HOME
INDEX

403     Bäckefors - Bengtsfors V

FÖREGÅENDE
LISTA
(Bäckefors) - Billingsfors - Bengtsfors V
NÄSTAKlicka
i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stations-husets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Bäf (Bäckefors) h 60,3 150 1879-07-18 33)
Alt Alltorp h 66,8 137 1913-02-09 1960-05-29 33)
 
Öds Ödskölt h 69,3 106 1939-05-15 1960-05-29
(EJ: Ök) Ödsköld 69,3 106 1913-10-01 193905-14 33)
(EJ: Ig) Iväg st 69,3 106 1895-06-15 1913-09-30 25)
Berg (EJ: Bg) Berg v hp 71,4 124 1938 1960-05-28 25)
(EJ: Gsb) Grans bruk hp 71,4 19371938 25)
Div Dingelvik v 77,4 145 1895-07-28 1960-05-29 33)
(EJ: Ndl) Norra Dinglevik hp 79,9 1926-05-15 1940-talet 25)
Bfo Billingsfors v 83,4 85 1895-07-28 33)
Tbk Tallbacken v hp 84,1 92 1941-06-09 1960-05-29 25)
  Tallåsen       92 1936-05-14 1941-06-08  
Bbh Bengtsbrohöljen v hp 86 93 1942-06-15 1960-05-28 25)
(EJ: Kmp 86) Höjerud hp 86 1938-11-16 1942-06-15 25)
Bev Bengtsfors V h 89 95 1927-01-01 1960-05-29 33)
Bt Bengtsfors h st 89 95 1895-07-28 1926-12-31 25)
Bengtsfors färgeläge (sic) lp 89,9 1960-05-29 25)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009
25) Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-08-09 Rolf Sten