Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


 MTJ, Malmö - Trelleborgs Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta, MTJ (Facts MTJ)

Snabbfakta, MTJ (Facts MTJ) (2021-04-28) 
MTJ stationer driftplatser, bandel (Operation sites) 648

Karta  MTJ ( map MTJ)

Karta  MTJ  ( map MTJ) (2021-04-28)
Tidtabell MTJ från 1930 (Timetable MTJ) Tidtabell MTJ från 1930 (Timetable MTJ) (2021-04-28) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2021-04-28)

Trelleborg övre station year 1926
Trelleborgs övre station omkring 1926. Ett persontåg från Malmö ankommer till stationen. Ångloket på bilden är sannolikt lok nummer 15. Foto: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.

Nästa sida Next page

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926. Järnvägsmuseet, Sveriges lokstationer,
Svensk Järnvägsstatistik, Riksarkivet, Järnvägsdata 1999.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 

© Rolf Sten
mtj_inneh.html senast uppdaterad
2021-04-28