Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan


MYJ, Malmö - Ystads Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 
Facts Snabbfakta, MYJ (Facts MYJ) (2002-04-08)
Stationer driftplatser, bandelar (Operation sites) 638
map Karta  MYJ ( map.MYJ) (2002-04-08)

Timetable
Tidtabell MYJ från 1930 (Timetable MYJ) (2002-04-08)

Line gradient
Banprofil (line gradient) (2002-04-08)


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Skånsk Järnväg.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
myj_inneh.html senast uppdaterad 2021-04-28