Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!

 
SCJ, Sölvesborg - Kristianstads Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
(Markera på den röda pilen
Make youe choice and click at the red arrow)

To facts about
Snabbfakta SCJ (facts about SCJ) (2005-10-28)

To map
Karta SCJ (Map SCJ) (2000-12-29)

Kristianstad Passenger station year 1924
Personbangården i Kristianstad omkring år 1924. BKB persontåg använde spåren längst till vänster. Det är för övrigt ett BKB-tåg som syns till vänster i bild. Resten av spåren är normalspår. Kristianstads stationshus syns i bildens mitt. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.  

 
Nästa sida Next page

 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

© Rolf Sten
scj..html senast uppdaterad 2006-09-17