Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statens Järnvägar med föregångare
Organisation 1855 - 2000
Färglinje

Av Anders Jansson

Nästa sida Next page

Inledning
I anslutning till att den verksamhet som bedrivits av Statens Järnvägar (SJ) bolagiserades vid årsskiftet 2000/2001 levererades affärsverkets arkiv till Riksarkivet. Material från SJ centrala enheter har ordnats och förtecknats av Riksarkivet. Handlingarna förvaras i dess Arninge-depå. Material från SJ regionala och lokala enheter har ordnats och förtecknats av Landsarkivet i Göteborg. Dessa handlingar förvaras i landsarkivets depå Polstjärnegatan. Tidigare levererade handlingar från SJ regionala och lokala enheter finns även vid landsarkiven i Göteborg, Härnösand, Lund, Vadstena och Visby.
   Affärsverket har var organiserat i ett stort antal enheter med omfattande förändringar genom åren. För att underlätta sökning i arkiven har denna översiktliga beskrivning av organisationen inom Statens Järnvägar med föregångare utarbetats. Sammanställningen är utförd inom ramen för ”SJ-projektet” vid Landsarkivet i Göteborg och baseras på samtida källmaterial i form av bland annat:
• Bihangsorder.
• Cirkulär.
• Organisationshandböcker.
• Statistiska publikationer.
• Orderskrivelser i arkiven.
Det bör noteras att sammanställningen på grund av materialets omfattning är översiktlig. Smärre avvikelser, detaljförändringar och liknande har därför utelämnats. Uppgifter som inte har kunnat styrkas med hjälp av samtida källmaterial har markerats med kursiv stil.

Göteborg i augusti 2005
Anders Jansson

Ändringshistorik
2005-08-24 Ursprunglig version.

Innehållsförteckning
 
1855 års organisation Väsentliga förändringar
Centrala förvaltningsenheter
Regionala förvaltningsenheter
 
1863 års organisation Väsentliga förändringar
Centrala förvaltningsenheter
Regionala förvaltningsenheter
   
1897 års organisation Väsentliga förändringar
Centrala förvaltningsenheter
Regionala förvaltningsenheter
   
1907 års organisation Väsentliga förändringar
Centrala förvaltningsenheter
Regionala förvaltningsenheter
 
1928 års organisation Väsentliga förändringar
Organisationsschema 1928 års organisation – 1935-01-01
Organisationsschema 1928 års organisation – 1962-01-01
Centrala förvaltningsenheter  
Regionala förvaltningsenheter, distrikt
Karta över distrikt och bansektioner 1929-01-01
Regionala förvaltningsenheter, bansektioner
Karta över distrikt och bansektioner 1952-04-01
Karta över distrikt och maskinsektioner 1929-01-01
Regionala förvaltningsenheter, maskinsektioner
Karta över distrikt och maskinsektioner 1952-04-01
Karta över distrikt och trafiksektioner 1929-01-01
Regionala förvaltningsenheter, trafiksektioner
Karta över distrikt och trafiksektioner 1952-04-01
Regionala förvaltningsenheter, driftsektioner
Regionala förvaltningsenheter, elektrosektioner
Regionala förvaltningsenheter, signalsektioner
Regionala förvaltningsenheter, telesektioner
Regionala förvaltningsenheter, tågfärjesektioner
Regionala förvaltningsenheter, bilsektioner
Regionala förvaltningsenheter, huvudverkstäder
Regionala förvaltningsenheter, förrådsavdelningar/förrådsområden
Karta över förrådsområden 1962-01-01
 
1963 års organisation Väsentliga förändringar
Organisationsschema 1963 års organisation – 1965-01-01
Centrala förvaltningsenheter  1963 års organisation
Regionala förvaltningsenheter  1963 års organisation
Karta över Drift- respektive Bandistrikt 1964-10-01
Driftdistrikt (dd)
Bandistrikt (bd)
Huvudverkstäder (hvst)
Huvudförråd (hfd)
 
1973 års organisation Väsentliga förändringar
Organisationsschema 1973 års organisation – 1973-07-01
Styrelse och verksledning
Karta över Trafik- respektive Bandistrikt 1973-07-01
Trafikdistrikt (td)
Bandistrikt (bd)
Verkstadsregion (vr)
 
1982 års organisation Väsentliga förändringar
Organisationsschema 1982 års organisation – 1983-02-01
Styrelse och verksledning
Karta över Marknads- respektive Banregioner 1983-02-01

Marknadsregioner (MR)

Banregioner (BR)
Verkstadsregioner (VR)
Karta över Bussregioner 1983-02-01
Bussregioner (PBR)
 
1988 års organisation Väsentliga förändringar
Styrelse och verksledning
Godstransportdivisionens regionala affärsområden 1988-07-01
Godstransportdivisionen: Regionala affärsområden
Persontrafikdivisionens regionala affärsområden 1988-07-01
Persontrafikdivisionen: Regionala affärsområden
Fastighetsdivisionens regioner 1988-07-01
Fastighetsdivisionen: Fastighetsregioner
Maskindivisionens trafikverkstadsområden 1988-08-15
Maskindivisionen: Underhållsverkstäder
Maskindivisionen: Trafikverkstadsområden
 
2001 års organisation Affärsverket Statens JärnvägarReturn to page top
Åter till sidans början

Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


Spår

© Anders Jansson & Rolf Sten
sj_org_001.html senast uppdaterad 2009-11-08
Adressbild