Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


 MKJ, Mariestad - Kinnekulle Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Make your choice
Snabbfakta (facts about MKJ) Snabbfakta (facts about MKJ) (2023-01-12) 
Tidtabell Tidtabell från 1930 finns på VGJ-sidan  (Timetable 1930) (2001-11-30) 
Karta finns på VGJ-sidan  (Map) (1999-05-28)
Bandel 423 Bandel 423   (2023-01-12)
To the key map Översiktskarta Västergötland - Göteborgs Järnvägar (Key map) (1999-05-28)
   
Lungås station year 1892
Lungås station på Mariestad - Kinnekulle Järnväg 1892. Klockan är 0900 på morgonen och lok nummer 2, före detta MMJ 2, med tillkopplad snöplog/spårrensare står inne på stationen. Till vänster i bild är i riktning mot Mariestad. Foto: Järnvägsmuseet.

 

Nästa sida Next page

 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Malte Ljunggren Sveriges lokstationer, Alfred Malke Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata. Sveriges Järnvägsmuseum. Riksarkivet. Måns Mannerfelt Västergötland - Göteborgs Järnvägar. Yngve Holmgren Västgöta - ånglok.


© Rolf Sten
mkj.html senast uppdaterad 2023-01-12