Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över sydvästra Sverige!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "sydvästra" (Railways, south west)

UWHJ, Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg VBÄJ, Varberg - Ätrans Järnväg DJ, Dalslands Järnväg BHJ, Borås - Herrljunga Järnväg WBJ, Varberg - Borås Järnväg ULB, Uddevalla - Lelångenbanan Lysekils Järnväg, LyJ Statsbanan Göteborg - Skee - (Strömstad) GSJ, Göteborg - Särö Järnväg TJ, Tidaholms Järnväg HNJ, Halmstad - Nässjö Järnvägar KVBJ, Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg HBJ, Halmstad - Bolmens Järnväg VGJ, Västergötland . Göteborgs Järnvägar States Järnvägar Södra stambanan SJ, Västra stambanan BJ, Bergslagernas Järnvägar FJ, Falkenbergs Järnväg GBJ, Göteborg - Borås Järnväg BAJ, Borås - Alvesta Järnväg Statsbanan Skövde - Karlsborg DVVJ, Dal - Västra Värmlands Järnväg Järnvägskarta över sydvästra Sverige 1926

Kartan visar järnvägarna i sydvästra Sverige år 1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägs- föreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare.(The map show the Swedish railways in the south west area. Year 1926.) 

Explanations
Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways

Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
Om du finner nedanstående pilar på kartorna så har dom följande funktion:
(If you find these arrows on the map. They have the follwing function)
Nästa karta norrut. Next map north Nästa karta söderut. Next map south  Nästa karta österut. Next map east Nästa karta västerut. Next map west 

© Rolf Sten
a05sv_sydv1.html senast uppdaterad (last update)
2007-01-13