HOME
INDEX

587     Kristianstad - Hässleholm

FÖREGÅENDE
LISTA
Kristianstad - Karpalund - (Hässleholm)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Notering TillCr Kristianstad C h 29,800 4 1945-06-11 stn, hamnspår; triangelspår; ansl BKB, CHJ, KIJ, ÖSJ; FS
 

Kristianstad

  29,800 4 1865-07-29  stn; hamnspår; triangelspår; ansl BKB, CHJ, KIJ, ÖSJ; FS
Christianstad
Kp/Kap Karpalund h 25,500 6 ~1885 stn, P 1975-06-01, G 1990-01-08; ansl ÖSJ; triangelspår; tillhör Kristianstad C ställverk; IS
Öd/Önd Önnestad v 20,700 11 1865-07-29 stn, G 1975-06-01, 1978-05-28, *P 1982-05-23, P 1984-06-04, BI 1992-07-13
Önd Önnestad   19,700   1999-06-02 ts ; IS
Gfr Göinge-Fridhem h 17,000 15 1939-05-15 hp, stn, hlp 1963, T hp 1975-06-01, 1976-07-01, BI 1978;
Fr Fridhem 17,000 15 ~1880 hp, stn
Vl/Vöv Vinslöv v 12,000 26 1865-07-29 stn, G 1990-01-08; PS
Vinslöf  
Winslöf  
Ibg/Iba Ignaberga h 8,700 31 1870t hp, stn ~1880, hlp 1964, T lp 1975-06-01, 1978-01-01, BI 1983
Atp Attarp   6,400   1999-06-09 ts; ej mötesmöjlighet 19992005; IS
Atp Attarp h 5,700 33 1865-07-29 hp, stn ~1880, G, 1975-06-01, I lp 1984, BI
Röinge 4,300 42 1870t hp, hps 1904, hlp, hp, 1939-05-15
  Läreda   1,300    grp, BI ~1937
Lär Läreda   1,000    1960 ssp, I infogad i Hässleholm stn 1972-11-06; industriområde
Hm (Hässleholm C) v 0,000 53 1860-12-01 stn; <1996 Hässleholm; ansl Markarydsbanan, Skånebanan; FS

 

Kristianstad–Hässleholms järnväg/ar (mer om CHJ)
CHJ övertog 1906-01-01 Kristianstad–Åhus järnväg och Kristianstad–Immelns järnväg (för tidigare data se dessa). Då infördes namnets pluralform.

Som den första av sedermera sju Kristianstadsjärnvägar hade CHJ förmånen att tidigt etablera ett trafikunderlag och kunde med sina goda finanser investera i och så småningom överta sidobanor, där dock förlängningen av f.d. Kristianstad–Immelns järnväg blev en ekonomisk besvikelse och belastning medan Åhusbanan visade sig lönsam.
Konkurrensen med Östra Skånes järnvägar om bland annat trafiken på Malmö var tidvis hård men CHJ vann.
Typiskt nog har den först öppnade sträckan visat sig livskraftigast av Kristianstads alla banor.

Koncession
1864-02-12 plan fastställd.
1904-09-09 Glimåkra–Älmhult, övertagen från KIJ.

Längd Öppnat i egen regi 57 km, totalt 116 km.

Förvaltningsort Kristianstad.

Trafikförändringar
1865-07-29 *Hässleholm–Kristianstad, 30 km, allmän trafik
1909-05-27 *Glimåkra ”gamla”–Glimåkra ”nya”, 0,5 km, provisorisk trafik
1909-07-31 *Glimåkra–Älmhult, 27 km, allmän trafik
1962-11-01 †Kristianstad–Åhus, 17 km, persontrafik
1969-06-01 †Kristianstad–Glimåkra, 69 km, persontrafik och Glimåkra–Älmhult, 27 km, all
trafik (behovsgodståg 1956).
1978-07-01 †Hässleholm–Kristianstad, 30 km, lokal persontrafik, och Kristianstad–Glim-
åkra, 42 km, allmän godstrafik (behovsgodståg Rödaled–Glimåkra 1976).
~1995 †Kristianstad–Rödaled, 3 km, resttrafik.

Samband 1936-01-01 övertogs ÖSJ som dock drevs vidare som dotterbolag.

Trafik
a) Kristianstad–Karpalund, 4 km, trafikerades även av Gärds härads järnväg/ÖSJ
b) 1906–1940, 1942–1951 och 1955–1962 bedrevs säsongspersontrafik (badtåg) Åhushamn/Åhus–Villastationen/Åhusbaden, 1 km.

Trafikuppehåll
 Trafiken inställd Kristianstad–Åhus 2002-02-04–07-09 på grund av översvämning och underminerad banvall. Återupptagen i delvis justerad sträckning som utgör skyddsvall mot Helgasjön

Omläggning
 ~1950 anlades direkt ingångsspår till Kristianstad gbg från Hässleholm. Förr hade godstågen backats in från personbangården.

Förstatligad 1944-07-01

Elektrifiering 1955-06-10 [Hässleholm]–Kristianstad.

Linjeblockering 1957 Karpalund–Kristianstad, automatisk.

ATC
1984-06-28 Hässleholm stn.
1985-12-02 [Hässleholm]–(Kristianstad).

Upprivning
Älmhult–Glimåkra 1973–1974, Glimåkra–Arkelstorp 1979, Arkelstorp–Gårrö 1980, Gårrö–Ekestad 1991, Ekestad–Rödaled 1992, Rödaled–Kristianstad 1995.

Nollpunkt
Kristianstad för Kristianstad–Hässleholm, av SJ omkastat till Hässleholm, Kristianstad för Kristianstad–Älmhult, av SJ omkastat till Älmhult.

Anmärkning
a) Inför förstatligandet utdelade CHJ 10 % på aktierna 1943 och hela 16 % 1944
b) Ekestad–Gårrö, 2 km, användes 1976–1982 av SJ-skolan som utbildningsspår i bantjänst.

CHJ:s huvudlinje ingår från 1990 i Skånebanan.

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
K.O. Hammarlund, Järnvägarna kring Kristianstad, 1944
Allan Sigvard Lundin, Från Prins August till Skåningen, 1956
Christianstad–Hessleholms Jernväg 1865–1990, 1990
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2021-10-30 Rolf Sten