Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida
Return to previous page? Click at the picture
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

BKB,
Blekinge Kustbanor

Av Rolf Sten

 

Mellersta Blekinge Järnvägsaktiebolag, MBlJ, köpte 1902 Västra Blekinge Järnvägsaktiebolag, VBlJ. 1905 köptes även Sölvesborg - Kristianstads Järnväg, SCJ. Efter det senaste köpet beslöt MBlJ att alla tre banornas olika namn skulle ändras till ett gemensamt, Blekinge Kustbanor, BKB.

Innehållsförteckning (Table of Content)
(Markera på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow)
Snabbfakta (facts about BKB) Snabbfakta (facts about BKB) (2005-10-28)
Karta Blekinge Kustbanor  (Map BKB) Karta Blekinge Kustbanor  (Map BKB) (2000-12-29)
Beskrivning av  Blekinge Kustbanor  (Description of BKB) Beskrivning av  BKB linje  (Description of BKB line) (2005-10-28)
Ombyggnad till normalspår (reconstruction to gauge 1435 mm) Ombyggnad till normalspår (reconstruction to gauge 1435 mm) (2006-12-19) 
Timetable Tidtabell BKB 1917 Timetable BKB 1917.
Sträckorna Karlskrona - Kristianstad, Sandbäck - Olofström samt Sölvesborg - Hällevik
 
Timetable Tidtabell BKB 1917 Timetable BKB 1917. Sträckan Ronneby - Ronneby Redd  
Tidtabell BKB 1930 Timetable BKB 1930. Sträckan Karlskrona - Kristianstad - Karlskrona. Tidtabell BKB 1930 Timetable BKB 1930. Sträckan Karlskrona - Kristianstad - Karlskrona.(2005-10-28)
Tidtabell BKB 1930 Timetable BKB 1930. Sträckorna Ronneby - Ronnebyredd, Olofström - Sandbäck samt Sölvesborg - Hörviken  Tidtabell BKB 1930 Timetable BKB 1930. Sträckorna Ronneby - Ronnebyredd, Olofström - Sandbäck samt Sölvesborg - Hörviken  (2005-10-28)
Banprofiler BKB Line gradients Banprofiler BKB Line gradients
   
Smalspår i snö En besvärlig vecka på BKB. Snow at BKB year 1929 Smalspår i snö En besvärlig vecka på BKB (Snow at BKB year 1929) (2006-12-19)
Provkörning på Blekinge kustbana av ångloket SJ Gt 4049 i januari 1949 Provkörning på Blekinge kustbana av ångloket SJ Gt 4049 i januari 1949

Karlshamn station year 1950
Bilden visar ett BKB-tåg på SJ-tiden. Året är 1950 och platsen Karlshamn. De båda ångloken är SJ S9t 4018 samt SJ S3t 4025, före detta MBlJ 26 respektive Bredåkra - Tingsryds Järnvägs lok nummer 5. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Nästa sida Next page

 

 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
bkb.html senast uppdaterad 2007-06-28