Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Fegen - Ätrans Järnväg

Av Rolf Sten

Snabbfakta (facts about Fegen - Ätrans Järnväg)
Wilhelm Wallberg   21 november 1884 beviljades fabrikören Wilhelm Wallberg koncession på en normalspårig järnväg mellan Fegen och Ätran. Han byggde järnvägen i egen regi och träffade överenskommelse med Halmstad - Nässjö Järnvägar, HNJ, att sköta trafiken på banan.
18 mars 1887 öppnades den 6 kilometer långa järnvägen för allmän trafik.
Den nu öppnade linjen hade belagts med räls som vägde 22,5 kg/meter Största lutning på linjen var 16,67 promille och huvudspårets minsta krökningsradie var 350 meter. Största tillåtna hastighet var 27 km/timmen.
    1 juli 1890 köptes järnvägen av HNJ. Köpesumman uppgick till 70 000 kronor. Överlåtelsen av koncessionen beviljades 23 juli 1891.

Från den 22 juli 1911 blev Ätran föreningsstation med Varberg - Ätrans Järnväg, WbÄJ.
Vad som hände med Fegen - Ätrans Järnväg efter försäljningen till HNJ kan du läsa om här!

Ätrans station
Ovanstående bild visar Ätrans station i samband med invigningen av WbÄJ den 22 juli 1911. Foto från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

Map Fegen - Ätran RailwayDet grönmärkta på vidstående karta visar Fegen - Ätran Järnväg

 

 

 

 


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
faj_fakta.htm senast uppdaterad 5 november 2000