Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Haparanda station, en återblick på åren 1915-1938
Haparanda station year 1915-1938


På Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle finns en återblick i form av ett handskrivet manus med inklistrade bilder. Detta har skannats av Bengt Dahlberg och sedan bearbetats av Rolf Sten till följande artikel.
Observera att en del bildtexter och en del bilder är nyskrivna .

Först några ord från Carl Oscar Olsson som 1939 skrev denna återblick.
"Denna återblick på Haparanda stations historia är en kortfattad redogörelse över de gångna åren, med små axplock både från och utom järnvägstjänsten, varvid minnet i många fall fått spela en stor roll.
     Bildmaterialet härrör sig från den intressantaste tiden, nämligen åren 1915-1918, och statistikerna äro utarbetade efter stationens tjänstrapporter samt vissa uppgifter erhållna från Statistiska Kontoret.
    Historiken har till kommit med anledning av järnvägsmuseets pm, och vore tacksam om mina anteckningar i någon mån kunde tjäna det syfte museet avser.

Haparanda i mars 1939
Oscar Olsson
Förste kontorist.  

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Haparanda station, förhistoria (Haparanda station, prehistory)

Haparanda station, förhistoria (Haparanda station, prehistory) 

Åren 1915-1920

Åren 1915-1920

Godstrafiken (Freight traffic)

Godstrafiken (Freight traffic)

Persontrafiken (Passenger traffic)

Persontrafiken (Passenger traffic)

Grafisk framställning av vissa trafikfaktorer åren 1915 -1920 Grafisk framställning av vissa trafikfaktorer åren 1915 -1920
Änkekejsarinnans vagnar transporteras över isen Änkekejsarinnans vagnar transporteras över isen
Invalidtransporterna Invalidtransporterna
Posttransporterna Posttransporterna
J Personal bemanning SJ Personal bemanning (Staff)
Haparanda tullkammare Haparanda tullkammare
Järnvägsförbindelsen med Finland öppnas för allmän trafik Järnvägsförbindelsen med Finland öppnas för allmän trafik
Torino station Torino station
Kristidens Haparanda Kristidens Haparanda
Åren 1921 - 1932 Åren 1921 - 1932
Namnförteckning SJ-personal 1921 - 1932 Namnförteckning SJ-personal 1921 - 1932 (SJ staff year 1921-1932)

Karta över Haparanda och Torneå (Torino) 1919
Karta över Haparanda och Torneå (Torino) 1919


 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
haparanda_station_01.html senast uppdaterad 2022-04-09