Åter till SJ förteckningen?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Sveg - Hede
(The state railway Sveg - Hede)

 

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning Statsbanan Sveg - Hede
Make your choice and click at the yellow arrow
 
 
Karta (map) över regionens j?rnv?gar Karta (map) över regionens järnvägar
Snabbfakta om Sveg - Hede (Facts about)
Bangårdsritningar (Drawing station yards)
Höjdkurva Sveg - Hede (altitude contour)
Tjänstetidtabell, 1932, (working time-table)
Tåg 3586 Sveg - Hede & Tåg 3587 Hede - Sveg

Hede station year 1935
Hede station omkring 1935. Dagens tåg har ankommit till Hede, vagnarna på högra spåret. Ångloket har varit ner till vändskivan och blivit vänt. På bilden ?r loket på väg via det vänstra spåret att åter koppla till tågsättet för att sedan återvända med tåget till Sveg. Hitåt i bild ?r i riktning mot Sveg. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Snabbfakta Statsbanan Sveg - Hede 
I juli 1911 begärde landshövdingen i Jämtlands län att järnvägsstyrelsen skulle undersöka sträckningen för en järnväg mellan Sveg och Hede kyrkoby. De intresserade kommunerna skulle bidra ekonomiskt med 4800 kronor.
   Undersökningen genomfördes och till 1912-års riksdag föreslogs att man förutom anläggande av statsbanan mellan Sveg och Brunflo också skulle bygga en sidobana från Sveg till Hede. Detta vann riksdagens gillande, banan skulle byggas.
    1917 hade en stor del av linjesträckningen fastsällts och bygget började under ledning av arbetschefen Ad. Nordberg.

Bilden nedan visar den nybyggda bron över Vemån. Foto: Teknisk, ekonomisk redogörelse Statsbanan Sveg-Hede.

  Bridge over Vemån

 Man började att bygga från Sveg och hade planerat byggnadstiden till fyra år men bland annat på grund av första världskriget kom det att dröja ända till 1924 innan banan var färdigbyggd.
   Vid banbyggnaden kunde man till stor del använda befintliga vägar. Där det inte fanns vägar var man tvungna att nyanlägga, sammanlagt 25 kilometer nya vägar byggdes.
   Efterhand som banan färdigställdes mot Hede kunde den användas för provisorisk godstrafik. Sveg - Vemån 1921 och Vemån - Hede 1923 .
    Banan öppnades för allmän trafik den 9 november 1924 och man kunde konstatera att anläggningen av banan mellan Sveg och Hede hade kostat 5 600 000 kronor.
Nedanstående bild visar Hede station. Foto: Teknisk - ekonomisk redogörelse Statsbanan Sveg-Hede.  

Hede station  Banan utgick från Svegs station och följde med huvudsakligen nordlig riktning Vemåns dalgång förbi Håberget till till Vemdalens by. Härifrån gick den rätt i väster, tangerade Vikarsjön vid Hedeviken samt nådde sin ändpunkt vid Hede kyrkby i närheten av Linåns utlopp Ljusne älv.
   För anläggningen gällde mycket enkla tekniska bestämmelser med en största tillåten stigning på rak bana av 25 ‰ och minsta krökningsradie av 300 m på fri bana I verkligheten kom ingen stigning att överstiga 22 ‰. Banans höjd över havet var i Sveg 358 meter och i Hede 410 meter. Banans högsta punkt, 447 meter, låg ungefär mitt emellan trafikplatserna Vemdalen och Hedeviken.
   Järnvägens längd var 72,2 km.
   Från Hedevikens trafikplats anlades även ett 665 meter långt spår till Vikarsjön.

   Rälsen till banan var begagnad och kom från andra statsbanor där man hade bytt till kraftigare räls. Rälsvikten var 27,5 och 24,8 kg/meter. Det kan nämnas att 24,8 kg:s rälsen kom från före detta Mora - Vänerns Järnväg.

Vidstående bild visar stationsstugan vid Överberg. Foto: Teknisk - ekonomisk redogörelse Statsbanan Sveg-Hede.  
Överberg stationEfter linjen anlades 1 station, 5 håll-, last- och mötesplatser samt 1 mötesplats.
   De större orterna betjänades via de större trafikplatserna enligt följande: byarna Glissjöberg, Linsell, Ransjö och Glöte av Glissjöbergs håll-, last- och mötesplats, Håberget, Hån och Vallen av Håbergets håll-, last- och mötesplats, Vemdalen av håll-, last- och mötesplatsen med samma namn, bygderna kring Vikarsjön av Hedevikens håll-, last- och mötesplats. Och slutligen, Hede, Långå, Tännäs, Ljusnedal och Funäsdalen betjänades av Hede station.

Stationshusen Glissjö, Håberget, Vemdalen och Hedeviken var utförda enligt huset på nedanstående bild
. Foto: Teknisk - ekonomisk redogörelse Statsbanan Sveg-Hede.  
   ?ren 1934 - 1965 gick det under vintersports?sonen gick det direkta sovvagnar Göteborg, Mjölby, Stockholm - Hede.
   ?ren 1954 - 1956 gick motorvagnståget "H?rjedalingen" mellan Stockholm och Hede under veckosluten på sommar- och vinters?songerna.
 

Nedl?ggning
Last passengertrain Hede - Sveg 30 Th of January 1966
Hede 30 januari 1966. Sista persontåget görs klart för avgång mot Sveg. SJ-loket S1 1923 svarar för dragkraften. Foto: Erik Sjöholm.

    För SJ var banan under alla år olönsam och diskussionerna om trafikens nedläggning återkom med jämna mellanrum för att slutligen bli verklighet.
   Från 1 februari 1966 lades all officiell trafik ned. under en tid efter nedläggningen användes en del av banan som militärt övningsmål. Efter en tid revs sträckan Glissjöberg - Hede medan den 18 kilometer långa bandelen Sveg - Glissjöberg kom att ligga kvar ett antal år eftersom det förekom enstaka godstransporter.
   I dag ?r fysiskt alla spår från Hedebanan borta även om spåren i naturen på sina håll skvallrar om att det en gång har funnits en järnväg här.

Nedanstående tidtabell är från 1930 och visar vilka resandetåg som gick.

Timetable Sveg - Hede year 1930

 

Åter till sidans början. Return

Return to Swedish state railways, table of content

  Returtåg till Statens Järnvägar" innehåll"


© Rolf Sten
sveg-hede_main.html senast uppdaterad 2018-12-30