Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida
Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content  

 Rullande Materiel

 Rolling stock

Välkommen till sidorna med RULLANDE MATERIEL
(Welcome to the pages "Rolling stock")

På dessa sidor hittar Du historiska artiklar rörande normal- och smalspåriga lok och vagnar vid Svenska järnvägar. 
Artiklarna kan vara skrivna i modern tid eller "saxade" från äldre järnvägslitteratur.
( In this pages you will find historical articles about standard and narrow gauge Swedish rolling stock)

Välj bland följande normalspåriga artiklar
(Following articles are available)
 

Ånglok (Steam engines)

Ångloken vid Statens Järnvägar, SJ Ångloken vid Statens Järnvägar, SJ (2003-10-22)
Data about steamengines at the Swedish State railways Data över ånglok vid Statens Järnvägar, SJ (2007-09-21)
OKB engine No. 1 Ostkustbanans lok nummer 1  "Tysken" (1998-02-01)
Snälltågsloken vid Uppsala-Gävle Järnväg Snälltågsloken vid Uppsala-Gävle Järnväg (2004-03-05)
Turbine engines Ångturbinlokomotivens utveckling (2001-05-13)
First overheating steam-engine Första överhettningsloket med system Schmidt (2014-07-26)
Provkörning av ångloket SJ Gt 4049 i januari 1949 Provkörning av ångloket SJ Gt 4049 i januari 1949 (2005-11-01)
Ånglok tillverkade i Sverige (engines built in Sweden) Ånglok tillverkade i Sverige (engines built in Sweden) (2007-10-22)
Ånglok i Sverige tillverkade utomlands (engines built abroad) Ånglok i Sverige tillverkade utomlands (engines built abroad) (2018-04-13)
   

Ellok (electric locomotives)

M(g)-loket M(g) -loket (electric locomotiv class M) (1999-04-24)
   

Motorvagnar (rail motor-cars)

Minnen av UGJ:s motorvagnar Minnen av UGJ:s motorvagnar (2004-03-05)
   

Rälsbussar (railcars)

Rälsbussarna vid de Svenska Järnvägarna Rälsbussarna vid de Svenska Järnvägarna (2003-11-17)
   

Vagnar (cars)

Statens Järnvägars godsvagnar 1942 (freight cars at the Swedish railways 1942) Statens Järnvägars godsvagnar 1942 (freight cars at the Swedish railways 1942) (2004-02-22)
   


Retur till Historiskt huvudsida

© Rolf Sten
rull_main.html senast uppdaterad 2022-03-27