Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


BKJ, Bånghammar - Klotens Järnväg

Av Rolf Sten

Facts Snabbfakta BKJ, Bånghammar - Klotens Järnväg (2009-01-17) 

Bånghammar, station på Frövi - Ludvika Järnväg, öppnad för trafik 8 oktober 1873. På bilden pågår arbetet med att ansluta Bånghammar - Klotens Järnväg
Bånghammar, station på Frövi - Ludvika Järnväg, öppnad för trafik 8 oktober 1873. På bilden pågår arbetet med att ansluta Bånghammar - Klotens Järnväg. Bilden är tagen någon gång under åren 1875 - 1877. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Stationshuset i Bånghammar omkring 1912. Jämför med föregående bild. Foto efter gammalt vykort.
Stationshuset i Bånghammar omkring 1912. Spåret till höger är mot Kloten. Jämför med föregående bild. Foto efter gammalt vykort.

Klotens station year 1900
Klotens station omkring år 1900. Stationshuset inrymde även kontoret för Klotens AB. Till vänster i bild är i riktning mot Bånghammar. Foto: Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Utfarten från Kloten med sidospåret till hyttan i Kloten. Foto: A Blomkvist i Grängesberg ca 1899-1930.
Utfarten från Kloten med sidospåret till hyttan i Kloten, omkring 1910. Foto: A Blomkvist i Grängesberg.

Utfarten från Kloten med sidospåret till hyttan i Kloten, omkring 1910. Foto: A Blomkvist i Grängesberg ca 1899-1930.
Delförstoring av ovanstående bild. Utfarten från Kloten med sidospåret till hyttan i Kloten, omkring 1910. Foto: A Blomkvist i Grängesberg .

Den 11 december 1874 fick C F Liljevalch j:or koncession på en 22 kilometer lång normalspårig Järnväg mellan Bånghammar på Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ och industrianläggningarna i Kloten, Klotenverken.
  Under ledning av Gustaf M Dahlström byggdes banan under åren 1874 - 1876. Kostnaden uppgick till 850 000.
Map, karta BKJ, Bånghammar - Klotens Järnväg   Banan öppnades för provisorisk godstrafik 25 december 1875 och 20 september 1877 öppnades banan för allmän gods- och persontrafik.
   Den första rälsen på banan hade en vikt mellan 17 - 30 kg per meter
   För banans trafikering hade man tecknat avtal med FLJ, senare även TGOJ.

För ånglokens drift och underhåll byggdes i Bånghammar, omkring 1876, ett så kallat parallellstall med en 5 meters vändskiva framför. Stallet revs vid banans nedläggning 1934.
I Kloten byggdes vid samma tid ett så kallat rundstall med förenat vattentorn. Två platser samt en 5 meters vändskiva framför.
   Trafiken på banan bestod till allra största del av godstrafik. Persontrafiken verkar ha varit mycket liten och sporadisk. Enligt tidtabellen från 1914 gick ett persontågspar endast helgfria lördagar
   1899 förstatligades Klotenverken och med dem även järnvägen. Både industrianläggningarna och järnvägen förvaltades av Domänverket. FLJ fick fortsatt förtroende att sköta trafikeringen.
   1910 lades masugnen i Kloten ned.
   1 maj 1934 lades all trafik ned, järnvägen och spåren revs upp. Det verkar dock som att spåret Bånghammar - Kölsjön låg kvar till 1937.

Lok FLJ 17 står klart för avgång med blandat tåg från Kloten omkring 1900.Foto: A Blomkvist i Grängesberg.
Lok FLJ 17 står klart för avgång med blandat tåg från Kloten omkring 1900.Foto: A Blomkvist i Grängesberg. 

Lok FLJ 13 avgår med tåg från Kloten. Året är cirka 1930.
Lok FLJ 13 avgår med tåg från Kloten. Året är cirka 1930.  Foto: A Blomkvist i Grängesberg.

Delförstoring av föregående bild. Lok FLJ 13 avgår med tåg från Kloten. Året är cirka 1930.
Delförstoring av föregående bild. Lok FLJ 13 avgår med tåg från Kloten. Året är cirka 1930.  Foto: A Blomkvist i Grängesberg.

FLJ engine No 11, former BKJ engine No 1
Järnvägen hade två ånglok byggda 1873. Båda loken övertogs av Frövi - Ludvika Järnväg 1878 där dom fick nummer 11 och 12. På bilden, som är tagen omkring 1900, syns det första BKJ-loket. Här i skepnad som FLJ nummer 11. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Lokstallet i Kloten fotograferat i september 2007
Lokstallet i Kloten fotograferat i september 2007. Foto: Rolf Sten.

Return to page top

Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Järnvägsdata 1999.
Christer Fredriksson, Sveriges Lokstationer,Sveriges Järnvägsmuseum


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
bkj.html senast uppdaterad 2009-01-17