Return to main page
Åter till sidan "diverse"?
Klicka i bilden ovan
 Arkiverat "Visste Du att" innehållsförteckningHär finns sådant som har varit publicerat under "Visste Du att" och blivit flyttat till arkivet.

Välj bland följande arkiverade artiklar
(make your choice and click at the green arrow)

Den första jernvägen År 1850. Saxat ur Svensk press "Den första jernvägen".
År 1851. Saxat ur Svensk press "Jernvägarna".
nbjudning till Aktieteckning för Jernvägen ÖREBRO - NORA År 1851. Saxat ur Svensk press "Inbjudning till Aktieteckning för Jernvägen ÖREBRO - NORA.
Jernväg mellan Malmö och Lund. År 1851. Saxat ur Svensk press "Jernväg mellan Malmö och Lund."
1853 meddelades, Jernvägsskenor av Svensk Tillverkning 1853 meddelades, Jernvägsskenor av Svensk Tillverkning
Öppnandet av jernvägen Arboga - Örebro År 1857. Saxat ur Svensk press  Öppnandet av jernvägen Arboga - Örebro
1861 konstaterade man i Malmö att järnvägen påverkade staden 1861 konstaterade man i Malmö att järnvägen påverkade staden
1862 Invigning av Västra Stambanan 1862 Invigning av Västra Stambanan
1864 Från invigningen av södra stambanan i Jönköping 1 december 1864 Från invigningen av södra stambanan i Jönköping 1 december
1865 Likheten inför Jernvägsstyrelsen 1865 Likheten inför Jernvägsstyrelsen
1866 Första tåget Stockholm - Uppsala 1866 Första tåget Stockholm - Uppsala
1866 Uppsala får järnväg 1866 Uppsala får järnväg
En "Jernvägs-velociped" uppfanns 1869. En "Jernvägs-velociped" uppfanns 1869.
   
   
   

 


 

Return to page top
Åter till sidans början

Return to main page
  Returtåg till "Diverse"


arkiverat_innehall.html senast uppdaterad 2009-01-12