Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse HuvudsidaÅter till föregående sida?
Klicka på bilden ovan


UHB, Uddeholms järnväg
NKlJ, Nordmark - Klarälvens Järnväg(ar)

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta (facts about UHB & NKlJ) (2003-09-05)

Beskrivning av NKlJ sträckning (description of the line) (2003-09-05)

Karta (Map) (1999-02-07) 

NKlJ tidtabell 1930 (Timetable 1930) (2003-09-05) 

NKlJ banprofiler (Linegradients) (2003-09-05)

NKlJ electric locomotive (AEG) year 1924.
NKlJ ellok (AEG) med långt godståg i stigning. Bilden är troligen tagen omkring 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från 1926.

Nästa sida Next page

 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från 1926, Svensk järnvägsstatistik, Järnvägsdata 1999,
Sveriges Järnvägsmuseum, Riksarkivet.


© Rolf Sten
nklj.html senast uppdaterad 2006-09-17