Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


GSJ, Göteborg - Särö Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 
Snabbfakta, Göteborg - Särö Järnväg, GSJ del 1/2 (Facts GSJ part 1) Snabbfakta, Göteborg - Särö Järnväg, GSJ del 1/2 (Facts GSJ) (2005-02-26) 
Snabbfakta, Göteborg - Särö Järnväg, GSJ del 2/2 part 2 Snabbfakta, Göteborg - Särö Järnväg, GSJ del 2/2 (Facts GSJ) (2006-10-05)
map Karta  GSJ ( map.GSJ) (2003-01-06)

Timetable
Tidtabell GSJ från 1930 (Timetable GSJ) (2003-01-06) 

Sista ångloksparet ut på Säröbanan

Sista ångloksparet ut på Säröbanan (2006-10-05) 

Line gradient
Banprofil (line gradient) (2003-01-06)  

Särö Göteborg station year 1924
GSJ station i Göteborg. Ett tåg har anlänt från Särö och ett ska strax avgå till Särö. Foto i början av 1920-talet: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Nästa sida Next page


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999.
SJK skriftserie nr 3 Säröbanan utgiven 1966. Tidningen Signalen


© Rolf Sten
gsj_inneh.html senast uppdaterad 2006-11-11