Örnsköldsvik / Örnsköldsvik Central
(Även Örnsköldsviks Resecentrum)

Denna trafikplats tillhör bandel nr 049
 
Nr Bandel Spårvidd
046 (Gimonäs) - (Örnsköldsvik) 1435
048 (Örnsköldsviks Central) - (Västeraspby) 1435
049 (Mellansel) - Örnsköldsvik (gamla) 1435

Vidstående karta visar hur järnvägsspåren gått i Örnsköldsvik från 1892 fram till 2023.

Den äldsta sträckningen är markerad
svart/gul linje vilken användes
fram till 1957 då den ersattes av den blå/gula linjen
.
1957 togs industrispåret och tunneln
till bland annat Hägglunds i bruk, röd/grå linje. Spåret och  tunneln stängdes när arbete med
Botniabanans tunnel påbörjades
2004.
Då började förändringsarbeten
inför den kommande Botniabanan.
2008 var bland annat den nya tunneln norrut klar.
Den gul/vita svartkantade linjen
är Botniabanan.

Siffrorna på kartan står för följande:
1. Läget på hållplatsen Örnsköldsvik
Västra 1929 - 1957
2. Nytt läge för Örnsköldsvik Västra
1957 - 1989.
3. Banvaktstuga 559 F 1892 -
1956.
4. Industrispårstunneln till bland
annat Hägglunds 1957 - 2004.
5. Botniabanans tunnel norrut, trafikerad från 2008.
6. Nytt, Örnsköldsvik resecentrum C från 2010.
Grundkarta, Sverigekartan kompletterad med järnvägsspårens förändringar och tillkomsten av nya. Rolf Sten & Börje Göransson.

Örnsköldsvik station togs i bruk 1892. Bilden är tagen cirka 1905. Lokstallet ligger till vänster utanför bild. Foto: KCAC06759, Järnvägsmuseet. Större bild? Klicka på bilden!

Persontrafiken har rullat igång. Norrgående X62 62009 gör uppehåll på Örnsköldsvik Resecentrum C. Foto: 2011-12-12 Börje Göransson..Större bild? Klicka på bilden!

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad 2023-01-04 Rolf Sten.