Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida


Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


LyJ, Lysekils Järnväg

Av Rolf Sten 

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 
Facts Snabbfakta, LyJ (Facts LyJ) (2003-03-19) 
map Karta  LyJ ( map LyJ) (2003-03-19)
stations
LyJ stationer/driftplatser, bandel 410 (LyJ stations) (2020-03-30) 

Timetable
Tidtabell LyJ från 1930 (Timetable LyJ) (2003-03-19) 

Line gradient
Banprofil (line gradient) (2003-03-10  

Lysekil station year 1924
Lysekils bangård och stationshus omkring 1924. Det blandade tåget som dras av lok nummer 1 eller 3 står berett att avgå mot Smedberg och Munkedal. Vagnarna efter loket är två täckta godsvagnar, en resgodsvagn, en personboggivagn samt två treaxliga personvagnar. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.


Nästa sida Next page

Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från 1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Riksarkivet, Svensk järnvägsstatistik, Sveriges lokstationer, Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar samt järnvägsdata.


© Rolf Sten
lyj_inneh.html senast uppdaterad 2020-03-30