Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Statsbanorna Boden - Morjärv, Morjärv - Lappträsk, Lappträsk - Veittijärvi,  Veittijärvi - Karungi - Matarengi (övertorneå), Karungi - Haparanda, Haparanda - Finska gränsen, Morjärv - Kalix samt Kalix - Haparanda

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta (facts about the state railway)

Snabbfakta (facts about the state railway) (2010-01-09) 

Politisk historik, förhistoria

Politisk historik, förhistoria (2010-01-09) 

Boden - Morjärv Boden - Morjärv (2010-01-09) 
Morjärv - Karungi - Övertorneå, Karungi - Haparanda - Finska gränsen Morjärv - Karungi - Övertorneå, Karungi - Haparanda - Finska gränsen (2012-09-29) 
Morjärv - Kalix Morjärv - Kalix (2010-01-09) 
Haparandabanan, Boden - Morjärv - Kalix - Haparanda Haparandabanan, Boden - Morjärv - Kalix - Haparanda (2010-01-09) 
Haparanda station, en återblick Haparanda station, en återblick (2010-01-09) 
Karta (map) Boden - Morjärv - Vitvattnet Karta (map) Boden - Morjärv - Vitvattnet (2010-01-09) 
Karta (map) Lappträsk - Karungi - Övertorneå, Karungi - Haparanda Karta (map) Lappträsk - Karungi - Övertorneå, Karungi - Haparanda (2010-01-09) 
Tidtabell 1930 Torneå - Haparanda - Boden (Timetable) Tidtabell 1930 Torneå - Haparanda - Boden (Timetable) (2010-01-09)  
Tidtabell 1930 Övertorneå - Karungi Tidtabell 1930 Övertorneå - Karungi (Timetable) (2010-01-09) 
Banprofil (line gradient) Banprofiler (line gradient) (2010-01-09) 


Den gröna linjen på ovanstående karta visar sträckningen på järnvägen Morjärv - Kalix vilken togs i bruk 1961. Den gula linjen visar den nya järnväg som nu håller på att byggas mellan Kalix och Haparanda. Den beräknas vara klar under 2012. Dessa två sträckor tillsammans med en upprustad järnväg mellan Boden och Morjärv är det projekt som går under benämningen "Haparandabanan".
Originalkartan kommer från Statens Järnvägars 75-års historik.

Nästa sida Next page


Källor: Teknisk - Ekonomisk  redogörelse för Anläggningen av Statsbanan Boden - Morjärv, Statens Järnvägars 50-års historik, Statens Järnvägars 75-års historik. Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999,  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "Statens Järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2022-04-09