Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


Kil - Fryksdalens Järnväg, KFJ
Färglinje

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val. Make your choice

Facts

Snabbfakta, KFJ (Facts KFJ ) (2023-06-29) 

map

Karta  KFJ ( map KFJ ) (2009-07-26) 
Line Bandel 302 Kil - Torsby
Timetable Tidtabell KFJ från 1930 (Timetable KFJ (2009-07-26) 
Timetable Grafisk tidtabell KFJ 1933 (Graphical timetable) ((2009-07-26)  

Torsby station på 1920-talet. BJ Ånglok nummer 21 med persontåg står och väntar på avgång mot Kil. Foto: Nybergska samlingen Sveriges Järnvägsmuseum..

Nästa sida Next page


Källor: Fryksdalsbanan” Svante Forsæus, Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999, 2009.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


Spår

© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2023-04-30
Adressbild