Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan


NrSlJ, Norra Södermanlands Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val. Make your choice

Snabbfakta, NrSlJ del 1/2 (Facts NrSlJ part 1)

Snabbfakta, NrSlJ del 1/2 (Facts NrSlJ part 1) (2009-01-17) 
Snabbfakta, NrSlJ del 2/2 (Facts NrSlJ part 2) Snabbfakta, NrSlJ del 2/2 (Facts NrSlJ part 2) (2022-10-26) 

Karta  NrSlJ ( map NrSlJ)

Karta  NrSlJ ( map NrSlJ) (2006-10-24) 
Tidtabell NrSlJ från 1930 (Timetable NrSlJ) Tidtabell NrSlJ från 1930 (Timetable NrSlJ) (2006-10-24) 
Beskrivning av NrSlJ linje (description of NrSlJ line) Beskrivning av NrSlJ linje (description of NrSlJ line) (2006-10-24) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2006-10-24) 
Grafisk tidtabell NrSlJ (Graphical timetable) Grafisk tidtabell NrSlJ (Graphical timetable)  (2006-10-24) 
Tjänstetidtabell NrSlJ 1 maj 1910 (Working timetable) Tjänstetidtabell NrSlJ 1 maj 1910 (Working timetable)  (2006-10-24) 
Stationernas tjänstgöringstider (Staff working hours) Stationernas tjänstgöringstider (Staff working hours)  (2006-10-24) 

 

NrSlJ passeger train at the bridge over Eskilstunaån year 1924
Ett NrSlJ persontåg, som just lämnat Eskilstuna Central draget av lok 8 eller 9, passerar på bron över Eskilstunaån. Året är omkring 1924 och tåget kommer strax att vara framme vid Eskilstuna Södra. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

 

Nästa sida Next page


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Svenska motorvagnar. Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2022-10-26