Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse  Huvudsida 


Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Järnvägsstationer, håll- och och lastplatser vid de Svenska järnvägarna under åren 1921 - 1952

av Rolf Sten

De här sidorna innehåller sammanlagt 5000 järnvägsanstalter. Dessa är sorterade i bokstavsordning. Genom att klicka på önskad bokstav får Du fram alla som börjar med den bokstaven (i vissa fall är det så många under en bokstav varför sidorna av praktiska skäl har delats upp). (The stations are sorted in alphabetical order) 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö

Den här sammanfattningen är baserad på "Svensk Järnvägs- och stationsförteckning", särtryck nummer 41 ändringstryck nr 6, 1 juli 1953. Den är kompletterad med uppgifter om stationer, håll- och lastplatser vid järnvägar som lagts ned och försvunnit före 1953. De senare uppgifterna är baserade på uppgifter i boken "Sveriges Järnvägar" från 1921.
   Dom olika platser som finns i denna sammanställning hade 1953 ett gemensamt namn, järnvägsanstalter. Dessa var indelade med hänsyn till trafikuppgifternas art och omfattning i klassificerade stationer, trafikplatser, expeditionsställen, hållplatser, lastplatser, håll- och lastplatser samt rälsbusshållplatser. Även vissa rangerbangårdar och bemannade blockposter kan förekomma.
   Det måste också påpekas att det i denna mängd av uppgifter kan finnas brister. Skulle Du finna någon sådan är det tacksamt om Du hör av dig till historiskt@telia.com Rolf Sten.

Mer information om driftplatser, bandelskartor, bandelar, bolagsnummer, bolagssignaturer, ämnesord, motivkategorier, järnvägshistoria mm finner du HÄR eller genom genom att klicka på bilden till vänster!

Förklaringar till tabellerna (explanation):
Tabellrubriker:

Geographic name Plats = Vanlig stil används för stationer (ingen förkortning efter namnet), trafikplats (tpl), hållplats (hp), lastplats (lp), håll- och lastplats (hpl), rälsbusshållplats (hpr), rangerbangård (rbg) expeditionsställe (xst) samt blockpost (blp). Stationssignatur är angiven inom ( ) efter platsens namn.
Kursiv stil betyder att uppgiften försvunnit före 1953. Normalt har alltså den järnvägen lagts ned före 1953.
Year 1953  owned by company xx Bolag 1953 = I den här kolumnen framgår vilket bolag som äger och/eller trafikerar bandelen år 1953.
Origin owner of the rail-way Ursprung = I den här kolumnen framgår vilket järnvägsbolag som ursprungligen ägde/trafikerade järnvägen/bandelen. Om banan ursprungligen var en stambana tillhörande Statens Järnvägar står det en förkortning som hänvisar till den stambanan. Till exempel, NSb, betyder Norra Stambanan. Är det kursiv stil betyder det att järnvägen har lagts ned före 1953.
Owner year 1953 SJ bandel 1953 eller enskilt järnvägsbolag = Här framgår status över bandelen år 1953. Om det står Bd. xxxx - xxxx betyder det "Bandelen xxx - xxx" och att det är en ursprunglig SJ-bana eller en förstatligad bana. Alternativt står det järnvägsbolagets namn om den är i enskild ägo. Kursiv stil betyder att den här bandelen/järnvägen har lagts ned före 1953.
Where in the Swedish Railway  organization SJ org. = Här anges vilken plats i SJ organisation som bandelen tillhörde 1953. Till exempel, 6d, 27ts betyder sjätte distriktet tjugosjunde trafiksektionen.
Symbolers betydelse (Meaning of symbols)

Källor: Svensk järnvägsstatistik, Sveriges Järnvägar 1921, Svensk järnvägs- och stationsförteckning 1952.

Return to "stations" table of content

  Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


© Rolf Sten
stn_main.html senast uppdaterad 2022-03-27