Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över Värmland och en del av Bergslagen!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "Värmland"
(Railways in Värmland and a part of Bergslagen)

Bakom de färglagda järnvägarna finns mer information, Klicka på den!
Dalslands Järnväg, DJ Stambanan Krylbo - Mjölby Uddevalla - Lelångenbanan, ULB Nordvästra stambanan och bibanan Kil nedre - Fryksta Norra Östergötlands Järnvägar, NÖJ Nora Bergslags Järnväg, NBJ BDJ, Bredsjö - Degerfors Järnväg Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnvägar, ASLJ Inlandsbanan Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Västergötland - Göteborgs Järnvägar, VGJ Västra stambanan Nordmark Klarälvens Järnvägar, NKlJ Stockholm - Västerås Bergslagen Järnvägar, SWB Nästa karta söderut. Next map south Nästa karta söderut. Next map south Nästa karta österut. Next map east Nästa karta norrut. Next map north DVVJ, Dal - Västra Värmlands Järnväg ÅmÅJ, Åmål - Årjängs Järnväg Bergslagernas Järnvägar, BJ Kil - Fryksdalens Järnväg, KFJ Järnvägskarta Värmland 1926

 Kartan visar järnvägarna i Värmland och en del av Bergslagen år 1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare. (The map show the Swedish railways in Värmland and a part of Bergslagen. Year 1926.)

Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta

Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge,
Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction,
Statens Järnvägar= Swedish State Railways
 

Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
 


© Rolf Sten
a08sv_v1.html senast uppdaterad (last update)
2021-10-02