Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


WAJ, Växjö - Alvesta Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
Facts WAJ, Växjö - Alvesta Järnväg Snabbfakta, WAJ (Facts WAJ) (2008-10-12) 
map  WAJ, Växjö - Alvesta Järnväg Karta  WAJ ( map.WAJ) (2003-10-24) 

Timetable 1930 WAJ, Växjö - Alvesta Järnväg
Tidtabell WAJ från 1930 (Timetable WAJ) (2003-10-24)  

Line gradient WAJ, Växjö - Alvesta Järnväg
Banprofil (line gradient) (2003-10-24) 

Alvesta station year 1910
Alvesta (Alfvesta) nya station omkring 1910. Den nya stationen byggd i sten ersatte 1907 det gamla trästationshuset. Foto efter gammalt vykort. Samling Rolf Sten.


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Sveriges lokstationer.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
vaj_inneh.html senast uppdaterad
2008-10-12