Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan

CHJ, Kristianstad - Åhus Järnväg
Följande text kommer till största delen  från Svenska Järnvägsföreningen minnesskrift 1876-1926. Texten är skriven 1925 och är till viss del redigerad för att göra den mer lättläst. Eventuell utökad text är skriven av mig och i så fall med kursiv stil, alternativt typsnitt Arial. Om inte annat anges är även bilder och bildtexter tillagda av Rolf Sten.

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Snabbfakta CÅJ (Facts about CÅJ)

Linjen Kristianstad—Åhushamn. CÅJ
Genom staden Kristianstads tillväxt och den koncentrering av flera järnvägslinjer, som där ägde rum, ökades redan i början av 1880-talet trafiken mellan staden och hamnplatsen Åhus så mycket, att den ej längre kunde på ett tillfredsställande sätt ombesörjas med pråmar på Helgeå och skjutsar.
Borgmästaren E. von der Lancken och lantbrukaren C. Thuresson tog då initiativet till en järnväg mellan Kristianstad och Åhushamn.
Kristianstad—Åhus järnvägsaktiebolag, (CÅJ) bildades i slutet av 1884 med ett aktiekapital på 252 000 kr., av vilka Kristianstad stad tecknat 150 000 kr.
Till styrelse valdes kaptenen A. Berg von Linde, lektorn L. J. Wahlstedt, hovrättsassessorn E. Torslow, grosshandlaren J. Sjöholm, lantbrukaren C. Thuresson, grosshandlaren Mårten Pehrsson och riksdagsmannen And. Nilsson.
Kostnadsförslag på 377 000 kr. uppgjordes av löjtnanten i Väg- och vattenbyggnadskåren C. Schmidt, som även blev byggnadschef. Järnvägen öppnades för allmän trafik den 19 maj 1886.

Bilden ovan visar ett persontåg på väg mot Åhus, passerande "Engelska banken" vid Hammarsjön strax öster om Kristianstad. Foto ca 1940 ur boken: Järnvägarna kring Kristianstad.

Första officiella tidtabellen för Kristianstad - Åhus Järnväg
Första officiella tidtabellen för Kristianstad - Åhus Järnväg

Viby Station någon gång mellan 1915-1920, CHJ lok nummer 5
Viby Station någon gång mellan 1915-1920. Persontåg, på väg mot Kristianstad, draget av Kristianstad - Hässleholms Järnvägs lok nummer 5. Foto: KDAJ02712, Järnvägsmuseet.

Kristianstad—Hässleholms järnvägar. CHJ
Samtidigt med att byggandet av bandelen Kristianstad—Glimåkra planerades, framträdde tanken att sammansluta de ovan nämnda järnvägarna under samma förvaltning.
Sedan K. M:t den 15 dec. 1905 lämnat sitt tillstånd, inköpte Kristianstad—Hässleholms järnvägsaktiebolag järnvägarna Kristianstad—Glimåkra och Kristianstad— Åhushamn och övertog driften från och med den 1 jan. 1906. Samtidigt ändrades namnet på den förstnämnda banan till Kristianstad— Hässleholms järnvägar.
Sammanslagningen visade sig redan från början vara till fördel för järnvägarna. Den enhetliga förvaltningen medförde sålunda en stegring av rörelsen och ett förbättrat ekonomiskt resultat, som medgav genomförandet av åtskilliga förbättringar för att tillfredsställa den ökade trafikens krav och uppnå en lägre driftskostnad.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
 Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
caj_snabbf..html senast uppdaterad 2021-10-31