Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return tp previous page
 

 

Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Karlshamn - Vislanda Järnväg
Vislanda - Bolmens Järnväg
Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg

Av Rolf Sten

Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg bestod ursprungligen av två skilda järnvägsbolag, Karlshamn - Vislanda Järnvägsaktiebolag och Vislanda - Bolmens Järnväg, vilka 1908 sammanslogs till ett bolag.

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Karlshamn - Wislanda Järnväg, KWJ (facts about KWJ) Karlshamn - Wislanda Järnväg, KWJ (facts about KWJ) (2005-11-30)
Vislanda - Bolmens Järnväg, ViBJ, (facts about, ViBJ) Vislanda - Bolmens Järnväg, ViBJ, (facts about, ViBJ) (2005-11-30)
Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ (facts about KVBJ) Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ (facts about KVBJ) (2005-11-30)
Översiktskarta KVBJ  (Key-map KVBJ) Översiktskarta KVBJ  (Key-map KVBJ) (2000-04-26)
Karta Karlshamn - Vislanda  (map KWJ  Karta Karlshamn - Vislanda  (map KWJ) (2000-04-26)
Karta Vislanda - Bolmen  (map ViBJ Karta Vislanda - Bolmen  (map ViBJ) (2000-04-26)
Beskrivning av  KVBJ linje  (Description of KVBJ line) Beskrivning av  KVBJ linje  (Description of KVBJ line) (2005-11-30)
Tidtabell KVBJ 1917 Timetable KVBJ 1917 Tidtabell KVBJ 1917 Timetable KVBJ 1917 
Tidtabell KVBJ 1930 Timetable KVBJ 1930  Tidtabell KVBJ 1930 Timetable KVBJ 1930 
Banprofil Karlshamn - Vislanda Line gradient Banprofil Karlshamn - Vislanda Line gradient
Banprofil Vislanda - Bolmen Line gradient  Banprofil Vislanda - Bolmen Line gradient 

KWJ Mörrumsån vid Hovmansbygd
Ovanstående bild är tagen i närheten av Hovmansbygd. Vattendraget till vänster är Mörrumsån och tåget är på väg norrut. Ångloket är KWJ-lok nummer 6 "RYD" tillverkat av NOHAB 1896. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minneskrift 1926

Nästa sida Next page

 

 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

 

© Rolf Sten
kvbj.html senast uppdaterad 2005-11-30