar, MÖJ. Historik, karta, tidtabell mm.
2009-01-31 Fågelsta - Vadstena - Ödeshögs Järnväg, FVÖJ. Snabbfakta , karta, tidtabell mm.

2009-01-17 Bånghammar - Klotens Järnväg, bild- och textkompletteringar
2009-01-12 ÅJ, Ågs Järnväg uppdaterad text och bild
2009-01-12 DONJ Wintjerns station uppdaterad text och bilder

2009-01-12 12 stycken nya artiklar inlagda under "Visste Du attä"
2009-01-02 Artikelarkiv för artiklar som tagits bort från "Visste Du attä"
2008-12-31 Dagens bild 2009  31 st nya bilder inlagda. En ny bild visas varje dag under månaden
2008-12-31 Dagens bild under 2008 samlade i ett eget kapitel
2008-12-17 Almanacka 2009 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.
2008-10-12 Växjö - Alvesta Järnväg, uppdaterad med 2 bilder som textkomplettering
2008-10-12 Karlskrona - Växjö Järnväg, WCJ. Snabbdakta, tidtabell, karta mm
2008-06-30 Vykortssidan uppdaterad med 20 nya vykort
2008-04-20 Trollhättan - Nossbro Järnväg, TNj, textuppdatering samt bildkomplettering
2008-01-26 Inlandsbanan delen Ulriksfors Volgsjön uppdaterad med bilder och bangårdsritningar
2008-01-21 Uppsala - Enköpings Järnväg, UEJ. Snabbfakta, tidtabell, karta profil, mm
2008-01-18 Storå - Stråssa Järnväg, kompletterande uppgifter
2008-01-18 Silverhöjden - Mossgruvans Järnväg, kompletterande uppgifter, bilder

2007-12-31 Dagens bild under 2007 samlade i ett eget kapitel
2007-12-20 Almanacka 2008 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.
2007-11-21 Förteckning över ånglok i Sverige, tillverkade i utlandet
2007-11-03 Förteckning över ånglok tillverkade i Sverige
2007-09-21 Ångloksdata uppdaterad med 23 nya ångloksnummer
2007-07-25 Borås - Alvesta Järnväg 100 år, en artikelserie av Tomas Themar
2007-04-22 Eksjö - Österbymo Järnväg, artikel från tidningen Signalen 1954 samt bildkomplettering
2007-03-17 Banarbetaren Helge Olsson berättar, skrivet av Tomas Themar
2007-03-14 Statsbanan Järna - Nyköping - Åby - Norrköping, fakta, tidtabell, profil
2007-01-21 Åmål - Årjängs Järnväg, ÅmÅJ, snabbfakta, tidtabell, karta, profil, tjänstetidtab
2007-01-13 Dal - Västra Värmlands Järnväg, DVVJ, snabbfakta, tidtabell, karta, profil, tjänstetidtab
2006-12-31 Dagens bild under 2006 samlade i ett eget kapitel
2006-12-31 Dagens 2007  bild, 31 st nya bilder inlagda. En ny bild visas varje dag under en månad
2006-12-19 Breddningen av Blekinge kustbanor, BKB. Reportage i tidningen Signalen 1954

2006-12-19 Smalspår i snö - En besvärlig vecka på BKB- Gunnar Lind
2006-12-12 Almanacka 2007 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.

2006-11-29 Vykortssidan uppdaterad med 13 nya vykort
2006-11-13 Lort-SJ i Kristianstad. Reportage i tidningen Signalen 1949
2006-10-27 Mellersta Södermanlands Järnväg, MlSlJ, snabbfakta, tidtabell, karta, profil
2006-10-24 Norra Södermanlands Järnväg, NrSlJ, snabbfakta, tidtabell, karta, profil, tjänstetidtab
2006-10-05 Göteborg - Särö Järnväg Sista ångloksparet ut på Säröbanan
2006-10-05 Statsbanan Skövde - Karlsborg. Snabbfakta & karta, tidtabell, profil
2006-10-01 Vykortssidan uppdaterad med 27 nya vykort
2006-09-27 Hos Lifh i Jugansbo, artikel ut tidningen Signalen 1954
2006-04-07 Vykortssidan uppdaterad med nya vykort
2006-04-04 Göteborg - Borås Järnväg, GBJ, snabbfakta, tidtabell, profil, karta
2006-04-04 Borås - Alvesta Järnväg, BAJ, snabbfakta, tidtabell, profil, karta
2006-03-01 Kinds Härads Järnväg, KindsJ snabbfakta, karta, tidtabell
2006-02-06 Mönsterås Järnväg, MÅJ snabbfakta, tidtabell, profil, karta
2006-02-06 Ljungbyholm - Karlslunda Järnväg, LCJ
snabbfakta, tidtabell, profil, karta
2006-02-06 Kalmar - Torsås Järnväg, KTsJ
snabbfakta, tidtabell, profil, karta
2006-02-06 Kalmar - Berga Järnväg, KBJ
snabbfakta, tidtabell, profil, karta

2005-12-30 Dagens 2006  bild, 31 st nya bilder inlagda. En ny bild visas varje dag under en månad
2005-12-30 Dagens bild under 2005 samlade i ett eget kapitel
2005-12-21 Almanacka 2006 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator. bortt 071220
2005-12-06 Vykortssidan uppdaterad med nya vykort
2005-11-30 Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg (KVBJ) uppdatering av text samt bildkomplettering

2005-11-03 I kamp mot snön. Inspelat omkring 1945
2005-11-02 Film tre ånglok tre spårvidder. Växjö januari 1949.
2005-11-01 Film från leverans och provkörning av det smalspåriga, ångloket SJ Gt 4049 januari 1949.
2005-11-01 Nytt underkapitel, med innehållsförteckning över filmer

2005-10-28 Växjö - Tingsryds Järnväg, VTJ, omarbetad, bildkompletterad och flyttad till ny adress
2005-10-28 Bredåkra - Tingsryds Järnväg, BTJ, omarbetad, bildkompletterad och flyttad till ny adress
2005-10-28 Östra Blekinge Järnväg, ÖBlJ, omarbetad, bildkompletterad och flyttad till ny adress
2005-10-28 Västra Blekinge Järnväg, VBlJ, omarbetad, bildkompletterad och flyttad till ny adress
2005-10-28 Sölvesborg - Kristianstad Järnväg, SCJ, omarbetad, bildkompletterad och flyttad till ny adress
2005-10-28 Mellersta - Blekinge Järnväg, MBlJ, omarbetad, bildkompletterad och flyttad till ny adress
2005-10-28 Blekinge Kustbanor, BKB, omarbetad, bildkompletterad och flyttad till ny adress

2005-10-25 Sala - Gysinge - Gävle Järnväg, SGGJ omarbetad och flyttad till ny adress
2005-10-16 Något om uniformer vid Sveriges Järnvägar (Jesper Luckman)
2005-09-13 Vykortssidan uppdaterad med nya vykort
2005-07-27 Kosta - Lessebo Järnväg uppdaterad med bilder och flyttad till ny adress
2005-06-10 Gotlands Järnväg uppdaterad bilder och text samt flyttad till ny adress
2005-05-20 Vykort från Svenska järnvägar
2004-05-12 Falkenbergs Järnväg, FJ snabbfakta, karta, tidtabell och profil
2005-04-28 Malmö - Limhamns Järnväg, MLJ med  karta samt tidtabell från 1914
2005-04-01 Västergötland - Göteborgs Järnvägar, snabbfakta, beskrivning och filmer

2005-03-10 Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ. uppdaterad text, bilder, tidtabell, profil, ny adress
2005-01-21 Göteborg- Särö Järnväg, GSJ, uppdatering med bilder. Flyttad till ny adress
2005-01-21 Trollhättan - Nossebro Järnväg, TNJ, kompletterad med snabbfakta
2005-01-20 Skara - Timmersdala Järnväg, STJ, kompletterad med snabbfakta
2005-01-18 Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg, SKWJ, kompletterad med snabbfakta
2005-01-17 Halmstad - Bolmens Järnväg, HBJ, utökad text, nya bilder
2005-01-14 Mariestad - Kinnekulle, MKJ. Snabbfakta
2005-01-14 Mariestad - Moholms Järnväg, MMJ. Snabbfakta
2005-01-12 Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg, LSSJ. Snabbfakta
2005-01-02 Västra Centralbanan, VCJ, uppdaterad bilder och by adress
2005-01-02 Halmstad - Nässjö Järnvägar, HNJ, uppdaterad text, nya bilder och ny adress

2004-12-31 "Dagens bild" historiska järnvägsbilder som var införda under 2004
2004-12-29 Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg, ASLJ, uppdaterad text och nya bilder, ny adress
2004-12-14 Hönshylte - Kvarnamåla Järnväg uppdatering text, tidtabell 1930 och bilder. Ny adress.
2004-12-13 Almanacka 2005 borttagen 2006-12-12
2002-12-13 Almanacka 2003 borttagen
2004-12-12 Norra stambanorna, uppdaterad text och bilder samt kompletterad med banprofiler
2004-12-08 Järnvägsinformation och bandelsregister
2004-12-05 Södra stambanan uppdaterad med bl a bilder samt flyttad till ny adress
2004 oktober/december Omstrukturering av hemsidan. Brutna länkar kan förekomma.
2004-10-24 Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg, UWHJ, UVHJ snabbfakta, historik, karta, tidtabell, profil
2004-09-22 Statens Järnvägar västra stambanan uppdatering och ny adress på Internet

2004-09-22 Varberg - Ätrans Järnväg, WbÄJ, VbÄJ, snabbfakta, tidtabell, profil, karta

2004-09-22 Dalslands Järnväg, snabbfakta, tidtabell, profil, karta

2004-08-27 Stambanan Krylbo - Mjölby, snabbfakta, tidtabell, profil, karta

2004-08-27 Statsbanan Hallsberg - Örebro snabbfakta, karta
2004-08-27 Statsbanan Hallsberg - Mjölby, karta, snabbfakta
2004-08-27 Statsbanan Krylbo - Örebro, snabbfakta, karta
2004-08-27 Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ, snabbfakta
2004-06-17 Västra Centraljärnvägen, VCJ bilduppdatering

2004-06-17 Ulricehamns Järnväg, Ulricehamn - Vartofta Järnväg, UWJ snabbfakta

2004-04-28 Inlandsbanan, uppdaterad med nya bilder samt flyttad till ny adress på Internet

2004-04-26 Hur fungerar den Svenska enfasdriften

2004-04-26 Eldriftens förhistoria
2004-03-28 Ritningar på elektriska lok

2004-03-25 Ritning på elektrolok D nummer 150

2004-04-14 Borås Järnväg, Borås - Herrljunga Järnväg, BHJ, snabbfakta, karta, tidtabeller, profil

2004-04-14 Varberg - Borås - Herrljunga Järnväg, WBJ, VBHJ, snabbfakta, karta, tidtabeller, profil
2004-03-10 Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ Komplettering med spårplan över Söderfors

2004-03-10 Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ Komplettering med spårplan över Dannemora
2004-03-05 Gävle - Ockelbo Järnväg, GOJ snabbfakta, karta, tidtabell, profil

2004-03-05 Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ historik, karta, tidtabeller, profil
2004-02-27 Nora Bergslags Järnväg (NBsJ, NBJ) kompletterad med tidtabeller från 1930

2004-02-26 Bildkomplettering. Statsbanan genom Bohuslän Göteborg - Skee - (Strömstad)

2004-02-22 Ny adress för Statens Järnvägars godsvagnar 1942 (Sjgv)

2004-02-06 Köping - Utterbergs - Riddarhyttans Järnväg (KURJ) uppdatering, bilder, tidtabell 1930 mm.

2004-02-04 Roslagsbanan blir statligt bolag. Artikel i tidningen signalen 1951

2004-01-20 Östra Smålands Järnväg snabbfakta, karta, tidtabell och profil
2004-01-20 Ruda - Älghults Järnväg snabbfakta, karta, tidtabell och profil
2004-01-20 Ruda - Oskarshamns Järnväg snabbfakta, karta, tidtabell och profil

2004-01-16 Förändring och utveckling av det Svenska järnvägsnätet. Statistiken kompletterad till år 2001 samt statistik över energiförbrukning, el, stenkol, diesel samt bensin.

2004-01-12 TRJ, Trelleborg - Rydsgårds Järnväg. Snabbfakta, karta. tidtabell, profil

2004-01-12 MTJ, Malmö - Trelleborgs Järnväg. Snabbfakta, karta. tidtabell, profil
2004-01-12 HSFJ, Hvellinge - Skanör - Falsterbo Järnväg. Snabbfakta, karta. tidtabell, profil
2004-01-12 KTJ, Västra Klagstorps - Tygelsjö Järnväg. Snabbfakta, karta. tidtabell, profil
2003-12-31 31 nya texter under rubriken "Visste Du att" inlagda. En ny text varje dag under månaden

2003-12-30 Regn- och snöäventyr på före detta Orsa - Herjeådalens Järnväg

2003-12-29 Järnvägskarta över Sverige, Norge och Danmarks järnvägar år 1904

2003-12-29 Järnvägskarta över Sverige, Norge och Danmarks järnvägar år 1894
2003-12-29 Järnvägskarta över Sverige, Norge och Danmarks järnvägar år 1880
2003-12-28 "Dagens bild" nya bilder för år 2004

2003-12-28 Dagens historiska bilder från 2003 sammanställda på en egen sida
2003-12-19 BKJ, Bånghammar - Klotens Järnväg, snabbfakta, karta och bilder

2003-12-19 Silverhöjden - Mossgruvans Järnväg snabbfakta, karta
2003-12-19 SGJ, Storå - Guldsmedshyttans Järnväg snabbfakta, karta
2003-12-19 Storå - Stråssa Järnväg snabbfakta, karta
2003-12-19 Örebro - Köpings Järnväg, ÖKJ historik, rullande materiel, beskrivning, profil
2003-12-19 Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ historik, rullande materiel, beskrivning, profil
2003-12-19 Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ historik, rullande materiel, beskrivning, profil 2003-12-19 TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar historik, rullande, tidtabeller
2003-12-03 Almanacka 2004 borttagen 2005-12-21
2002-11-17 Rälsbussarna vid de Svenska järnvägarna

2003-11-07 Fem tjänster i en. Motorvagnsförare på kulturbana 1950. artikel ur tidningen Signalen

2003-10-24 Växjö - Alvesta Järnväg, WAJ. snabbfakta, karta, tidtabell och banprofil

2003-10-22 Ånglok vid Statens Järnvägar littera H, Hb

2003-10-22 Ånglok vid Statens Järnvägar littera D, Da
2003-10-14 Växjö - Hultsfred - Västervik Järnväg, VHVJ, kort historik

2003-10-12 Växjö - Åseda - Hultsfreds Järnväg, VÅHJ. snabbfakta, karta, tidtabell och banprofil

2003-10-07 Östra Värends Järnväg, ÖVJ. snabbfakta, karta, tidtabell och banprofil

2003-10-06 Sverige & Norge Järnväg, historik

2003-10-06 Malmbanan, Statsbanan Luleå - Riksgränsen - Narvik, historik, karta, tidtabell, profil
2003-09-05 Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ uppdatering, tidtabeller, banprofil och bilder

2003-09-04 Stockholm - Roslagens Järnvägar (SRJ) uppdaterad med banprofiler, tidtabeller, bilder

2003-09-04 Stockholm - Rimbo Järnväg (SRJ) uppdaterad med bilder
2003.09-04 Uppsala - Länna Järnväg (ULJ) uppdaterad med bilder
2003-09-04 Dannemora - Hargs Järnväg (DHJ) uppdaterad med banprofiler och bilder
2003-08-26 Ånglok vid Statens Järnvägar littera R

2003-08-26 Ånglok vid Statens Järnvägar littera N
2003-08-26 Ånglok vid Statens Järnvägar littera Mb
2003-08-26 Ånglok vid Statens Järnvägar littera Ma
2003-08-26 Ny innehållsförteckning över artiklar med ånglok vid Statens Järnvägar, SJ
2003-08-24 Uddevalla - Lelångens järnväg, ULB. Snabbfakta, Karta; profil och Tidtabell

2003-08-24 Förändring och utveckling av det Svenska järnvägsnätet. År 1891 - 1904 tillkommit
2003-07-18 Förändring och utveckling av det Svenska järnvägsnätet. År 1875-1890 tillkommit

2003-05-14 Bildkomplettering, Margretehill/Forsbacka station Gävle - Dala Järnväg

2003-04-29 Statsbanan Sundsvall - Torpshammar Snabbfakta, karta, profil, tidtabell

2003-04-06 Översiktskarta med alla Svenska banor med spårvidd 1067 mm

2003-04-06 Grunddata om Matfors - Vattjoms Järnväg, MVaJ
2003-04-06 Grunddata om Sundsvall - Torpshammars Järnväg, STJ
2003-04-04 Huvudsidan "smalspåriga järnvägar" sorterad på spårvidder

2003-03-19 Lysekils Järnväg, LyJ, snabbfakta , karta, tidtabell 1930, banprofil

2005-11-07 Vetlanda Järnvägar, HvSJ, HvMJ, karta, tidtabell 1930 samt banprofil

2003-03-11 Skövde - Axvalls Järnväg, SAJ. Snabbfakta, tidtabell samt banprofil

2003-02-10 Tabell som visar datum och sträcka när de olika bandelarna fick elektrisk drift

2003-02-10 Karta över Svenska järnvägar med elektrisk drift
2003-02-10 Elektrifiering av Svenska Järnvägar, Nytt kapitel
2003-02-09 Strömstad - Skee Järnväg, snabbfakta och banprofil

2003-02-03 Statsbanan genom Bohuslän Göteborg - Skee - (Strömstad) snabbfakta, tidtab, profil

2003-02-03 Elektrifieringen av Varberg - Borås - Uddevalla - Strömstad. Artikel från "Signalen" 1950
2003-02-03 Nytt kapitel Elektrifiering och elektrisk drift
2003-01-29 Woxna - Lobonäs Järnväg, WLJ uppdatering, bildkomplettering, tidtabell och banprofil

2003-01-19 En blick på BLJ. Reportage om BLJ i tidningen Signalen 1953

2003-01-12 Eksjö - Österbymo Järnväg, EÖJ. Snabbfakta, karta tidtabell samt banprofil

2003-01-06 Göteborg- Särö Järnväg, GSJ, snabbfakta, karta, tidtabell samt banprofil

2003-01-05 31 nya texter under rubriken "Visste Du att" inlagda. En ny text varje dag under månaden
2002-12-28 Dagens bild 2003. En ny bild varje dag under månaden
2002-11-30 Järnvägsbyggaren Carl Johan Jehander

2002-11-22 En dag med "snöslungare" artikel från tidningen Signalen 1956

2002-11-22 Nytt kapitel, Järnvägar och snö
2002-11-01 Ostkustbanan, Historik, banbyggnaden, rullande materiel, förstatligandet mm

2002-10-31 Att arbeta vid Järnvägen, Nytt kapitel upplagt

2002-10-31 Bernt Forsberg, Lokrekryt på 1950-talet
2002-10-31 Lokförare Karl H Jonsson ("Kalle Jonsson")
2002-10-27 Norra Hälsinglands Järnväg. Bild- och textkomplettering

2002-10-13 Östra stambanan, snabbfakta, tidtabeller, banprofil, karta

2002-10-08 Falun - Rättvik - Mora Järnväg, FRMJ bildkomplettering

2002-10-08 Mora - Älvdalens Järnväg, MEJ bildkomplettering
2002-10-08 Falun - Västerdalarnas Järnväg, FVJ bildkomplettering
2002-10-08 Gävle - Dala Järnväg komplettering med rullande materiel, tidtabell, banprofil, bilder

2002-10-06 Almanacka 2003 med historiska järnvägsbilder som bakgrundsbilder i din dator.
2002-10-04 Fakta om SJ ånglok littera C, Ca

2002-10-04 Fakta om SJ ånglok littera Cb
2002-10-04 Fakta om SJ ånglok littera Cc, Cd
2002-10-02 Förändring och utveckling av det Svenska järnvägsnätet. År 1874 tillkommit

2002-09-29 Kosta Järnväg, Kosta - Lessebo Järnväg, snabbfakta, tidtabell 1930, karta, profil

2002-09-28 Södra Ölands Järnväg uppdaterad med bilder

2002-09-28 Borgholm - Böda Järnväg uppdaterad med bilder
2002-09-28 Ölands Järnväg uppdaterad med tidtabell från 1930 samt bilder

2002-09-16 Järnvägsmuseidagen i Gävle 14 september 2002

2002-09-02 Nya bilder Tidaholms Järnväg, TJ.

2002-08-18 Bildkomplettering Hönshylte - Kvarnamåla Järnväg

2002-08-18 Bildkomplettering Växjö - Tingsryds Järnväg
2002-06-19 DHdJ Dala Hälsinglands Järnväg historik 1899-1927, rullande, tidtabell, graf, profil

2002-04-28 Nordvästra stambanan Laxå - norska gränsen snabbfakta; tidtabell 1930 och profil

2002-04-14 Förändring och utveckling av Svenska järnvägsnätet åren 1867 - 1873

2002-04-13 De första I-loken vid Statens Järnvägar

2002-04-08 "Söder om Landsvägen" Artikel från Signalen 1950 om före detta BÖJ

2002-04-08 Trafikförbundet Ystads Järnvägar, YJ snabbfakta och karta

2002-04-08 Malmö - Ystads Järnväg, MYJ. Snabbfakta, karta, Tidtabell, banprofil
2002-04-08 Börringe - Östratorps Järnväg, BÖJ. Snabbfakta, karta, Tidtabell, banprofil
2002-04-08 Ystad - Skivarps Järnväg, YSJ. Snabbfakta, karta, Tidtabell
2002-04-08 Ystad - Eslövs Järnväg Järnväg, YEJ. Snabbfakta, karta, Tidtabell, banprofil
2002-04-08 Ystad - Brösarps Järnväg, YBJ. Snabbfakta, karta, Tidtabell, banprofil
2002-04-08 Ystad - Gärsnäs-S:t Olofs Järnväg, YGStOJ. Snabbfakta, karta, Tidtabell, banprofil
2002-03-27 Näs - Horndals Järnväg. Komplettering av bilder och texter, dieselloken

2002-03-27 Näs - Morshyttans Järnväg. Bilder (Morshyttan) och text komplettering
2002-03-11 Signaler och signalmedel vid Svenska järnvägar

2002-03-11 Spårvidder och dess historia, bilduppdatering
2002-02-24 Näs - Horndals Järnväg. Komplettering av bilder och texter

2002-02-24 Näs - Morshyttans Järnväg. Bild och text komplettering
2002-02-09 Östra Skånes Järnvägar. Tidtabeller 1930 samt bild

2002-01-27 Norra Hälsinglands Jvg, nya bilder, tidtabeller, profil, karta Hudiksvall

2002-01-26 Bergslagernas Järnväg. Tjänstetidtabell & tidtabeller 1930 samt bild över Göteborg

2002-01-23 Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg (ASLJ) Tidtabell 1930
2002-01-03 Stationer och lastplatser i Sverige. 5000 stycken

2002-01-01 Statens Järnvägar ånglok litt. Oc

2001-12-31 SJ-kamp mot snön 1953. Artikel från Signalen mars 1953

2001-12-28 Marma - Sandarne Järnväg, MaSJ. Snabbfakta, karta, tidtabell

2001-12-27 Gotlands Järnväg, GJ. Snabbfakta, tidtabell, banprofil

2001-12-27 Slite - Roma Järnväg, SlRJ. Snabbfakta, tidtabell, banprofil
2001-12-27 Klintehamn - Roma Järnväg, KlRJ. Snabbfakta, tidtabell, banprofil
2001-12-27 Visby - Visborgsslätt - Bjärs Järnväg, Karta snabbfakta
2001-12-27 Södra Gotlands Järnväg, SGJ Snabbfakta
2001-12-07 Statsbanan Ljusdal - Hudiksvall, fakta, karta, tidtabell, profil

2001-12-07 Hudiksvalls Järnväg, HJ, fakta, karta; tidtabell
2001-12-02 Söderhamns Järnväg & kommunikationsleden Söderhamn - Bollnäs (Kilafors)

2001-12-02 Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund, karta & tidtabell
2001-11-29 DONJ flyttad till annan server

2001-11-28 Järnvägsstationer, håll- och och lastplatser vid de Svenska järnvägarna del E & F
2001-11-04 Statens Järnvägar. Sammanbindningsbanan genom Stockholm

2001-11-03 Järnvägskartor som bakgrundsbilder till din dator

2001-10-17 Ostkustbanan uppdatering med tidtabeller från 1930
2001-10-12 Järnvägsstationer, håll- och och lastplatser vid de Svenska järnvägarna del D
2001-10-10 Förändringen och utvecklingen av det Svenska järnvägsnätet

2001-10-02 Statens Järnvägar Inlandsbanan tidtabell från 1930
2001-10-02 Statens Järnvägar Norra stambanorna tidtabell från 1930
2001-10-02 Statens Järnvägar Södra stambanan tidtabell från 1930
2001-09-30 Statens Järnvägar Västra stambanan tidtabell från 1930
2001-09-07 Järnvägsstationer, håll- och och lastplatser vid de Svenska järnvägarna del C
2001-09-07 Järnvägsstationer, håll- och och lastplatser vid de Svenska järnvägarna del B

2001-09-06 Stambanan genom Norrland kompletterad med bilder från Järbo

2001-08-29 Järnvägsstationer, håll- och och lastplatser vid de Svenska järnvägarna del A
2001-08-27 Stavsjö Järnväg (Nunnebanan) fakta, karta, tidtabell, profil
2001-08-21 Tidaholms Järnväg, TJ, fakta, Karta, tidtabell, profil

2001-05-08 Stockholm -Västerås Bergslagens Järnvägar tidtabeller 1930

2001-04-25 Finspång - Norsholms Järnväg, FNJ fakta och karta

2001-04-25 Pålsboda - Finspångs Järnväg, PFJ fakta och karta
2001-04-25 Norra Östergötlands Järnvägar, NÖJ karta tidtabeller profil
2001-04-16 Näs - Morshyttan och Näs - Horndals Järnväg, karta, tidtabell, profil

2001-04-09 De första ångloken vid Statens Järnvägar "O-loken"

2001-03-25 Uniformer, reglemente, tjänstetecken och gradbeteckningar vid Sveriges järnvägar

2001-03-17 Östra Blekinge Järnväg (ÖBlJ) komplettering av tidtabell

2001-01-26 Nora Bergslags Järnväg (NBsJ, NBJ) karta, banprofil & tidtabell

2001-01-26 Nora - Karlskoga Järnväg (NKJ) med karta
2001-01-26 Nora - Ervalla Järnväg (NEJ) med karta
2001-01-26 Vikern - Möckelns Järnväg (WMJ)
2001-01-26 Dalkarlsbergs Järnväg (BDJ)
2001-01-26 Bredsjö - Degerfors Järnväg (BDJ) med karta
2001-01-20 Rälsprofiler, 15 - 43 kilo per meter
2001-01-14 Norra Hälsinglands Järnväg (NHJ) tidtabell & profil
2001-01-03 Borgholm - Böda Järnväg (BBJ) historik, tidtabell & kurva
2001-01-03 Södra-Ölands Järnväg (SÖJ) historik, tidtabell & kurva
2001-01-03 Ölands Järnväg (ÖJ) historik
2001-01-02 Statsbanan Mellansel - Örnsköldsvik historik, banprofil & kurva
2000-12-29 Sölvesborg - Kristianstads Järnväg (SCJ) fakta & karta
2000-12-20 Västra Blekinge Järnväg (VBlJ) fakta & karta
2000-12-29 Mellersta Blekinge Järnväg (MBlJ) fakta & karta
2000-12-29 Blekinge Kustbanor (BKB) fakta, karta, tidtabeller & profiler
2000-12-29 Östra Blekinge Järnväg (ÖBlJ) fakta, karta, tidtabell & profil
2000-11-26 Växjö - Tingsryds Järnväg fakta & karta
2000-11-26 Bredåkra - Tingsryds Järnväg fakta & karta

2000-11-26 Hönshylte - Kvarnamåla Järnväg fakta & karta
2000-11-19 DONJ Personal och fackföreningar nytt kapitel

2000-11-13 Minnen av UGJ:s motorvagnar
2000-11-13 Diverse uppdaterat med fler artiklar
2000-11-05 Västra Centralbanan fakta & karta
2000-11-05 Kinnared - Fegens Järnväg fakta & karta
2000-11-05 Fegen - Ätrans Järnväg fakta & karta
2000-11-05 Halmstad - Nässjö Järnvägar fakta, tidtabell, profil & kartor
2000-10-22 Karlshamn - Vislanda Järnväg (KWJ) med karta
2000-10-22 Vislanda-Bolmens Järnväg (ViBJ) med karta
2000-10-22 Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg (KVBJ) med karta
2000-10-01 Byvalla - Långshyttans Järnväg. uppdateringar, foto, mm
2000-09-17 Halmstad - Bolmens Järnväg (HBJ) med karta
2000-09-13 Statens Järnvägars godsvagnar 1942 (Sjgv)
2000-08-24 Första överhettningsloket med system Schmidt
2000-0816 Järnvägsolyckan i Lagerlunda
2000-08-14 Spårvidder och dess historia
2000-08-14 nytt kapitel, Diverse, infört
2000-04-26 Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg (ASLJ) med karta
2000-03-12 Statsbanan Sveg - Hede
2000-03-10 Dala - Hälsinglands Järnväg karta & tidtabell
2000-03-10 Ronehamn - Hemse Järnväg (RHJ)
2000-03-03 Köping - Utterbergs Järnväg (KUJ) med karta
2000-03-03 Köping - Utterbergs Riddarhyttans Järnväg (KURJ) med karta
2000-03-03 Banprofil Köping - Utterbergs Riddarhyttans Järnväg (KURJ)
2000-03-03 Tidtabell 1917 Köping - Utterbergs Riddarhyttans Järnväg (KURJ)
2000-03-03 Utterbergs - Riddarhyttans Järnväg (URJ) med karta
2000-01-07 Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg (BLHJ) med karta
2000-01-06 Inlandsbanan Norra delen
1999-12-30 Norra stambanorna
1999-12-30 Inlandsbanan förhistoria
1999-12-30 Inlandsbanan södra delen
1999-12-13 DONJ statistiska data, ny artikel
1999-12-13 DONJ trafikplatser kompletterad
1999-11-27 De första K, Ka, KB-loken, ny artikel
1999-11-27 Det första M-loket, ny artikel
1999-11-27 De första F-loken, ny artikel
1999-11-27 De första A-loken, ny artikel
1999-11-27 De första B-loken uppdaterad med bilder och ritning
1999-11-20 Stockholm - Roslagens Järnvägar (SRJ)
1999-11-20 Stockholm - Rimbo Järnväg (SRJ)
1999-11-20 Södra - Roslags Kustbana (SRK)
1999-11-20 Länna - Norrtälje Järnväg (LNJ)
1999-11-20 Rimbo - Sunds Järnväg (RNJ)
1999-11-20 Faringe - Gimo Järnväg (FGJ)
1999-11-20 Uppsala - Länna Järnväg (ULJ)
1999-11-20 Dannemora - Hargs Järnväg (DHJ)
1999-10-24 Karta över stockholmsområdet år 1904. Obs 287 kb stor
1999-10-14 Karta Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar (TGOJ)
1999-10-14 Karta Oxelösund - Flens - Westmanlands Järnväg (OFWJ)
1999-10-14 Karta Örebro - Köpings Järnväg (ÖKJ)
1999-10-14 Karta Frövi - Ludvika Järnväg (FLJ)
2005-11-07 ÅJ, Åg - Wintjerns Järnväg med karta
1999-10-04 Norra - Hälsinglands Järnväg med karta
1999-09--23 Förteckning över gods- och specialvagnar vid GSG 1914
1999-08-23 Förteckning över rullande materiel vid GDG 1946
1999-08-08 Ångturbinlokomotivets utveckling

1999-08-06 MEJ, Mora - Älvdalens Järnväg med karta
1999-08-06 FVJ, Falun - Västerdalarnes Järnväg med karta
1999-08-06 FRMJ, Falun - Rättvik - Mora Järnväg med karta
1999-08-06 GDJ, Gävle - Dala Järnväg(ar) med kartor
1999-07-17 Bb-loken vid Uppsala-Gävle Järnväg
1999-07-17 DONJ snabbfakta
1999-07-17 Järnvägssignaturer
1999-06-20 Ba-loken vid Uppsala-Gävle Järnväg
1999-06-01 Stationer BJ Falun - Kil 1917
1999-06-01 stationer BJ Kil - Göteborg 1917
1999-06-01 Tidtabell BJ Falun - Kil 1917
1999-06-01 Tidtabell Kil - Göteborg 1917
1999-05-28 JÄRNVÄGSKARTA "sydvästra" uppdaterad med VGJ
1999-05-28 Översiktskarta Västergötland-Göteborgs Järnvägar

1999-05-28 Skara - Timmersdala Järnväg (STJ)
1999-05-28 Västergötland-Göteborgs Järnväg (VGJ)
1999-05-28 Trollhättan - Nossebro Järnväg (TNJ)
1999-05-28 Skövde - Axvalls Järnväg (SAJ)
1999-05-28 Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg (LSSJ)
1999-04-29 B-loken vid Uppsala-Gävle Järnväg
1999-04-24 M(g) -loket (electric locomotiv class M
1999-04-26 A-loken vid Uppsala-Gävle Järnväg
1999-04-15 Karta Nybro - Sävsjöström Järnväg, NSJ
1999-04-15 Karta Sävsjöström - Nässjö Järnväg, SäNJ
1999-04-15 Karta Kalmar Järnväg, KJ
1999-04-15 Karta Kalmar Järnvägar KJ
1999-03-17 Statens Järnvägar , SJ
1999-02-11 Karta över Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ
1999-02-11 Översiktskarta Sverige Väst1 uppdaterad med NKlJ
1999-02-07 Filipstad - Norra - Bergslags Järnväg (FNBJ)
1999-02-07 Karlstad - Munkfors Järnväg ( KMJ) 
1999-02-07 Karlstad - Skoghalls Järnväg ( KSJ) 
1999-02-07 Nordmark - Klarälvens Järnväg (NKlJ)
1999-02-07 Nordmark - Klarälvens Järnvägar (NKlJ)
1999-02-07 Skymnäs - Munkfors Järnväg (SMJ)
1999-02-07 Uddeholms Järnväg
 Backa till sidans början. Return to page top

Back to History, main-page
Åter till huvudsidan© Rolf Sten
updates.html senast uppdaterad (last update) 2023-04-30