Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till "normalspåriga järnvägar"?
Klicka i bilden ovan!

 
Bergslagernas Järnvägar

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör Ditt val och klicka på den gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
Under construction Snabbfakta (facts about BJ) (xxxxxx) 

Picture over Gothenburg early 1920-1922
Bild över Göteborg och delar av järnvägsområdet i början av 1920-talet (2008-07-12)
Maps Kartor (Maps.) (1999-01-03)
Stations section Falun-Kil Stationer, hållplatser Falun - Kil (Stations Falun - Kil) (1999-06-01)
Stations, section Kil-Göteborg Stationer, hållplatser Kil - Göteborg (1999-06-01)
Timetable
Driftplatser, bandelar 286, 288, 289, 290, 291, samt 292 (2020-03-30)

Timetable
Tjänstetidtabell BJ nummer 32 från 1888 (2002-01-26)
Timetable Falun-Kil 1917 Tidtabell Falun - Kil 1917 (timetable 1917) (1999-06-01)

Timetable Göteborg - Kil 1930
Tidtabell Kil - Göteborg 1917 (timetable 1917) (1999-06-01) 

Timetable Falun-Kil 1930
Tidtabell Falun - Kil - Falun, Filipstad - Daglösen - Filipstad 1930 (timetable 1930) (2002-01-26)
Timetable Kil-Göteborg Tidtabell Kil - Göteborg - Kil 1930 (timetable 1930) (2002-01-26)
Rolling stock Rullande materiel  (Rolling stock) (1999-09-09)

Modellrallare i West, bilder från BJ
Modellrallare i West ( Bilder & ritningar från BJ)

BJ train departs Göteborg
Omkring år 1896. Ett BJ persontåg lämnar Göteborg. Tåget dras av av ett persontågslok ur den äldsta serien. BJ hade 12 lok av den här typen. Loken littrerades, B. Foto ur en resehandbok från 1898.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
bj.htm senast uppdaterad 2020-03-30