Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

JÄRNVÄGSKARTA SVERIGE (översikt)

Swedish railway map, (owerwiev)
Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content


Välkommen till HISTORISKT och sidorna med järnvägskartor!
(Welcome to the historical pages containing railway maps!)
   

Välkommen till järnvägskartan över Värmland och en del av Bergslagen! Välkommen till järnvägskartan över Gotland! Välkommen till järnvägskartan över Skåne! Välkommen till järnvägskartan över Sverige syd! Välkommen till järnvägskartan över sydöstra Sverige! Välkommen till järnvägskartan över Öland! Välkommen till järnvägskartan över norra Götaland! Välkommen till järnvägskartan över Mälarområdet! Välkommen till järnvägskartan över sydvästra Sverige! Välkommen till järnvägskartan över södra Norrland och nordligaste Svealand! Välkommen till järnvägskartan över Mellersta Norrland! Översiktskarta Sverige Översiktskartan till vänster visar Sverige från Sundsvall i norr till Skåne i söder.  
Vill du se en mer detaljerad karta? Klicka i kartan på det område som du vill ser mer av. Om Du då kommer till en karta där någon eller flera järnvägar är färgmärkta. Klickar du på en färgmärkt järnväg kommer det fram mer information om just den järnvägen
.
För närvarande finns det 14 stycken "underliggande" kartdelar. Dessa täcker Sverige från Riksgränsen i norr till Skåne i söder.

(The keymap show the southern part of Sweden. From Medelpad in the north to Skåne in the south.
If you want to see a more detalied map? In the map to the left. Click at the district that you are interested of.

If You then come to a map where one or several railways are color marked. Click at one of these and you will get more information about just that specific railway.
Present there are 13 maps covering Sweden from north to south)

De två nordligaste kartorna finns inte med på ovanstående översiktskarta. Det finns även en karta över Skåne i större skala. Dessa kartor når Du genom att markera följande:
( The northern part of Sweden is not accessible from the map above. There is also a map showing Skåne in a larger scale. Please use the links below:)
Mellannorrland
  Övre Norrland    Skåne (stor skala)

Övriga järnvägskartor
Gör ditt val och klicka på den blå pilen.
Make your choice and click at the blue arrow

Stockholmsområdet år 1904 (Stockholm area 1904)

Stockholmsområdet år 1904 (Stockholm area 1904)

Sverige, Norge och Dannmarks järnvägar år 1880. Sweden, Norway and Dennmarks railways year 1880

Sverige, Norge och Danmarks järnvägar år 1880 (2003-12-29)

Sverige, Norge och Dannmarks järnvägar år 1894. Sweden, Norway and Dennmarks railways year 1894

Sverige, Norge och Danmarks järnvägar år 1894 (2003-12-29)

Sverige, Norge och Dannmarks järnvägar år 1904. Sweden, Norway and Dennmarks railways year 1904

Sverige, Norge och Danmarks järnvägar år 1904 (2003-12-29) 

Overwiew railways gauge 1067 mm

Översikt Svenska järnvägar spårvidd 1067 mm

Back till sidans top, Return to page top

Train back to historical first page
Returtåg till Historiskt huvudsida


© Rolf Sten
00sv_overs.html senast uppdaterad (last update) 2014-07-22