Pålsboda
Föreningsstation mellan normalspåriga Statens Järnvägar, SJ och den smalspåriga, 891 mm, Norra Östergötlands Järnvägar, NÖJ.
 
Denna trafikplats tillhör bandel nr 341
 
Nr Bandel Spårvidd
341 (Katrineholm) - Pålsboda - (Hallsberg) 1435
369 (Örebro S) - (Pålsboda) - Hjortkvarn 891


Ritningen ovan visar hur SJ och NÖJ bangårdars spår var placerade november 1935. Nere till vänster syns bandel 369 båda båda utfartsspår, det ena till Örebro Södra och det andra till Finspång.

Ovanstående karta visar de båda järnvägarnas inbördes förhållande. Bandelen 369, grön linje, uppåt i bild går mot Örebro Södra medan linjen nedåt går mot Hjortkvarn - Finspång.
Bandelen 341, blå linje, till vänster mot Hallsberg och till höger mot Järna. NÖJ bangård i

Pålsboda utgjords av en så kallad säckstation. Det betydde till ett exempel att ett tåg som kom in från Örebro Södra, inte kunde passera utan var tvunget att byta riktning och till synes åka tillbaka en kort bit för att via en växel rulla vidare mot Hjortkvarn.

En ögonblicksbild från Pålsboda 1957. (nedan)
På SJ-spåren pågår ett tågmöte mellan två resandetåg. Det Da-loksdragna tåget är på väg mot Hallsberg. På spåret bredvid står ett SJ expresståg, motorvagnståg Xoa5, på väg mot Göteborg.
 
På smalspåret till höger står två kopplade motorvagnar/rälsbussar typ Yp. Destinerade till Finspång eller Örebro Södra låter jag vara osagt. En gissning skulle kunna vara Finspång. Foto: KDAA07400, Järnvägsmuseet.
 
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04 / Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2020-01-06 Rolf Sten