Bokreferenser i Titelordning

Förteckningen på denna sida visar alla bokreferenser i titelordning. Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över titlar som inleds med denna bokstav. För att se komplett information om referensen klicka på bilden eller den understrukna titeln. Tyvärr saknas några bilder.

1 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  1 kl manövervagn Litt UA7R SJ. Broschyr. Ref nr 819.
UPP
  10 år med NBvJ - 1978-1988 Järliden, Ruben , Forsell, Lars & Hedborg, Anders. Ref nr 163.
UPP
  100 Jahre Fahrzeugmodelle im Verkehrsmuseum Nürnberg Bildkatalog mit Beschreibung von ausgewählten Modellen im 1:10. Plochmann, Peter. Årsskrift 1982. Ref nr 262.
UPP
  100 år på räls, Långsele - Sollefteå Minnesskrift i samband med 100 års jubileet. Andersson, Rolf, Aronson, Stefan, Landgren, Stefan & Stattin, Jan. OKBv skriftserie. Ref nr 336.
UPP
  100 år på spår - Kalmar Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation. Ljunggren, Malte & Jansson, Anders (red). SJK skriftserie nr 75. Ref nr 737.
UPP
  15 år med järnväg som hobby En bildberättelse om Anten - Gräfsnäs Järnväg 1965-1980. Lundin, Stig. Järnvägsnytts skriftserie nr 6. Ref nr 142.
UPP

3 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  3-spårstunnel förbi Riddarholmen Östra Regionen. Broschyr. Ref nr 438.
UPP

5 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  50 år vid Roslagsbanan 1898 - 1948 Avdelning 2 av Svenska Järnvägsmannaförbundet. Kjellvald, Henry. Ref nr 652.
UPP

A 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  A traveller's guide to the Festiniog Railway Ref nr 765.
UPP
  Adtranz i Skandinavien Järnvägsteknik i världsklass. Adtranz. Ref nr 260.
UPP
  AGEVE 50 år 1933-1983 En beskrivning av utvecklingen från ett litet företag till en livskraftig industri. Frostberg, John, Karlsson, Lars Olov & Engström, Björn, m.fl. Ref nr 431.
UPP
  Alberts ofullbordade En liten bok om Bohusbanan. Görling, Thomas. Ref nr 545.
UPP
  Allt om Hobby nr 6 1996 30 års jubileum. Stenbom, Freddy, m.fl. AoH. Ref nr 94.
UPP
  Amberley Museum Guidebook Amberley Museum. Ref nr 240.
UPP
  Anneberg - Ormaryds Järnväg En svensk enskild liten järnvägs historia. Welander, Lennart & Gustafsson, Willy. ÖSlJ-skrift nr 1. Ref nr 152.
UPP
  Anten-Gräfsnäs Järnväg Berättelsen om en museibana. Styrelsen. Ref nr 528.
UPP
  Arboga Årsbok 1995 Arboga - Flygets dag. Brorson, Jan. Ref nr 34.
UPP
  Arlandabanan A train service for the 21st century. A-Train. Ref nr 525.
UPP
  ASEA:s tidning Register över artiklar om järnvägar och spårvägar 1909 - 1969. Diehl, Ulf. SJK småskrifter nr 4. Ref nr 579.
UPP
  ASG femtio år ASG transport - spedition - lagring. Olson, Björn. ASG. Ref nr 574.
UPP
  ASJ (på tyska) Was wir sind; Was wir herstellen; Wie wir arbeiten. ASJ. Katalog 1951. Ref nr 355.
UPP
  ASJ Våra produkter - en presentation. ASJ. Katalog 1961. Ref nr 360.
UPP
  ASJ runt. ASJ växer fram del 1. ASJ. ASJ runt 1. Ref nr 807.
UPP
  ASJ runt. Hur samarbetar vi? del 2. ASJ. ASJ runt 2. Ref nr 808.
UPP
  ASJ, en ledande svensk industri för rullande materiel Broschyr. Ref nr 816.
UPP

B 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Banarbete på Blekinge Kustbana En film om upprustningsarbetet på Blekinge Kustbana under 1994. VHS 34 min. Ref nr 451.
UPP
  Bandelsregistret Reviderad Febr 1998. Karlsson, Lars-Olof, Arbman, Mats, Jönsson, Åke, m.fl. SJK forskning nr 11. Ref nr 104.
UPP
  Banedata '94 Data om jernbanene i Norge. Bjerke, Thor, m.fl. Ref nr 303.
UPP
  Banestetik Banverkets policy och mål gällande järnvägens estetik och miljö. Kjessel, Bo. BV. Ref nr 681.
UPP
  Banvakt 17 Wååg, Nils Erik. SJK skriftserie nr 59. Ref nr 542.
UPP
  Basic Model Railroading Getting started in the hobby. Model RR books 12197. Ref nr 570.
UPP
  Bergslagernas Järnvägar 1879-1979 Claesson, Morgan & Lundvall, Börje. BJ. Ref nr 69.
UPP
  Bevarade Järnvägsfordon Normalspår Svensson, Anders. JHR. Ref nr 337.
UPP
  Bevarade Järnvägsfordon Smalspår Svensson, Anders. JHR. Ref nr 338.
UPP
  Bilar på räls Ekström, Gert , Ericson, Lars & Karlsson, Lars Olov. AoH. Ref nr 74.
UPP
  Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 1 Värnamo - Strömsnäsbruk. Rosén, Bengt. SSJF del 1. Ref nr 422.
UPP
  Bilder från Skåne - Smålands Järnväg del 2 Strömsnäsbruk - Kärreberga. Rosén, Bengt. SSJF del 2. Ref nr 423.
UPP
  Bilistens miniatyratlas över Sverige 17 kartor i skalan 1:2000000 jämte namnregister. Thordeman, Bror. Ref nr 696.
UPP
  Bjurström Lokomotorer AB Slipmaterial, Västervik. Freding, Mats. SJK småbaneavd. Ref nr 448.
UPP
  BLHJ Lund stads järnvägar 1901 - 1939 Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg. Sandin, Gunnar, m.fl. Ref nr 380.
UPP
  Bohusbanan 75 år, Göteborg - Tingstad - Uddevalla I går - I dag - I framtiden. Svensson, Sven-Eric. Ref nr 664.
UPP
  Boken om tåg Ellis, C Hamilton. Ref nr 446.
UPP
  Borås - Herrljunga Järnväg 1863-1988 Thulin, Bertil. SJK skriftserie nr 45. Ref nr 39.
UPP
  British Locomotive Catalogue 1825-1923 London and North Western Railway and its constituent companies. Baxter, Bertram & Baxter, David. Volume 2B. Ref nr 46.
UPP
  Buffertens betydelse för järnvägsvagnar och gods däri Buffers. SJF 489.8. Ref nr 518.
UPP
  Bygg ett modellhus Handbok och katalog modellbyggarmaterial. Gylin, Peter. Katalog nr 1. Ref nr 412.
UPP

C 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Chr. Olsson i Falkenbarg AB Cisternvagnar. Chr. Olsson. Katalog 1951. Ref nr 354.
UPP
  Christianstad - Hessleholms Jernväg 1865-1990 Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. ÖSJ. Ref nr 249.
UPP
  Citytunneln Kartor. Citytunnelprojektet. Ref nr 711.
UPP
  Classic days of steam An authoritative history of the steam locomotive from 1830 to 1950. Garrat, Colin. Illustrated encyclopedia. Ref nr 594.
UPP
  Classic Trains From the editors of Trains Magazine. Keefe, Kevin P. Tidskrift 1999. Ref nr 361.
UPP
  Classic Trains The golden years of railroading. McGonigol, Robert S, m.fl. Volume 1 number 2. Ref nr 569.
UPP
  CÅJ 100 år Christianstad - Åhus Jernväg. Andreasson, Jonas, Holmgren, Yngve, Lavesson, Göran & Thomasson, Göran. ÖSJ. Ref nr 144.
UPP

D 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Dampf Lokomotiven Temming, Rolf L. Ref nr 125.
UPP
  Damplokomotiver på Norske spor 1940-1970 (I) normalspor Dahlen, Harald. del 1. Ref nr 245.
UPP
  Dannemora - Hargs Järnväg En social och teknisk studie av en bruksbana. Liljendahl, Lennart. SJK skriftserie nr 6. Ref nr 707.
UPP
  Danske lokomotiver og motorvogne 1997 Lauritsen, Tom. Ref nr 255.
UPP
  Das Bw Arnstadt, Band 4 Vergangenheit und Gegenwart des bekannten Bahnbetriebswerkes. Dähn, Jörg, Dürlich, S & Gattermann, Gernot. Ref nr 30.
UPP
  DB Fahrzeug Lexikon Jedes Triebfahrzeug mit Beheimatung am 1993. Eisenbahnkurier. EK-Special 30. Ref nr 391.
UPP
  De sista svenska ångloken En bildkrönika. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 20. Ref nr 611.
UPP
  De smalaste spåren En berättelse om ÖSlJ och dess föregångare. ÖSlJ Styrelse. AoH. Ref nr 263.
UPP
  Decauville Paris 1889 - Helsingborg 1890-1906. Sanderberg, Martin W. Ref nr 318.
UPP
  Decauville-ånglok i Sverige Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 166.
UPP
  Dellenbanan Världens nordligaste järnväg. Dellenbanans vänner. Ref nr 302.
UPP
  Dellenbanan Järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall. Historisk inventering. Förslag till bevarandeplan. Gustafson, Gunvor. Rapport 1998:18. Ref nr 616.
UPP
  Den fasta förbindelsen över Öresund Design och konstruktion. Öresundskonsortiet. Ref nr 425.
UPP
  Den gotländska järnvägsepoken Särtryck. Ronander, Ulf. Från GUTABYGD 1982. Ref nr 532.
UPP
  Den vite, den röe och lillablå Göteborgs historiska spårvagnar presenterar sig. Hammarson, Stig & Zettermark, Göran. Ref nr 82.
UPP
  Det kapillära bannätet Problembeskrivning, Rapport P 1996:6. Banverket Planeringsavdelningen. BV. Ref nr 106.
UPP
  Det var då Spårvagnen fanns i Karlskrona Svanstein, Hans. Ref nr 145.
UPP
  Det var en gång en järnväg Om Fagerhult - Mönsterås järnväg. Informationsavdelningen, Skogcell. Ref nr 648.
UPP
  Deutsches Dampflokomotiv Museum Museumsführer. Busch, Hartwig, Dietel, Volker & Goller, Jürgen. Ref nr 276.
UPP
  Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget Broschyrer, brevkopior. Ref nr 129.
UPP
  DM3, Malmbanan Kiruna - Narvik En film från hytten i Dm3 längs malmbanan. VHS 50 min. Ref nr 817.
UPP
  DONJ - En beskrivning av den rullande materielen Svensson, Jan-Olov. WFJ-skrift nr 5. Ref nr 100.
UPP
  DONJ Under 100 år 1897-1997 Sten, Rolf. Ref nr 102.
UPP
  Då järnvägen kom till Östersund Jacobsson, Hans, Eliasson, J.A., Andersson, E.R. Gamla Östersund. Ref nr 531.
UPP

E 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Efter Hundra År Utgiven med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1/12 1956. Tjerneld, Staffan & Lindskog, N G. Ref nr 53.
UPP
  Eisenbahn für morgen schon heute Mit 300 Stundenkilometern durch Europa. Temming, Rolf L. Ref nr 127.
UPP
  Eisenbahnen und raumordnung in Schweden Arbeitsgruppe 6B5. Op3 408. Ref nr 517.
UPP
  Ekensholmsbanan Bergslagen på spåren. Westling, Folke. Ref nr 757.
UPP
  EKOmuseum Bergslagen Guidebok Hamrin, Örjan & Hulander, Mats. Ref nr 103.
UPP
  Elektrifieringen av Statsbanelinjen Stockholm - Göteborg Statens Järnvägar. Ref nr 217.
UPP
  Elektrolok i Norge Aspengren, Nils Carl. Ref nr 750.
UPP
  Ellok tillverkade av ASEA Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 8. Ref nr 10.
UPP
  En bildberättelse om Ölands Järnväg ÖJ. Johannesson, Ove. Ref nr 646.
UPP
  En bok om Lok Kutschbach, Robert & Sundström, Lennart. Ref nr 47.
UPP
  En järnväg på Österlen Ystad - Brösarps järnväg 100 år - Skånska Järnvägar 30 år. Lind, Per Ove , Sandin, Gunnar , m.fl. Specialnummer. Ref nr 313.
UPP
  En presentation av ÖSlJ Museibanan i Mariefred. ÖSlJ. Ref nr 279.
UPP
  En spårvägsresa 1921 Hultman, Einar. reproduktion. Ref nr 752.
UPP
  En teknisk dokumentation av banorna kring Kinnekulle Resan till Kinnekulle. Thulin, Bertil & Ljungströmmer, Rune. Tidtabell. Ref nr 820.
UPP
  En återblick de första 20 åren, JÅÅJ En bild och textrapsodi från Järnvägssällskapet Åmål - Årjängs liv i rök, sot och damm. Kihlberg, Hans E. Ref nr 300.
UPP
  Enköping - Heby - Runhällens Järnväg Rundblad, Per. SJK skriftserie nr 55. Ref nr 226.
UPP
  Eskilstuna Museer Årsbok 1979 - 1980. Silfverstolpe, Göran & Thunholm, Pia. Skrifter 1980. Ref nr 762.
UPP
  Ett sekel järnväg i Ånge Hardin, Bertil. SJK skriftserie nr 29. Ref nr 90.
UPP
  Ett stycke kanalhistoria Lundström, Sven. Småskriftserie nr 1. Ref nr 721.
UPP
  Europa Reiseführer -92 für Eisenbahnfreunde Stegemann, Georg. Ref nr 132.
UPP
  Europa Reiseführer 1994/1995 für Eisenbahnfreunde Koschinski, Konrad. Ref nr 133.
UPP
  Everyday English for Railwaymen with a small railway dictionary. Kärrlander, S & Agardh-Twetman, T. Ref nr 730.
UPP

F 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Faster trains - technology, prospects and impact Nordqvist, Stig & Rosén, John. Information nr 418. Ref nr 342.
UPP
  Fest på Spår Menyer ur järnvägens historia. Nilsson, Ingrid, Granqvist, Carl Jan & Lindberg, Björn. Ref nr 322.
UPP
  Feuerlose Lokomotiven Geschichte, Funktion und Einsatz der Dampfspeicherloks. Pokschewinski, Karl. Ref nr 715.
UPP
  Finspong through the centuries An industrial saga without end. Malmberg, Arne. Ref nr 301.
UPP
  Fleischmann H0 Katalog '70 Fleischmann. Fleischmann 70. Ref nr 506.
UPP
  Fleischmann H0 spårschema M3 Fleischmann. Fleischmann M3. Ref nr 505.
UPP
  Fleischmann H0 spårschema Fleischmann. Fleischmann. Ref nr 507.
UPP
  Flygfoto Stockholm Siversson, Nils-Åke & Svensson, Roland. TNF bok 5. Ref nr 769.
UPP
  Flygtåget Oslo-Gardermoen ADtranz. Ref nr 524.
UPP
  Forsmo - Hotingbanan Tåget genom sagornas ådal. Landgren, Kenneth. Ref nr 653.
UPP
  Fra Hvide Mölle til Scandia Christiansen, Asger. Ref nr 232.
UPP
  Fryksdalsbanan Forsaeus, Svante. SJK skriftserie nr 65. Ref nr 684.
UPP
  Frykstads Jernvägs Actie Bolag 1849-1873 En bolagskrönika. Forsaeus, Svante. Ref nr 212.
UPP
  Från Alvesta till Ösjöbol Järnvägsbyggnader i Kronobergs län. Melchert, Daniel. Ref nr 349.
UPP
  Från ASJA till SAAB Historien om en flygindustri. Peterson, Gert. Ref nr 516.
UPP
  Från havre till el När spårvägen i Göteborg blev elektrisk. Forsberg, Anders & Polheimer, Jan. TNF bok 3. Ref nr 768.
UPP
  Från Söder till Östermalm Spårvägar, förortsbanor och trådbussar i Stockholm. Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 120.
UPP
  Från Wadstena till Vadstena En berättelse i ord och bild om Smalspår på Östgötaslätten. Johansson, Sverker & Fahlgren, Carl Johan. WFJ-skrift. Ref nr 4.
UPP
  Från Västerhavet till Östersjön Resehandbok över BJ, SWB, GDJ och SDJ. Åsbrink, Gustav. Ref nr 251.
UPP
  Från Ånghästen till Uddeholmaren Bilder från NKlJ. Ref nr 139.
UPP
  Från Österby anhalt till Gimo station Järnvägsliv i ord och bilder. Björnstedt, Ruben & Björnstedt, Ingrid. SJK skriftserie nr 52. Ref nr 519.
UPP
  Föreningen Bödabanan 10 år Björkroth, Lars , Lüning, Björn , Johansson, Håkan & Evald Petersson. Ref nr 650.
UPP
  Förteckning över lok och vagnar, m.m. Maskintekniska byrån. Str 77/48. Ref nr 351.
UPP

G 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg Persson, E Bertil. SJK skriftserie nr 32. Ref nr 312.
UPP
  GDG ellok litt O Lundvall, Börje. SJK skriftserie nr 17. Ref nr 89.
UPP
  Geschichte der eisenbahn Rossberg, Ralf Roman. Ref nr 347.
UPP
  Getå 1918, Den stora tågolyckan Wegmann, Rolph. Ref nr 429.
UPP
  GHJ - Gärds Härads Järnväg 1881-1898 Gärdskan - ångspårvägen genom Gärds härad. Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 668.
UPP
  Gislavedsboken 2001 Med stålhjul till gummidäckens Gislaved - om ortens järnvägsepok. Themar, Tomas. Gislavedsboken 26. Ref nr 727.
UPP
  Glimtar från det sena 1960-talet Juhlins samlingar, Lennart. Ref nr 72.
UPP
  Gotlands Järnvägar Kvarnstedt, John. Skriftserie GOTLANDICA nr 15. Ref nr 194.
UPP
  Gotlandståget i Dalhem En liten guidebok om Gotlands Hesselby Jernväg. Ragnar, Martin. GHJ. Ref nr 296.
UPP
  Grafisk tidtabell nr 103 Roslagsbanan gällande fr.o.m. 1947-09-08. RB 103. Ref nr 683.
UPP
  Great train disasters The world's worst railway accidents. Kichenside, Geoffrey. Ref nr 383.
UPP
  Great trains ride again Believe the Thrill and Romance of the Golden Age of Railroading. NTSC 60 min. Ref nr 454.
UPP
  Gretna's railroads Curry, Dr Mary G. Historic serie No 2. Ref nr 250.
UPP
  Gripenbergsbanan Ett stycke småländsk järnvägshistoria i ord och bild. Thulin, Olof. Ref nr 162.
UPP
  Grosse Züge, Höhepunkte der Eisenbahngeschichte Temming, Rolf L. Ref nr 126.
UPP
  Gruvgården - Fors Järnväg Andren, Ernst & Sundström Erik. SJK skriftserie nr 5. Ref nr 612.
UPP
  Grödingebanan Lindahl, Jan. BV. Ref nr 666.
UPP
  Guide to Tourist Railroads and Museum 2000 Empire State Railway Museum 35th Annual. Ref nr 614.
UPP
  Gula Faran Spårvägen i Norrköping 75 år. Forsström, Willy & Hägglund, Bo. Ref nr 198.
UPP
  Gurklisten 1993 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 93:1-4. Ref nr 484.
UPP
  Gurklisten 1994 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 94:1-3. Ref nr 485.
UPP
  Gurklisten 1997 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 97:2-4. Ref nr 486.
UPP
  Gurklisten 1998 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 98:1-4. Ref nr 487.
UPP
  Gurklisten 1999 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 99:1-4. Ref nr 488.
UPP
  Gurklisten 2000 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2000:1-4. Ref nr 597.
UPP
  Gurklisten 2001 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2001:1-4. Ref nr 691.
UPP
  Gurklisten 2002 Medlemsskrift. Brimalm, Christer, m.fl. VFÖJ 2002:1-4. Ref nr 744.
UPP
  Göteborg - Alfvesta En färd med Göteborg - Borås och Borås - Alfvesta Jernvägar. Järnvägsbolagen. Ref nr 547.
UPP
  Göteborg - Borås Jernväg Thulin, Bertil, m.fl. SJK skriftserie nr 62. Ref nr 352.
UPP
  Göteborg 1923 100 Bilder, Jubileumsårets Minnesalbum. Ref nr 135.
UPP
  Göteborgs Trafikalmanacka 2002 100 år med elektrisk spårväg i Göteborg. Hammarson, Per. Gbg traf 2002. Ref nr 716.
UPP

H 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Hamnloken i Åhus Holmgren, Yngve. Småskrifter 36. Ref nr 809.
UPP
  Handhavande av motorvagn litt Y3 Tågdriftavdelningen. SJF 333.5 utgåva 2. Ref nr 252.
UPP
  Hej Spårvagn!!! En bildrapsodi om spårvägarna i Sverige. Jangö, Jan. Ref nr 219.
UPP
  Helsingborg - Kävlinge via Landskrona Västkustbanan - Ny sträckning. Banverket Västra och Södra Regionen. BV. Ref nr 169.
UPP
  Helsingborg - Råå - Ramlösa Järnväg, Decauvillebana Decauvillens historia. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 5. Ref nr 155.
UPP
  Historien om Sverige Ånga och dynamit. Lindqvist, Herman. Historien om Sverige nr 8. Ref nr 575.
UPP
  Historik över den rullande materielen 1872-1944 Stockholm - Westerås - Bergslagens Jernvägar. Ekegren, Rune , Dahl, Leif & Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 8. Ref nr 78.
UPP
  Historik över Sveriges Småbanor 1802 - 1865 På uppdrag av Statens Järnvägars museum. Bodstedt, Ivan A. Utredning. Ref nr 638.
UPP
  Historische Eisenbahnfahrzeuge - Verkehrsmuseum Nürnberg Schwerin, Günter. Ref nr 83.
UPP
  HKJ Hästveda - Karpalunds Jernväg 1886 - 1986 Holmgren, Yngve. Minnesskrift. Ref nr 660.
UPP
  HNJ-Ånglok Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 667.
UPP
  Hobby 1965 Teknik - Fritid - Foto. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1965:1,2,7. Ref nr 514.
UPP
  Hobby 1966 Teknik - Fritid - Foto. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1966:2. Ref nr 515.
UPP
  Hobby 25 Allt om Hobbys jubileumsbok 25 år. Stenbom, Freddy. AoH. Ref nr 370.
UPP
  Hobbyboken 1963 Modellbyggarnas årsbok. Sundström, Lennart. Ref nr 174.
UPP
  Hobbyboken 1964 Modellbyggarnas årsbok. Sundström, Lennart. Ref nr 175.
UPP
  Hults Bruk, Åby, Specialtillverkning av materiel för jernvägsbehov Dressiner, transportvagnar, godsförflyttningsvagnar, m.m. Katalog 1913. Ref nr 410.
UPP
  Hundra år med svenska Restaurangvagnar Deras utformning och utveckling, C-uppsats. Jansson, Anders. Ref nr 108.
UPP
  Hus och Museer på Valla fritidsområde Elfström, Gunnar. Ref nr 673.
UPP
  Hägglund & Söner AB Busskarosstillverkning en stor bit svensk industrihistoria. Hellström, Malte. småskriftsserie nr 39. Ref nr 760.
UPP
  Hägglund & Söner AB Rälsbusstillverkning en stor bit svensk industrihistoria. Hellström, Malte. småskriftsserie nr 40. Ref nr 758.
UPP
  Högfartståg Vision och verklighet. Hughes, Murray. Ref nr 726.
UPP

I 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  I fäders spår ... 90 år med spårväg och buss i Helsingborg. Rigstam, Ulf. Ref nr 427.
UPP
  I järnvägens barndom - en bildkavalkad 1830 - 1860 Roligt att veta - så levde man förr. Miquel, Pierre & Fredén, Lennart översättning. Roligt att veta. Ref nr 654.
UPP
  Industri- och Lokaljernvägar Koppel, Arthur. Katalog 1899. Ref nr 409.
UPP
  Industrilok ( 1) i Närke Freding, Mats , m.fl. Svenska industrilok 1. Ref nr 585.
UPP
  Industrilok ( 2) i Södermanland Freding, Mats , m.fl. Svenska industrilok 2. Ref nr 586.
UPP
  Industrilok ( 3) på Öland och Gotland Freding, Mats , Waldenström, Björn , m.fl. Svenska industrilok 3. Ref nr 587.
UPP
  Industrilok ( 4) i Västergötland Freding, Mats. Svenska industrilok 4. Ref nr 588.
UPP
  Industrilok ( 5) i Bohuslän och Dalsland Freding, Mats. Svenska industrilok 5. Ref nr 572.
UPP
  Industrilok ( 6) i Östergötland Gyllenberg, Bo. Svenska industrilok 6. Ref nr 209.
UPP
  Industrilok ( 7) i Uppland Freding, Mats. Svenska industrilok 7. Ref nr 591.
UPP
  Industrilok ( 8) i Gästrikland och Hälsingland Freding, Mats. Svenska industrilok 8. Ref nr 571.
UPP
  Industrilok ( 9) i Skåne - Malmöhus län Priedits, Janus. Svenska industrilok 9. Ref nr 378.
UPP
  Industrilok (10) i Skåne - Kristianstads län Priedits, Janus. Svenska industrilok 10. Ref nr 379.
UPP
  Industrilok tillverkade 1954 - 1964 av Oskarshamns Varv Göl, Lars-Erik. SJK småskrifter nr 6. Ref nr 581.
UPP
  Industrilok tillverkade av ASEA, Västerås Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 1. Ref nr 576.
UPP
  Inlandsbanan En dokumentation sammanställd av Svenska Järnvägsmännens Fritidsföbunds fotoutskott. Alrenius, Carl Axel , Jonsson, Sune, m.fl. Ref nr 521.
UPP
  Internationale Tog via Öresund Bruun-Petersen, Jens & Poulsen, John. Ref nr 560.
UPP

J 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Jenbach - Achensee Die Tiroler Zahnradbahn. Armbruster, Karl & Pawlik, Hans Peter. Ref nr 31.
UPP
  Jernvägs-materiel, Ljunggrens Verkstad Katalog nr 5, 1891. Reproduktion av Ljunggrens Verkstad Jernvägsmateriel. Katalog 5. Ref nr 136.
UPP
  Jernvägsbladet Förstlingen 1995 Medlemsskrift. Mårth, Rolf, Wester, Anders & Helger, Jan, m.fl. NBVJ 95:1-4. Ref nr 489.
UPP
  Jernvägsbladet Förstlingen 1996 Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 96:1-4. Ref nr 490.
UPP
  Jernvägsbladet Förstlingen 1997 Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 97:1-4. Ref nr 491.
UPP
  Jernvägsbladet Förstlingen 1998 Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 98:1-4. Ref nr 492.
UPP
  Jernvägsbladet Förstlingen 1999 Medlemsskrift. Mårth, Rolf & Wester, Anders, m.fl. NBVJ 99:1-4. Ref nr 493.
UPP
  Jernvägsnytt Medlemsskrift 1990, 1994, 1995. Johansson, Kent. MfAGJ 90-3/4, 94-4, 95-1. Ref nr 710.
UPP
  Johannisborg Föreningen Gamla Norrköping. von Schmalensee, Kurt. Norrk Kulturhist Publ nr 1. Ref nr 257.
UPP
  Jädraås - Tallås Järnväg, en presentation Olsson, Stefan. Ref nr 138.
UPP
  Järn bryter bygd Guidebok - Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet. Sörenson, Ulf & Backlund, Ann-Charlotte. Ekomuseum. Ref nr 268.
UPP
  Järnvägar 1980 nr 1-5 + 1981 nr I Palm, Torgny , m.fl. Medlemsblad. Ref nr 199.
UPP
  Järnvägar 1981 nr 1-4 Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 1. Ref nr 200.
UPP
  Järnvägar 1982 nr 1-4 Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 2. Ref nr 201.
UPP
  Järnvägar 1983 nr 1-4 Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 3. Ref nr 202.
UPP
  Järnvägar 1984 nr 1-4 Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 4. Ref nr 203.
UPP
  Järnvägar 1985 nr 1-4 Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 5. Ref nr 204.
UPP
  Järnvägar 1986 nr 1-6 Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 6. Ref nr 205.
UPP
  Järnvägar 1987 nr 1-6 Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 7. Ref nr 206.
UPP
  Järnvägar 1988 nr 1-6 Medlemsskrift. Palm, Torgny , m.fl. Järnvägar! Årgång 8. Ref nr 253.
UPP
  Järnvägar i 1940-talets Skåne Sju SJ-filmer från Skåne på 1940- och 1950-talen. VHS 71 min. Ref nr 725.
UPP
  Järnvägarna i Åseda 1902-2002 En bildberättelse om järnvägarnas historia, m.m. Magnusson, Thorsten. Skriftserie 5. Ref nr 714.
UPP
  Järnvägarnas Driftvärn under 50 år 1946 - 1996 Landgren, Kenneth. Ref nr 771.
UPP
  Järnvägen Borås - Ulricehamn - Jönköping Thulin, Bertil. SJK skriftserie nr 50. Ref nr 663.
UPP
  Järnvägen genom 100 år Allers Familje-Journals handbok 1927, nytryck. Ref nr 134.
UPP
  Järnvägen i Båstad 100 år Andersson, Torsten, m.fl. Gamla Båstad 2. Ref nr 529.
UPP
  Järnvägen i Mariefred 100 år, 1895-1965-1995, NrSlJ - SJ - ÖSlJ Welander, Lennart. ÖSlJ 2:a upplagan. Ref nr 278.
UPP
  Järnvägen i Mariefred, NrSlJ - SJ - ÖSlJ Welander, Lennart. ÖSlJ. Ref nr 277.
UPP
  Järnvägen till Klintebys Historien om Snögrindabanan som aldrig nådde fram. Ragnar, Martin. Ref nr 622.
UPP
  Järnvägen till Ronehamn Spekulationer från början till slut. Ragnar, Martin & Hardings, Eje. SJK skriftserie nr 74. Ref nr 738.
UPP
  Järnvägens historia i Hästveda Järnvägsgruppen. Ref nr 732.
UPP
  Järnvägsadresser Förteckning över organisationer. Svensson, Anders. JHR. Ref nr 340.
UPP
  Järnvägsbyggnader i Malmöhus län Rapport från en inventering 1978,. Carlman, Inga Emmelin. Ref nr 299.
UPP
  Järnvägsdata 1 Nordling, Kjell. SJK skriftserie nr 31. Ref nr 665.
UPP
  Järnvägsdata 2 Utgåva 2. Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. SJK skriftserie nr 57. Ref nr 3.
UPP
  Järnvägsdata 3 Utgåva 3. Aghult, Kjell, Lind, Lars Olof, Nordling, Kjell & Sandin, Gunnar. SJK skriftserie nr 68. Ref nr 11.
UPP
  Järnvägsdriften, automatisering rationalisering Framtida möjligheter. Tekniska rådet. FJT rapport 1993. Ref nr 426.
UPP
  Järnvägsförstatligandet Svensk järnvägspolitik under 1930-talet. Alvfors, Karl-Gösta. SJK skriftserie nr 21. Ref nr 267.
UPP
  Järnvägshobby - 1 Jangö, Jan. AoH 1. Ref nr 190.
UPP
  Järnvägshobby - 2 Jangö, Jan. AoH 2. Ref nr 304.
UPP
  Järnvägshobby - 3 Jangö, Jan. AoH 3. Ref nr 179.
UPP
  Järnvägshobby - 4 Jangö, Jan. AoH 4. Ref nr 180.
UPP
  Järnvägskarta Banverket. BV. Ref nr 556.
UPP
  Järnvägsliggaren Kommunikationsdepartementets register. 1-3. Ref nr 698.
UPP
  Järnvägsmuséer 1976 Diehl, Ulf & Heimstrand, Torsten. SJK skriftserie nr 19. Ref nr 17.
UPP
  Järnvägsmuseum Gävle Katalog. SJ Information och PR. Ref nr 215.
UPP
  Järnvägsmuseum Vasagatan 3 i Stockholm Kort vägledning. Katalog 1. Ref nr 657.
UPP
  Järnvägsmuseum Lok och vagnhallen i Tomteboda Katalog 2. Ref nr 658.
UPP
  Järnvägsposten, En kampanj mot tiden Jansson, Sören & Lindqvist, Lotte. Meddelande från postmuseum nr 39. Ref nr 43.
UPP
  Järnvägsskrifter - Tidskrifter och Böcker Förteckning över skriftutgivning. Svensson, Anders. JHR. Ref nr 339.
UPP
  Järnvägssärtryck 2 Ritningssamling över Järnvägsmateriel. Fast, Jon. Järnvägssärtryck 2. Ref nr 407.
UPP
  Järnvägsteknik 1974 - Tidskrift för modern järnvägsdrift, m.m. Medlemsskrift. Järnvägsteknik 42:1-6. Ref nr 480.
UPP
  Järnvägståg Historia och teknik. Day, John R. Ref nr 287.
UPP
  Järnvägsvagnar tillverkade av Fole Mekaniska Verkstad 1894-1910 Jannesson, Åke, Jannesson, Benny & Jönsson, Åke. Ref nr 390.
UPP
  Jönköping - Gripenbergs Järnväg Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 7. Ref nr 381.
UPP

K 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Kalmar - Berga Järnväg Edman, Björn. SJK skriftserie nr 73. Ref nr 686.
UPP
  Kalmar Järnväg 100 år Jubileumsskrift för järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda. Nived, Ola & Sjögren, Bengt. Ref nr 214.
UPP
  Kalmarnas Järnvägarna i Kalmar län. Agrell, Harald. Kalmar Nations skriftserie Volym 53. Ref nr 319.
UPP
  Karlskoga Bergslag förr och nu 1968 Sundström, Erik W , m.fl. Årsskrift 1968. Ref nr 812.
UPP
  Kershaw railroad maintenance machinery Kershaw. Broschyr. Ref nr 443.
UPP
  Klart för avgång SJ Musikkår och Järnvägarnas driftvärn 50 år. JvgDv 01. Ref nr 497.
UPP
  Klippark 1 för Y6 1116 och UFV 2048 Eklund, B. SMoK Klippark 1. Ref nr 509.
UPP
  Kockums järnvägsfordon genom tiderna Kockums Industrier AB. Ref nr 85.
UPP
  Kosta Järnväg Linjen Lessebo - Målerås, Hummels Jvg-sbyrå och Kostasystemet. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 6. Ref nr 156.
UPP
  Kring Lund C Sandin, Gunnar. Årsbok nr 81. Ref nr 500.
UPP
  Kristianstad - Karlskrona 100 år Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 17 Special. Ref nr 332.
UPP
  Kristianstads Järnvägsmuseum Till invigningen av museet. Holmgren, Yngve. ÖSJ. Ref nr 242.
UPP
  Kristianstadsbanans lokstall i Åhus Holmgren, Yngve. Småskrifter 24. Ref nr 810.
UPP
  KRJ 100 - Kort historik över järnvägen Klippan - Eslöv hundra år efter det första öppnandet. Sandin, Gunnar. Ångtrycket specialnummer. Ref nr 544.
UPP
  Krylbo förr ... järnvägen Krylbo Fotoklubb. Bildhäfte nr 2. Ref nr 549.
UPP
  KVBJ 1874-1924 Några anteckningar rörande KVJ och VBJ tillkomst och utveckling. Reproduktion. Ref nr 562.
UPP
  Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966 Ahlberg, Henrik. Särtryck koppar. Ref nr 805.
UPP
  Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg 1866-1952-1966 Ahlberg, Henrik. Särtryck. Ref nr 335.
UPP

L 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Laxå-Röfors Järnväg Ljungqvist, Torbjörn. SJK skriftserie nr 4. Ref nr 563.
UPP
  Lelångenbanan Forsaeus, Svante. SJK skriftserie nr 40. Ref nr 555.
UPP
  Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Thoweman, John. Roslagsexpressen nr 2 (färg). Ref nr 359.
UPP
  Lennakatten - en guide till smalspåret genom Uppland Specialutgåva av Roslagsexpressen, MfSRJ 30 år 1968-1998. Thoweman, John. Roslagsexpressen nr 2 (s/v). Ref nr 709.
UPP
  Lennarts Järnvägsbilder Vardagsbilder från sydsvenska smalspår fotograferade på 1940 - 1980-talen. Petersson, Lennart. ÖSJ L27. Ref nr 676.
UPP
  Les "141 R" Méditerranée Rasserie, André. Ref nr 71.
UPP
  Lidköping - Håkantorp Järnväg - HLJ 1877 - 1977 - 2077. Eriksson, Leif & Källgård, Börje. Ref nr 331.
UPP
  Lima H0 Katalog nr 153 LIMA. Lima 153. Ref nr 176.
UPP
  Linbanan mellan Rejmyre och Simonstorp Jansson, Per-Inge, Holm, Jörgen, m.fl. Ref nr 728.
UPP
  Linje 0 och andra udda linjer Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 00. Ref nr 607.
UPP
  Linje 1 Norrmalmstorg - Rosenlund Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 01. Ref nr 533.
UPP
  Linje 2 Fredhäll - Karlaplan Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 02. Ref nr 723.
UPP
  Linje 3 Haga - Hornstull Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 03. Ref nr 534.
UPP
  Linje 4 Ringlinjen Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 04. Ref nr 535.
UPP
  Linje 5 Karlberg - Östra stationen Spårvägslinjer i Stockholm. Lissenko, Claes G. SS linjebeskrivningar 05. Ref nr 605.
UPP
  Linje 6 Roslagstull - Sofia Spårvägslinjer i Stockholm. Wigg, Torbjörn. SS linjebeskrivningar 06. Ref nr 536.
UPP
  Linje 7 Djurgårdslinjen - Historik och vagnar Spårvägslinjer i Stockholm. Svensson, Magnus & Frick, Jan. SS linjebeskrivningar 07. Ref nr 123.
UPP
  Linje 8 Slussen - Skarpnäck Spårvägslinjer i Stockholm. Lange, Thomas. SS linjebeskrivningar 08. Ref nr 537.
UPP
  Linje 9 Danvikstull - Karlberg Spårvägslinjer i Stockholm. Forsberg, Anders & Walther, Hans. SS linjebeskrivningar 09. Ref nr 627.
UPP
  Linje 10 Hornstull - Värtan Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 10. Ref nr 602.
UPP
  Linje 11 Tegelbacken - Ängby och Mariebergsgatan - Karlaplan Spårvägslinjer i Stockholm. Walther, Hans. SS linjebeskrivningar 11. Ref nr 606.
UPP
  Linje 12 (Tegelbacken) - Alvik - Nockeby Spårvägslinjer i Stockholm. Sarmento, Petrus J. SS linjebeskrivningar 12. Ref nr 629.
UPP
  Linje 13 Tegelbacken - Ulvsunda Spårvägslinjer i Stockholm. Walther, Hans. SS linjebeskrivningar 13. Ref nr 538.
UPP
  Linje 14/7 Vanadisplan / Norrmalmstorg - Djurgården Spårvägslinjer i Stockholm. Forsberg, Anders & Lange, Thomas. SS linjebeskrivningar 14. Ref nr 628.
UPP
  Linje 15 Norra Bantorget - Sundbyberg Spårvägslinjer i Stockholm. Julin, Sten-Axel. SS linjebeskrivningar 15. Ref nr 630.
UPP
  Linje 16 Slussen - Mälarhöjden Spårvägslinjer i Stockholm. Skyllberg, Britt-Marie & Johansson, Måns. SS linjebeskrivningar 16. Ref nr 631.
UPP
  Linje 17 Slussen - Fruängen Spårvägslinjer i Stockholm. Lilja, Sören S. SS linjebeskrivningar 17. Ref nr 632.
UPP
  Linje 18 Slussen - Gröndal Spårvägslinjer i Stockholm. Johansson, Måns. SS linjebeskrivningar 18. Ref nr 539.
UPP
  Linje 19 Slussen - Örby Spårvägslinjer i Stockholm. Svensson, Magnus. SS linjebeskrivningar 19. Ref nr 540.
UPP
  Linje 20 Humlegårdsgatan - Kyrkviken Spårvägslinjer i Stockholm, Norra Lidingöbanan. Sarmento, Petrus J. SS linjebeskrivningar 20. Ref nr 604.
UPP
  Linje 21 Humlegårdsgatan - Gåshaga Spårvägslinjer i Stockholm. Sarmento, Petrus J. SS linjebeskrivningar 21. Ref nr 633.
UPP
  Linje 22 Norrmalmstorg - Utställningen Spårvägslinjer i Stockholm. Persson, Bruse L F. SS linjebeskrivningar 22. Ref nr 603.
UPP
  Listerbanan 1914 - 1956 En dokumentation i ord och bild om en liten järnväg som tyvärr inte finns mer. Forsberg, Åke. ABF. Ref nr 680.
UPP
  Liverpool to Manchester into the second century. Fields, N, Gilbert, A C & Knight, N R. Ref nr 291.
UPP
  Locomotiv-musik II Fahrbach, P, Gungl, J, Lanner, J, Strauss, E, Strauss, J, Ziehrer, C.M. Locomotiv-musik 2. Ref nr 498.
UPP
  Locomotives of the world A superb globe-trotting guide to locomotives - from the 1950-s to the present day. Garrat, Colin. Illustrated encyclopedia. Ref nr 595.
UPP
  Lok & Vagnar 1 Förändringar av den rullande materielen under 1994. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 1. Ref nr 328.
UPP
  Lok & Vagnar 2 Förändringar av den rullande materielen under 1995. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 2. Ref nr 329.
UPP
  Lok & Vagnar 3 Förändringar av den rullande materielen under 1996. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 3. Ref nr 330.
UPP
  Lok & Vagnar 4 Förändringar av den rullande materielen under 1997 - 1998. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 4. Ref nr 618.
UPP
  Lok & Vagnar 5 Förändringar av den rullande materielen under 1999 - 2000. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. L&V 5. Ref nr 733.
UPP
  Lok och Järnvägar 1 Jädraås - Tallås Järnväg. Sandhammar, Bengt. AoH. Ref nr 91.
UPP
  Lok och motorvagnar tillverkade vid Motala Verkstad 1862 - 1971 Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 7. Ref nr 582.
UPP
  Lok och tendrar vid Sveriges Statsbanor 1891 Killander, K. SJ 1891. Ref nr 398.
UPP
  Lok och vagnar (K2) vid NrSlJ Jannesson, Åke. SJK folder K2, nr 1. Ref nr 111.
UPP
  Lok och vagnar (L2) vid MlSlJ Jannesson, Åke. SJK folder L2, nr 2. Ref nr 112.
UPP
  Lok och vagnar (Q2) vid UEJ Jannesson, Åke. SJK folder Q2, nr 3. Ref nr 118.
UPP
  Lok och vagnar (R2) vid DHJ Jannesson, Åke. SJK folder R2, nr 4. Ref nr 113.
UPP
  Lok och vagnar (V2) vid LRJ Jannesson, Åke. SJK folder V2, nr 5. Ref nr 114.
UPP
  Lok och vagnar (Y2) vid ULJ Jannesson, Åke. SJK folder Y2, nr 6. Ref nr 115.
UPP
  Lok och vagnar (Å2) vid SGGJ Jannesson, Åke. SJK folder Å2, nr 7. Ref nr 116.
UPP
  Lok och vagnar (Ö2) vid BLJ Jannesson, Åke. SJK folder Ö2, nr 8. Ref nr 117.
UPP
  Lok och vagnar tillverkade av C.J.F. Ljunggrens Gjuteri och mekanisk verkstad i Kristianstad 1887 - 1923. Lundin, Stig. SJK småskrifter nr 2. Ref nr 577.
UPP
  Lok och vagnar vid Jädraås - Tallås Järnväg Olsson, Stefan. Ref nr 548.
UPP
  Lok och vagnar vid Sveriges Järnvägsmuseum Järnvägsmusei vänner. Jmv. Ref nr 67.
UPP
  Lokdata Pärm med loktyper. Ref nr 365.
UPP
  Lokomotiv, AB Motala Verkstad Motala Verkstad. Katalog nr 3037. Ref nr 385.
UPP
  Lokomotive Quarterly Farrell, Jack W. L Q Volume 22. Ref nr 353.
UPP
  Lokomotivet, dess konstruktion och verkningssätt Handbok på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Lundberg, Axel. Handbok. Ref nr 636.
UPP
  Lokomotorer tillverkade enligt system Bjurström 1925 - 1947 Diehl, Ulf. SJK småskrifter nr 3. Ref nr 578.
UPP
  Loktillverkningen vid Sala Maskinfabriks AB Åren 1932 - 1953. Ericson, Jan. SJK småbaneavd. Ref nr 739.
UPP
  Luleå Malmhamn Barck, Åke , Hedman, Raymond & Hedström, Lars. Ref nr 101.
UPP
  Läggesta Knutpunkt från vikingatid till nutid. Järnvägen i Läggesta NrSlJ-SJ-ÖSlJ. Welander, Lennart. ÖSlJ. Ref nr 290.
UPP
  Längs spåret Stockholm - Göteborg Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. SJ Stab 1. Ref nr 192.
UPP
  Längs spåret Stockholm - Sundsvall Neppenström, Mona & Johansson, Ulf. SJ Stab 2. Ref nr 282.
UPP
  Längs spåret Stockholm - Malmö Neppenström, Mona. SJ Stab 3. Ref nr 140.
UPP
  Lödöse - Lilla Edets Järnväg En historik för åren 1906-1976. Forsaeus, Svante. SJK skriftserie nr 23. Ref nr 160.
UPP

M 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Malmö - Genarps Järnväg 1894-1948 Åstedt, Björn. Ref nr 29.
UPP
  Malmö - Limhamns Järnväg 1889-1989 Sillabanan 100år. Olsson, Håkan. Ref nr 207.
UPP
  Malmö - Ystads Järnväg 1874 - 1974 Thomasson, Göran & Stenvall, Frank. Jubileumsskrift. Ref nr 647.
UPP
  Malmö Centralstation Återinvigningen av Malmö Central den 11 februari 1994. Blomqvist, Christer , Rudvall, Erik J , Sjölin, Bertil , Thulin, Håkan & Wulff, Gunnar. Ref nr 559.
UPP
  Maskiner och Redskap Banavdelningen. SJ. Ref nr 131.
UPP
  Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1993) Medlemsskrift. SSS 93:1-6. Ref nr 481.
UPP
  Meddelande från Svenska Spårvägssällskapet (1994) Medlemsskrift. SSS 94:1-5. Ref nr 482.
UPP
  Mellan Härnösand och Sollefteå En återblick över Hernösand - Sollefteå Jernvägs AB. Sten, Rolf. OKBv skriftserie 3. Ref nr 283.
UPP
  Mest om Hobby Allt om Hobbys jubileumsbok 20 år. Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. AoH. Ref nr 369.
UPP
  Min modelljärnväg Handbok för mj-byggare. Kutschbach, Robert & Sundström, Lennart. Ref nr 269.
UPP
  Mjölby - Hästholmens Järnväg 1910-1985 Awerstedt, Tony , Brimalm, Christer & Karlsson, Jan. WFJ-skrift nr 3. Ref nr 143.
UPP
  Model Railroader November 2000. Sperandeo, Andy, m.fl. volume 67 number 11. Ref nr 568.
UPP
  Model Railroading Experts show you how to build and operate a pike. von Hallberg, R, Houghton, P, Wakefield, M, Schopp, B, Smith, C, m.fl. MRR book no 138. Ref nr 171.
UPP
  Modell Hobby 1962 Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1962:1,3. Ref nr 511.
UPP
  Modell Hobby 1963 Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1963:4. Ref nr 512.
UPP
  Modell Hobby 1964 med sportflyg. Jangö, Jan, m.fl. Hobby 1964:1,2,3,4,5,9,10. Ref nr 513.
UPP
  Modelltåg 90 - Idébok för miniatyrrallare Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 1. Ref nr 189.
UPP
  Modelltåg 91 - Westergötlands-Nerikes Årsberättelser Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 2. Ref nr 188.
UPP
  Modelltåg 92 - Byggtipsblandning Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 3. Ref nr 187.
UPP
  Modelltåg 93 - Nya byggtips Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 4. Ref nr 186.
UPP
  Modelltåg 94 - Stort & smått Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 5. Ref nr 185.
UPP
  Modelltåg 95 - Exempelsamling Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 6. Ref nr 184.
UPP
  Modelltåg 96 - Inspirationsbok Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 7. Ref nr 183.
UPP
  Modelltåg 97 - Uppgraderingar Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 8. Ref nr 182.
UPP
  Modelltåg 98 - Projekt Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 9. Ref nr 181.
UPP
  Modelltåg 99 - ... och i morgon är pappa stins Allt om Hobbys MJ-special. Brandt, Krister. AoH volym 10. Ref nr 298.
UPP
  Modern Maintenance of Way, Method and Equipment by Mannix International Mannix. Ref nr 444.
UPP
  Moderna Lok 80 moderna typer av el-, diesel- och ånglok utförligt beskrivna och illustrerade i färg. Hollingsworth, Brian. Ref nr 731.
UPP
  Mordet på Orientexpressen Detektivroman. Christie, Agatha. Ref nr 699.
UPP
  Motala Diesel-turbine Locomotive Reprinted from Diesel Railway traction. Motala Verkstad. Ref nr 773.
UPP
  Motorvagnar AB Hässleholms Verkstäder. Reproduktion av AB Hässleholms Verkstäder - Motorvagnar. Ref nr 76.
UPP
  Motorvagnsåret 1990 Fröidh, Oskar & Wermelin-Börjesson, Anders. SMoK. Ref nr 28.
UPP
  Munkedals Järnväg En bohusländsk järnvägs historia. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 4. Ref nr 151.
UPP
  Museilok i Sverige Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 9. Ref nr 583.
UPP
  Museispårvägen i Malmköping Välkommen till Sveriges Lokaltrafikmuseum. Selking, Per-Erik & Silo, Tommy. SSS Katalog. Ref nr 634.
UPP
  Mälarbanan - då och nu En bok om att bygga en järnväg för 100 år sedan och i nutid. Wållström, Lennart, m.fl. Ref nr 526.
UPP
  Mälarbanan En av Sveriges viktigaste järnvägslinjer. Banverket och MIAB. BV. Ref nr 234.
UPP
  Märklin H0 Katalog 1970 SV Märklin. Märklin 70 sv. Ref nr 508.
UPP
  Märklin Neuheiten 1994 i skala 1 New item: Maxi. The big toy railroad made of metal. Märklin. Katalog 1994E. Ref nr 703.
UPP
  Märklin Neuheiten 1996 Das C-Cleis. Märklin. Katalog 1996. Ref nr 702.
UPP
  Möja Jernväg - en rapsodi i ord och bild Ohlsson, N.G. Ref nr 264.
UPP
  Möja Jernväg Ohlsson, N.G. Ref nr 266.
UPP
  Mölle, Lilla Europa ... tåg går Konstnärsgården. Höglund, Ebbe. Ref nr 701.
UPP

N 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  National Railway Museum, York Katalog. Ref nr 413.
UPP
  NBJ 125 år - Nora Bergslags Järnväg En minnesskrift. Karlsson, Lars Olov & Malmberg, Sven. Ref nr 51.
UPP
  New ideas in Railroad Modeling Mourning, Jim & Rolofson, Bob. MRR book no 159. Ref nr 172.
UPP
  Nordens Järnvägar 1981 Nilsson, Lennart & Stenvall, Frank. Ref nr 45.
UPP
  Nordisk Historisk Sporveisatlas Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 122.
UPP
  Nordisk Sporveisatlas Spårvägsatlas Danmark, Sverige, Norge och Finland. Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 121.
UPP
  Normalsektion för fria rummet Banavdelningen. SJF 510. Ref nr 447.
UPP
  Normalspåriga Ånglok vid Statens Järnvägar Diehl, Ulf , Fjeld, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 13. Ref nr 7.
UPP
  Norra Bohusbanan 80 år 1903 - 1983 Wikström, Karl-Axel. Skriftserie 1. Ref nr 661.
UPP
  Norrbotten 1988 - Malmbanan 100 år Lundholm, Kjell. Ref nr 32.
UPP
  Norsholm - Västervik - Hultsfreds Järnvägar, NVHJ 1924 - 1944 I anledning av NVHJ:s 65-åriga tillvaro. Åkerman, Helge. Minnesskrift 1879 - 1944. Ref nr 759.
UPP
  Norske lok og motorvogner 1978 Hjort-Johansson, Sven, Johansson, Erik W. & Nordby, Knut. Ref nr 211.
UPP
  Nossebrobanan Ett 75 årsjubileum. Thulin, Bertirl. SJK skriftserie nr 54. Ref nr 685.
UPP
  NSVJ 1893 - 1918 NSVJ Styrelse. Minnesskrift 1893 - 1918. Ref nr 641.
UPP
  Nunnebanan 1901-1939 En cykel- och vandringsled. Pettersson, Conny. Ref nr 259.
UPP
  NVHJ 1879 - 1944 Åkerman, Helge. Minnesskrift 1944. Ref nr 642.
UPP
  Ny rullande materiel vid SJ 1911 Maskinbyrån. Meddelande nr 5. Ref nr 433.
UPP
  Ny rullande materiel vid SJ 1913 Maskinbyrån. Meddelande nr 8. Ref nr 434.
UPP
  Ny rullande materiel vid SJ 1915 Maskinbyrån. Meddelande nr 10. Ref nr 435.
UPP
  Ny rullande materiel vid SJ 1916 Maskinbyrån. Meddelande nr 13. Ref nr 436.
UPP
  Ny rullande materiel vid SJ 1918 Maskinbyrån. Meddelande nr 14. Ref nr 437.
UPP
  Nya Nyköpingsbanan Studie av alternativa linjer. Fröidh, Oskar. Examensarbete 1992:6. Ref nr 246.
UPP
  Nydqvist & Holm AB Tank Locomotives. NOHAB. Katalog nr 51. Ref nr 73.
UPP
  Nynäsbanan (3:e utgåvan) Landgren, K , Johansson, G , Hammar, B & Sjöberg J. Ref nr 746.
UPP
  Nynäsbanan Landgren, Kenneth , Johansson, Göte & Hammar, Bengt. SJK skriftserie nr 46. Ref nr 86.
UPP
  Nynäståget 1994 Medlemsskrift. Sjöberg, Jonas, m.fl. Nynäståget 2. Ref nr 704.
UPP
  Nynäståget SNJ 90 år Stort Jubileumsnummer. Sjöberg, Jonas, m.fl. Nynäståget 3-4. Ref nr 333.
UPP
  När tåget gick till Tollarp Gärds Härads Järnväg och Östra Skånes Järnvägar. Wååg, Nils Erik , Jönsson, Sigvard & Holmgren, Yngve. Ref nr 623.
UPP
  Nässjö - Knutpunkt på höglandet Lind, Lars Olof, m.fl. SJK skriftserie nr 44. Ref nr 87.
UPP
  Nässjö - Oskarshamns Järnväg 1874-1974 "Bockabanan" - ett 100-årsjubileum. Adell, Sara-Lisa. Ref nr 75.
UPP
  Nättrabybanan Nättraby - Alnaryd - Eringsboda Järnvägsaktiebolags historia. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 3. Ref nr 154.
UPP
  NÖJ och MÖJ under åren 1924 - 1944 Ekelund, John , Gyllenswärd, G & Johnsson, Eric. Minnesskrift 1924 - 1944. Ref nr 640.
UPP

O 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Ostkustbanan 1927-1977 Palén, Kjell. SJK skriftserie nr 24. Ref nr 48.
UPP

P 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Paprikatågen SJ motorvagn litt Yoa2 - X9. Hällqvist, Arne. SMoK B 3. Ref nr 334.
UPP
  Perler på et spor En reise i Jerbanens kulturminner. Holös, Björn & Skaug Höymork, Reidar. Ref nr 774.
UPP
  Person-, Post-, Fång- & Packvagnar vid Statens Statsbanor 1890 SJ. Ref nr 130.
UPP
  Popular Mechanics, nr 10 oktober 1964 Svenska upplagan, Gör er fritid rikare. Holst, Lennart, m.fl. Ref nr 173.
UPP
  Portrait of Bluebell Steam The Bluebell Railway in colour. Welch, Michael S. Ref nr 284.
UPP
  Post och järnvägar i Östergötland Torkelstam, Åke & Ohlsson, Gösta. Specialhandbok 21. Ref nr 522.
UPP
  Program till Järnvägsmuseets dag 2003 en resa till järnvägens barndom. Sjöö, Robert , m.fl. Ref nr 763.
UPP
  Program vid TÖJ medaljutdelning och middag med anledning av förstatligandet 1950. Ref nr 813.
UPP
  På meterspår under midnattssol Till 75-årsminnet av Kiruna spårvägar. Hedman, Raymaond & Rickheden, Per. Ref nr 77.
UPP
  På skena och gata Kollektivtrafiken i Gävle 1909-1984. Forsell, Lennart & Ödén, Peter. SSS. Ref nr 386.
UPP
  På väg till Öresund Öresundsförbindelsen och de svenska landanslutningarna. Svedab. Ref nr 424.
UPP
  På Värmländsk räls Järnvägar i Värmland under 150 år. Forsaeus, Svante, m.fl. Skriftserie 15. Ref nr 523.
UPP

R 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Railroad Tycoon II Strategy PC CD ROM. K.E.Media. PC Best Buy 67. Ref nr 688.
UPP
  Railroading in America Experience the Power and Excitement of America's Railroad. NTSC 60 min. Ref nr 455.
UPP
  Railways Loxton, Howard. Ref nr 197.
UPP
  Rallaren nr 10 1996 Banverkets personaltidning. Johansson, Roger , m.fl. BV. Ref nr 95.
UPP
  Rapport från privatjärnvägar till Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen Banans driftschef. VoV. Ref nr 14.
UPP
  Renare, modernare och tryggare tunnelbana Några av våra satsningar under 90-talet. SL. SL. Ref nr 504.
UPP
  Repertoire des Locomotives de l'etat Belge et de la SNCB 1835-1967 Vandenberghen, Ir. J. Departement materiel tome XIX. Ref nr 428.
UPP
  Robert Stephenson An illustrated life Robert Stephenson 1803-1859. Smith, Donald J. Lifeline 8. Ref nr 292.
UPP
  Rocket 150 150th Anniversary of the Liverpool & Manchester Railway 1839 - 1980. Body, Geoffrey , Clinker, C R , Rees, Paul & Pegler, A F. Ref nr 644.
UPP
  Roslagsbanan 100 år AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar. Dahlborg, Björn , Larsson, Lars-Henrik & Möller, Kurt. Ref nr 81.
UPP
  Route of the Southwest Chief Spectacular scenery through America's great Southwest and the Grand Canyon. NTSC 90 min. Ref nr 456.
UPP
  Rullande materiel vid NKlJ Löf, Peter. SJK skriftserie nr 51. Ref nr 137.
UPP
  Rullande materiel vid SRJ och DHJ år 1948/1949 Stockholm - Roslagens Järnväg och Dannemora - Hargs Järnväg. Ref nr 392.
UPP
  Rullande materielen vid Gotlands Jernväg 1878 E, S. Ref nr 408.
UPP
  Runt Anten Andersson, Mats. Ref nr 146.
UPP
  Rälsbiten - Ur spår är tiden, inga sura miner i surt väder Medlemsblad. Gustavsson, Torbjörn, m.fl. Ohs Bruks Jvgm 90:146. Ref nr 496.
UPP
  Rälsbiten 20 år Medlemsblad. Gustavsson, Lars-Erik, m.fl. Ohs Bruks Jvgm 90:130. Ref nr 495.
UPP
  Rälsbussar och släpvagnar vid Statens Järnvägar Hällqvist, Arne. SJK skriftserie nr 38. Ref nr 54.
UPP
  Rälsbussar Hällqvist, Arne. Ref nr 193.
UPP
  Röforsbanan - en viktig länk under ett sekel En historik om Laxå - Röfors Järnväg, LRJ 1884-1993. Ljungqvist, Torbjörn. Ref nr 389.
UPP

S 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Sala Maskinfabriks AB Katalog Denna katalog afser våra tillverkningar af diverse artiklar för järnvägar. Specialkatalog 5. Ref nr 92.
UPP
  Saltsjöbanan Landgren, Kenneth. SJK skriftserie nr 58. Ref nr 286.
UPP
  SDS:s Turist- och Bilkarta över Sverige Ref nr 167.
UPP
  Sensationelle einblicke Lokomotiven Faszinierende beförderungstechnik auf schienen. Johnstone, Michael. Ref nr 346.
UPP
  Siljansbanan, Borlänge - Rättvik Lind, Lars Olof. SJK skriftserie nr 39. Ref nr 42.
UPP
  Simrisbanan på senare år Lavesson, Göran, Persson, Tom & Thomasson, Göran. ÖSkJ. Ref nr 541.
UPP
  SJ 125 år Med SJ mot framtiden. Karlsson, Lars Olov & Alrenius, Carl-Axel. Ref nr 432.
UPP
  SJ 125 år En film om firandet av SJ:s 125-årsjubileum 1981. Kronberg, Bo & Brink, Jan. VHS 32 min. Ref nr 724.
UPP
  SJ 1942 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1942. Ref nr 552.
UPP
  SJ 1943 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1943. Ref nr 553.
UPP
  SJ 1944 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1943. Ref nr 554.
UPP
  SJ 1945 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1945. Ref nr 439.
UPP
  SJ 1946 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1946. Ref nr 440.
UPP
  SJ 1947 En kort redogörelse utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. SJ. SJ 1947. Ref nr 441.
UPP
  SJ diesellok litt Z66 En beskrivning av diesellok Z66. Ljunggren, Malte. SJK skriftserie nr 12. Ref nr 271.
UPP
  SJ elektrifierar Siljansbanan 1976-1978 En film från SJ arkiv. VHS 36 min. Ref nr 452.
UPP
  SJ Godsvagnar, normalspåriga Lasttillbehör, transporthjälpmedel, internationell märkning och numrering. Driftavdelningen. SJH 636. Ref nr 445.
UPP
  SJ Maskinavdelningens berättelse år 1906 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1906. Ref nr 394.
UPP
  SJ Maskinavdelningens berättelse år 1907 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1907. Ref nr 395.
UPP
  SJ Maskinavdelningens berättelse år 1908 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1908. Ref nr 396.
UPP
  SJ Maskinavdelningens berättelse år 1916 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1916. Ref nr 400.
UPP
  SJ Maskinavdelningens berättelse år 1917 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1917. Ref nr 401.
UPP
  SJ Maskinavdelningens berättelse år 1918 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1918. Ref nr 402.
UPP
  SJ Maskinavdelningens berättelse år 1919 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1919. Ref nr 403.
UPP
  SJ Maskinavdelningens berättelse år 1920 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1920. Ref nr 404.
UPP
  SJ Maskinavdelningens berättelse år 1921 Under året till SJ levererade, beställda och skrotade lok och vagnar. Jannesson sammanställning, Åke. SJK arkeologresor 1921. Ref nr 397.
UPP
  SJ modellhall Åberg, Nils. SJ 656108. Ref nr 659.
UPP
  SJ Notvikens verkstäder 75 år Fredriksson, Karin, m.fl. Ref nr 527.
UPP
  SJ ånglok litt A En beskrivning av ånglok litt A, A2 och A3. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 10. Ref nr 662.
UPP
  SJ ånglok litt Sb En beskrivning av ånglok litt Sb / S2. Diehl, Ulf. SJK skriftserie nr 16. Ref nr 256.
UPP
  SJK 25 år 1958-1983 Jubileumsbok om Svenska Järnvägsklubben. SJK. SJK skriftserie nr 35. Ref nr 565.
UPP
  SJK Arkeologfolder Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder A - Ö, AA -. Ref nr 305.
UPP
  SJK Arkeologfolder, Eddavägslinjen SRJ - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder F. Ref nr 414.
UPP
  SJK Arkeologfolder, Kumla - Yxhults Järnväg KYJ - med lokförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder BM. Ref nr 420.
UPP
  SJK Arkeologfolder, linjen Katrineholm - Åby SJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder Z. Ref nr 417.
UPP
  SJK Arkeologfolder, linjen Örebro - Svartå SJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder BH. Ref nr 419.
UPP
  SJK Arkeologfolder, Norra Östergötlands Järnvägar NÖJ. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder AU. Ref nr 418.
UPP
  SJK Arkeologfolder, Spånga - Lövsta Järnväg 1889-1970 SLJ - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder G. Ref nr 415.
UPP
  SJK Arkeologfolder, Tomteboda - Värtan 100 år 1982 Värtabanan - med lok & vagnförteckning. Jannesson, Åke, m.fl. SJK folder S3. Ref nr 416.
UPP
  Skara - Kinnekulle - Vänerns Järnväg 1886-1903 Historik och minnen. Malke, Alfred. Ref nr 341.
UPP
  Skara - Lundsbrunns Järnvägar Ett levande järnvägsmuseum. Landin, Ingemar. Ref nr 294.
UPP
  Skelleftebanan och Bolidens järnvägar. Sjögren, Thore & Forslund, Rolf. SJK skriftserie nr 70. Ref nr 551.
UPP
  Skendöd i Roslagen Roslagsbanan som statsägd järnväg i en tid av snabba förändringar. Svallhammar, Stig. Ref nr 722.
UPP
  Skogen tar tåget Industribanor av decauvilletyp för skogsprodukter. Welander, Lennart. SJK skriftserie nr 56. Ref nr 165.
UPP
  Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg Utgåva 1. Mörling, Staffan. SJK skriftserie nr 1. Ref nr 708.
UPP
  Skogsbana - Historik över Lindfors - Bosjöns Järnväg Utgåva 2. Mörling, Staffan. SJK skriftserie nr 22. Ref nr 159.
UPP
  Skogsbanan i Böda Särtryck ur årsbok Öländsk Bygd. Lantz, Sune. Årsbok. Ref nr 651.
UPP
  Skånsk Järnväg Årsbok 1989/90. Holmgren, Yngve , Sandin, Gunnar, m.fl. Ref nr 52.
UPP
  Skånska Järnvägar Tidtabellsboken Tdt 23 För år 1994 på bandelen Brösarp - S:t Olof. Tdt 23. Ref nr 280.
UPP
  Skånska Privatbanors Ånglok Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 50.
UPP
  Skärstadsboken Några kommentarer och notiser till boken om Gripenbergsbanan. Svensson, Gunnar, Thulin, Olof, m.fl. Årsskrift 10. Ref nr 221.
UPP
  Slite Roma Järnväg 100 år Spårstumpen nr 80. Svensson, Anders. Spårstumpen 2002:2. Ref nr 743.
UPP
  SLM1969 Svenska Lok och Motorvagnar 1969 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 7. Ref nr 706.
UPP
  SLM1971 Svenska Lok och Motorvagnar 1971 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 9. Ref nr 19.
UPP
  SLM1973 Svenska Lok och Motorvagnar 1973 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 14. Ref nr 705.
UPP
  SLM1976 Svenska Lok och Motorvagnar 1976 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 18. Ref nr 210.
UPP
  SLM1979 Svenska Lok och Motorvagnar 1979 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 26, 2:a upplagan. Ref nr 20.
UPP
  SLM1982 Svenska Lok och Motorvagnar 1982 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 34. Ref nr 21.
UPP
  SLM1985 Svenska Lok och Motorvagnar 1985 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 41. Ref nr 22.
UPP
  SLM1988 Svenska Lok och Motorvagnar 1988 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 48. Ref nr 23.
UPP
  SLM1990 Svenska Lok och Motorvagnar 1990 Mini SLM -90. Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. Skriftserie 1. Ref nr 573.
UPP
  SLM1991 Svenska Lok och Motorvagnar 1991 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 53. Ref nr 191.
UPP
  SLM1994 Svenska Lok och Motorvagnar 1994 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 61. Ref nr 2.
UPP
  SLM1997 Svenska Lok och Motorvagnar 1997 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 66. Ref nr 26.
UPP
  SLM2000 Svenska Lok och Motorvagnar 2000 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 71. Ref nr 550.
UPP
  SLM2003 Svenska Lok och Motorvagnar 2003 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 77. Ref nr 766.
UPP
  Slutet på en smalspårig epok Järnvägen Vadstena - Ödeshög under SJ-tiden åren 1950-1958. Svensson, Jan-Olov. VJF skrift nr 8. Ref nr 345.
UPP
  Smalspåriga dragfordon och rälsbussläp vid SJ Diehl, Ulf & Jansson, Anders. Järnvägsnytts skriftserie nr 1. Ref nr 177.
UPP
  Smalspåriga järnvägsmiljöer i Västergötland Boström, Nils & Johansson, Kent. Järnvägsnytts skriftserie nr 5. Ref nr 141.
UPP
  Smalspårigt 1988 - 1989 Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 38, 41. Ref nr 475.
UPP
  Smalspårigt 1993 Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 52, 53, 55. Ref nr 483.
UPP
  Smalspårigt 1996 Medlemsskrift. Dahlström, Björn, m.fl. Smalspårigt 60-61. Ref nr 233.
UPP
  Smalspårigt 1999 Medlemsskrift. Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 69. Ref nr 620.
UPP
  Smalspårigt 2001 Medlemsskrift. Tholin, Göran, m.fl. Smalspårigt 75. Ref nr 621.
UPP
  Smalspårigt 2002 Medlemsskrift. Frelin, Jan , m.fl. Smalspårigt 79. Ref nr 818.
UPP
  Små Järnvägar Jangö, Jan & Holmgren, Bo. AoH. Ref nr 178.
UPP
  Småländska Järnvägar Fjeld, Ulf, Gustafsson, Lars Erik, m.fl. Ref nr 147.
UPP
  Spectacular Railroad Photography A full color guide to weather and lighting conditions. Ingbretsen, Roger M. Ref nr 362.
UPP
  SPM1972 Svenska Personvagnar och motorvagnssläp 1972 Diehl, Ulf , Nilsson, Lennart & Spade, Bengt. SJK skriftserie nr 11. Ref nr 25.
UPP
  SPM1982 Svenska Personvagnar 1982 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 33. Ref nr 24.
UPP
  SPM1989 Svenska Personvagnar 1989 Diehl, Ulf & Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 49. Ref nr 9.
UPP
  SPM1999 Svenska Person- och motorvagnar 1999 Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 69. Ref nr 247.
UPP
  SPM1999.1 Supplement till Svenska Person- och Motorvagnar 1999 Daterat 2001-01-01. Nilsson, Lennart. SJK skriftserie nr 69a. Ref nr 619.
UPP
  SPÅR 1986 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 1. Ref nr 66.
UPP
  SPÅR 1987 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 2. Ref nr 65.
UPP
  SPÅR 1988 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 3. Ref nr 64.
UPP
  SPÅR 1989 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 4. Ref nr 63.
UPP
  SPÅR 1990 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 5. Ref nr 62.
UPP
  SPÅR 1991 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 6. Ref nr 61.
UPP
  SPÅR 1992 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 7. Ref nr 60.
UPP
  SPÅR 1993 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 8. Ref nr 59.
UPP
  SPÅR 1994 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 9. Ref nr 58.
UPP
  SPÅR 1995 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 10. Ref nr 57.
UPP
  SPÅR 1996 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 11. Ref nr 56.
UPP
  SPÅR 1997 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 12. Ref nr 55.
UPP
  SPÅR 1998 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 13. Ref nr 239.
UPP
  SPÅR 1999 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 14. Ref nr 254.
UPP
  SPÅR 2000 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 15. Ref nr 564.
UPP
  SPÅR 2001 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 16. Ref nr 672.
UPP
  SPÅR 2002 Järnvägsmusei vänners årsbok. Jmv 17. Ref nr 748.
UPP
  Spår av ett sekel En bildkavalkad över Sveriges spårvägar under hundra år. Karlsson, Lars Olov. Ref nr 320.
UPP
  Spår i historien Banmuseet i Ängelholm. Månsson, Krister. Ref nr 557.
UPP
  Spårvagnar under 90 år i Norrköping Forsström, Willy. SSS. Ref nr 13.
UPP
  Spårvagnen "Lådan" i Carlscrona Ulvesjö, Åke. Ref nr 225.
UPP
  Spårvägen i Helsingborg - en pärla vid sundet. Andersson, Ingvar. TNF bok 6. Ref nr 751.
UPP
  Spårvägen i Malmö Carlén, Börje. Ref nr 220.
UPP
  Spårvägen i Norrköping Vid millenniumskiftet. VHS 65 min. Ref nr 589.
UPP
  SRS Euroc Swedish Rail Systems AB, Det kompletta spårbyggnadsföretaget. SRS. Broschyr. Ref nr 421.
UPP
  Stadgar för stiftelsen Linköpings järnvägsmuseifond Unvér, Bengt E. Ref nr 697.
UPP
  Staffanstorp - Järnvägsknuten på slätten Åkesson, Gert. Ref nr 195.
UPP
  Stafsjö Järnväg - Nunnebanan Kolmårdens egen järnväg. Welander, Lennart. ÖSlJ-skrift nr 2. Ref nr 153.
UPP
  Statens Järnvägar 1856-1906 Historik. Welin, Gustaf , Rydfors, A , Björklund, E O J , d'Ailly, G A H & Heckscher, E F. SJ SJ 50:1. Ref nr 314.
UPP
  Statens Järnvägar 1856-1906 Bana och byggnader. Welin, Gustaf , Uggla, A L , m.fl. SJ SJ 50:2. Ref nr 678.
UPP
  Statens Järnvägar 1856-1906 Transportmateriel och verkstäder. Welin, Gustaf , m.fl. SJ SJ 50:3. Ref nr 735.
UPP
  Statens Järnvägar 1856-1906 Förvaltning och personal. Welin, Gustaf , m.fl. SJ SJ 50:4. Ref nr 736.
UPP
  Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 1) Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 1. Ref nr 366.
UPP
  Statens Järnvägar 1906-1931 (Band 2) Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. SJ 2. Ref nr 367.
UPP
  Statens Järnvägar år 1948 Sveriges Officiella Statistik, Järnvägar. Ref nr 244.
UPP
  Statens Järnvägars Godsvagnar Godstrafikbyrån 3:e omtr. uppl. Ref nr 248.
UPP
  Statens Järnvägars Lokomotiv 1927 Illustrerad förteckning över Statens Järnvägars ånglokomotiv och tendrar. Maskinbyrån. SJ 1927. Ref nr 399.
UPP
  Statens Järnvägars Person-, Post-, Fång- och resgodsvagnar samt motorvagnar Särtryck 263. Str nr 263, kopia. Ref nr 128.
UPP
  Stations-Guide, Inter-modal travel centres Att utveckla resecentrum från dålig skarv till bra koppling. Hultgren, Kurt. Ref nr 734.
UPP
  Stationshus 1855-1895 A.W.Edelsvärd som järnvägsarkitekt. Linde, Gunilla. SJK skriftserie nr 47. Ref nr 80.
UPP
  Stationshuset Lund C Sanderberg, Martin. Årsskrift 49. Ref nr 649.
UPP
  Stationshuset och järnvägshistoria i Hörby Holm, Henry. Ref nr 258.
UPP
  Stocholm på spåret Från hästspårväg till snabbspårväg. Lange, Thomas. Ref nr 719.
UPP
  Stockholm - Nynäs Järnväg Jannesson, Åke & Jannesson, Gunbritt. Ref nr 119.
UPP
  Stockholm - Saltsjön 1892-1992 Till Saltsjön. Ref nr 68.
UPP
  Stockholm en resa i tiden från ett sekel till ett annat. Björkum, Svante. Ref nr 520.
UPP
  Stockholm Track diagrams and railway map Reproduktion. Ref nr 806.
UPP
  Stockholms Central 100 år Ett sekel med Stockholms Central. Ekström, Dan, Alrenius, C A & Horn, Claes. Ref nr 218.
UPP
  Stockholms hamn 1937 Vinberg, Sal. Ref nr 105.
UPP
  Stockholms Trafikalmanacka 2002 Ericsson, Lars. Sth traf 2002. Ref nr 717.
UPP
  Stockholms Tunnelbanor 1975 Teknisk beskrivning. Asker, Bertil & Falk, Gunnar. Ref nr 109.
UPP
  Stockholmska mötesplatser På spårvagnarnas tid. Eriksson, Johan. TNF bok 1. Ref nr 713.
UPP
  Stockholmskartan 1966 AB Stockholms spårvägar. SSS. Ref nr 289.
UPP
  Storia delle ferrovie in Piemonte Dalle origini alla vigilia della seconda guerra mondiale. Ballatore, Luigi. Ref nr 216.
UPP
  Stråssa Grufvor Stråssa gruvors 600-åriga historia i ord och bild. Björkstedt, Karl-Axel. Ref nr 297.
UPP
  Surahammars bruksmuseum Från järn till järnvägshjul. Turistbyrån. Ref nr 695.
UPP
  Surahammars bruksmuseum Vägledning. Nisser, Marie. Vägledning. Ref nr 811.
UPP
  Svartälvsbanan Statens Enskilda Järnväg. Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 42. Ref nr 610.
UPP
  Svealandsbanan Den snabba och säkra vägen söder om Mälaren. Banverket Östra Regionen. BV. Ref nr 235.
UPP
  Swedish Private Railways Steam locomotive lists ( I ). Cole, D. Ref nr 12.
UPP
  Svensk Järnvägsgeografi del 1 Kartbok Handledning för SJ kurser. SJ. Ref nr 168.
UPP
  Svenska 1067-banornas ånglok Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 49.
UPP
  Svenska Ellok En bok om det svenska ellokets historia. Nordin, Tore, Wretman, Lennart & Grundstedt, Ove. SJK skriftserie nr 67. Ref nr 393.
UPP
  Svenska Elmotorvagnar Elektriska motorvagnar konstruerade och byggda i Sverige. Nordin, Tore. SJK skriftserie nr 76. Ref nr 770.
UPP
  Svenska Industriella Etablissementer 15 planscher Ref nr 364.
UPP
  Svenska Industrimotorlok I Fjeld, Ulf. SJK skriftserie nr 15. Ref nr 158.
UPP
  Svenska järnvägsklubben 1958-1978 Växjö - Hultsfred - Västervik. SJK. Ref nr 546.
UPP
  Svenska Järnvägsmännen 1876 - 1926 del 1 - 4. Del 1 - 4. Ref nr 756.
UPP
  Svenska modelltåg skala 1:87 (H0) 1941 - 2001 Heikefelt, Jan-Erik. Utgåva 2. Ref nr 677.
UPP
  Svenska modelltåg skala 1:87 (H0) Heikefelt, Jan-Erik. Utgåva 1. Ref nr 272.
UPP
  Svenska Motorvagnar i Danmark Svenska Motorvagnsklubben. Forss, Erik. SMoK B10. Ref nr 41.
UPP
  Svenska Småbanor Om små korta eller tillfälliga transportbehov förr i tiden. Gyllenberg, Bo, m.fl. SJK skriftserie nr 28. Ref nr 164.
UPP
  Svenska trafikplatsnamn Från A till Ö på järnväg. Jvg Insp. Ref nr 148.
UPP
  Svenska trafikplatsnamn, historiksupplement Jvg Insp. Ref nr 382.
UPP
  Sverige på spår Fröidh, Oskar. Ref nr 590.
UPP
  Sveriges första brandbil Sveriges äldsta brandbil - elektrisk. Silfverstolpe, Göran & Sylwan, Christopher. Årsbok 1979 - 1980. Ref nr 635.
UPP
  Sveriges Järnvägar 1984 Byström, Jan & Eckardt, Sven. SOS. Ref nr 343.
UPP
  Sveriges Järnvägar hundra år 1856 - 1956 Minnesskrift med anledning av 100-årsjubileum. Upmark, Erik , m.fl. SJ. Ref nr 656.
UPP
  Sveriges Järnvägar För SJ:s anställda. Fischerström, Iwan W. Ref nr 79.
UPP
  Sveriges Järnvägar Reproduktion av ÖSkJ 1978. Olofsson, Carl. 1. Ref nr 315.
UPP
  Sveriges Järnvägars Historia Thoursie, Börje & Thylén, Sölve. BV. Ref nr 321.
UPP
  Sveriges Järnvägs Historia Kullander, Björn , m.fl. Ref nr 88.
UPP
  Sveriges Järnvägsstationer, Orbis 1 Mihnoss, E G. Orbis 1. Ref nr 371.
UPP
  Sveriges Kommunikationer 1 aug 1950 SJ 1950:8. Ref nr 669.
UPP
  Sveriges Kommunikationer 1 mars 1958 SJ 1958:3. Ref nr 306.
UPP
  Sveriges Lokstationer Maskintjänstens anläggningar 1856-1992. Ljunggren, Malte. SJK skriftserie nr 60. Ref nr 388.
UPP
  Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer Reproduktion av Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad. Lundberg, John. ÖSJ. Ref nr 16.
UPP
  Sveriges Statsbanors Stationshus i bilder Bildhäfte. Ref nr 639.
UPP
  Sveriges Tåghistoria började i Eskilstuna Ohlin, C Bengt. Ref nr 70.
UPP
  Så bygger man en museijärnväg 25 års erfarenhet från Gotland Hesselby. Ragnar, Martin. GHJ 65. Ref nr 295.
UPP
  Sång jemte kort berättelse om den hemska Järnvägsolyckan vid Malmslätts station Söndagsmorgonen den 16 juni 1912. Nytryck 1982. Ref nr 223.
UPP
  Sång om Lagerlundaolyckan Nytryck 1875. Ref nr 224.
UPP
  Sånger om Järnvägsolyckan vid Getå Holmsten, Otto, Norrman, Axel & Harte, Bret. Nytryck 1983. Ref nr 222.
UPP
  Säfsen Järnvägsbilder S.V.J. och HFJ. Eklund, G, Fredriksson, A, Gomersson, A, Gottfries, B, Hagstöm, L, Olsson, G & Olsson, S. Ref nr 363.
UPP
  Säkerhetsordning (säo) Administrativa avdelningen. SJF 010 utgåva 12. Ref nr 149.
UPP
  Säkerhetsordning, kompletteringar (säok) Kompletterande föreskrifter och anvisningar. Administrativa avdelningen. SJF 010. Ref nr 150.
UPP
  Säröbanan GSJ. Rosengren, Nils, Sundström, Erik & Thulin, Bertil. SJK skriftserie nr 3. Ref nr 543.
UPP
  Södra Bangården i Stockholm 1860-1983 En berättelse i ord och bild om en svunnen epok. Karlsson, Nils. SJK skriftserie nr 36. Ref nr 384.
UPP
  Södra Lidingöbanan Ankarberg, Carl-Henrik. Ref nr 196.
UPP
  Södra Spårvägarne 25 år Styrelsen. Ref nr 530.
UPP
  Södra Stambanan, delen Mantorp - Gripenberg Information om det fortsatta utredningsarbetet. Banverket Östra Regionen. BV. Ref nr 238.
UPP

T 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Taschenbuch der Eisenbahn 2 Bahnanlagen und Fahrdienst. Obermayer, Horst J. Ref nr 18.
UPP
  Technical description of the Stockholm underground railway 1964 Schütz, Fredrik , Berglund, Helge & von Heland, Hans. Ref nr 110.
UPP
  Teknik i praktiken från A till Ö Malmborg, Ewa. Ref nr 348.
UPP
  Teknik och Hobby 1980 Jangö, Jan. ToH 80. Ref nr 323.
UPP
  Teknik och Hobby 1981 Jangö, Jan. ToH 81. Ref nr 324.
UPP
  Teknik och Hobby 1982 Jangö, Jan. ToH 82. Ref nr 325.
UPP
  Teknik och Hobby 1983 Jangö, Jan. ToH 83. Ref nr 326.
UPP
  Teknik och Hobby 1984 Jangö, Jan. ToH 84. Ref nr 327.
UPP
  Teknik och Hobby 1986 Jangö, Jan. ToH 86. Ref nr 170.
UPP
  Teknik och Hobby 1987 Jangö, Jan. ToH 87. Ref nr 625.
UPP
  Teknik och Hobby 1988 Jangö, Jan. ToH 88. Ref nr 626.
UPP
  Teknikens Värld med Hobby. Melander, Rune, m.fl. TV 1960:23,1965:2,1966:9-13,15,18. Ref nr 510.
UPP
  TGOJ Diesellok T66 Följ loken från tillverkning i Kanada till trafik i Norden. Gustafsson, Lars-Erik, m.fl. VHS 55 min. Ref nr 747.
UPP
  TGOJ Ånglok Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 609.
UPP
  The Cable Cars of San Francisco Of Cables and Grips. Callwell, Robert & Rice, Walter. First Edition. Ref nr 615.
UPP
  The history of Railways Take a journey through time to discover the history of Railways. Hynson, Colin. Ref nr 293.
UPP
  The New Underground Railway Coaches for Stockholm ASJ. Ref nr 107.
UPP
  The pocket encyclopedia of British steam Locomotives in colour Nock, O.S. Colour serie 34. Ref nr 761.
UPP
  The Rainhill Story The great locomotive trial. Burton, Anthony. Ref nr 645.
UPP
  The Shimmer of Steel An all colour celebration of South African Steam locomotives in the 1990s. Moore, Dennis. CvR 2. Ref nr 670.
UPP
  The Swedish state railway electrification SJ. Ref nr 344.
UPP
  The Tramways in Stockholm The history of the tramways, interurbans, trolleybuses and underground. Aspenberg, Nils Carl. Ref nr 608.
UPP
  Tidaholms Järnväg 1906 - 1989. Forsaeus, Svante. Ref nr 772.
UPP
  Tidsmaskinen En guide genom Sveriges Järnvägsmuseum. Kullander, Björn. Ref nr 243.
UPP
  Tio ASEA-decennier 1883-1983 ASEA. Ref nr 357.
UPP
  Tio år med Ohsabanan En bildrapsodi över verksamheten vid Ohs Bruks Järnväg 1970-1979. Ref nr 161.
UPP
  Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening Åsberg, Rolf. Meddelande nr 20. Ref nr 27.
UPP
  Tjänstevagnar med UIC-nummer vid Statens Järnvägar 1967-1977. Koponen, Lars & Rönn, Göran. SJK skriftserie nr 27. Ref nr 356.
UPP
  Today's Railways Fox, Peter , m.fl. Today's Railways 71. Ref nr 674.
UPP
  Traffic goes Underground Cars for the Stockholm subway system. VHS 25 min. Ref nr 453.
UPP
  Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar TGOJ 1927 - 1990. Wannedal, Ernst. TGOJ Del 2. Ref nr 6.
UPP
  Transport Journalen Tema: Teknik och vagnar. Stipich, Daniel, m.fl. Transport-Journalen 94/4, 95/2, 98/1. Ref nr 584.
UPP
  Transportlederna vid Delary Bruk Rälsbiten Special nr 1 1989. Gustavsson, Lars-Erik. Ref nr 97.
UPP
  Tre förslag till nytt dubbelspår Norrköping - Gistad Södra Stambanan. Östra regionen. BV. Ref nr 261.
UPP
  Trådbussen i Sverige del 1 Stolt, Leif. TNF bok 2. Ref nr 712.
UPP
  Trådbussen i Sverige del 2 Stolt, Leif. TNF bok 4. Ref nr 718.
UPP
  Trådbussen idag En internationell översikt. Brimalm, Christer & Karlsson, Jan. Ref nr 411.
UPP
  Tunbanan Historien om Lidköping - Kållands Järnväg. Bergmer, Åke & Landin, Ingemar. Ref nr 749.
UPP
  Tunnelbanan - världens längsta konstutställning SL. Ref nr 700.
UPP
  Tunnelbygget genom Hallandsås Skanska. BV. Ref nr 694.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 1A STF och KAK. Karta 01A. Ref nr 799.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 1B STF och KAK. Karta 01B. Ref nr 800.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 2 Utgåva 2. STF och KAK. Karta 02. Ref nr 776.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 3 STF och KAK. Karta 03. Ref nr 777.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 3 Utgåva 2. STF och KAK. Karta 03. Ref nr 801.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 5 STF och KAK. Karta 05. Ref nr 779.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 6 STF och KAK. Karta 06. Ref nr 780.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 6 Utgåva 2. STF och KAK. Karta 06. Ref nr 802.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 7 STF och KAK. Karta 07. Ref nr 781.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 8 STF och KAK. Karta 08. Ref nr 782.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 8 Utgåva 2. STF och KAK. Karta 08. Ref nr 803.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 9 STF och KAK. Karta 09. Ref nr 783.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 9 Utgåva 2. STF och KAK. Karta 09. Ref nr 804.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 10 Utgåva 2. STF och KAK. Karta 10. Ref nr 784.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 11 Utgåva 2. STF och KAK. Karta 11. Ref nr 785.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 13 STF och KAK. Karta 13. Ref nr 787.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 14 STF och KAK. Karta 14. Ref nr 788.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 15 STF och KAK. Karta 15. Ref nr 789.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 16 STF och KAK. Karta 16. Ref nr 790.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 19 STF och KAK. Karta 19. Ref nr 793.
UPP
  Turistkartan över Sverige Blad 21 STF och KAK. Karta 21. Ref nr 795.
UPP
  Två tegelbruk i Vallentuna Vallentuna tegelbruk och Åby tegelbruk. Berg, Svante. Vallentuna kultunämnd nr 11. Ref nr 241.
UPP
  Tvärbanan Jörn - Arvidsjaur 75558,2 meter järnvägshistoria. Marklund, Göran & Marklund, Hans. SJK skriftserie nr 25. Ref nr 98.
UPP
  Tvärbanan Om spårvägens återkomst i Stockholm. Johansson, Thomas & Peterson, Bo E. Ref nr 775.
UPP
  Tåg 62 SJ-utställningen i Göteborg 11 maj - 15 juni. SJ. Ref nr 558.
UPP
  TÅG det bästa som finns Hand, Victor & Edmonsson, Harold. Ref nr 124.
UPP
  TÅG En bildrapsodi om svenska lok och järnvägar A pictorial rhapsody of Swedish locomotives and railways. Jangö, Jan. AoH. Ref nr 566.
UPP
  Tåg i tiondel Katalog över den unika modellsamlingen av järnvägsfordon i skala 1:10. Sjöö, Robert , m.fl. Ref nr 671.
UPP
  Tåg med elkraft 75 år Från vattenkraft till dragkraft. SJ - BV - Sydkraft - Vattenfall - ABB. Ref nr 502.
UPP
  Tåg nr 1 , 1966 Medlemsskrift. Hultgren, Kurt , m.fl. SJK tidskrift 1966:1. Ref nr 93.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1979 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1979:1-10. Ref nr 457.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1983 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1983:1-10. Ref nr 458.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1984 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1984:1-10. Ref nr 459.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1985 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1985:1-10. Ref nr 460.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1986 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1986:1-10. Ref nr 461.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1987 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1987:1-10. Ref nr 462.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1988 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1988:1-10. Ref nr 463.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1989 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1989:1-10. Ref nr 464.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1990 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1990:1-10. Ref nr 465.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1991 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1991:1-10. Ref nr 466.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1992 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1992:1-10. Ref nr 467.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1993 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1993:1-10. Ref nr 468.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1994 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1994:1-10. Ref nr 469.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1995 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1995:1-10. Ref nr 470.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1996 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1996:1-10. Ref nr 471.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1997 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1997:1-10. Ref nr 472.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1998 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1998:1-10. Ref nr 473.
UPP
  Tåg nr 1 - 10, 1999 Medlemsskrift. SJK tidskrift 1999:1-10. Ref nr 474.
UPP
  Tåg nr 1 - 12, 2000 Medlemsskrift. SJK tidskrift 2000:1-12. Ref nr 601.
UPP
  Tåg nr 1 - 12, 2001 Medlemsskrift. SJK tidskrift 2001:1-12. Ref nr 690.
UPP
  Tåg nr 1 - 12, 2002 Medlemsskrift. Lindahl, Jan, m.fl. SJK tidskrift 2002:1-12. Ref nr 741.
UPP
  Tåg och Spår 1963-1966 Unvér, Bengt E. ToS 1-7. Ref nr 229.
UPP
  Tåg och Spår 1967-1970 Unvér, Bengt E. ToS 8-22. Ref nr 230.
UPP
  Tåg och Spår 1971-1979 Unvér, Bengt E. ToS 23-54. Ref nr 38.
UPP
  Tåg och Spår 1980-1985 Unvér, Bengt E. ToS 55-72. Ref nr 37.
UPP
  Tåg och Spår 1986-1990 Unvér, Bengt E. ToS 73-86. Ref nr 36.
UPP
  Tåg och Spår 1991-1996 Unvér, Bengt E & Rehnberg, Bertil. ToS 87-103. Ref nr 228.
UPP
  Tåg och Spår 1997-2000 Rehnberg, Bertil & Rudström, Bengt-Åke. ToS 104-120. Ref nr 231.
UPP
  Tåg och Spår 2001- Rudström, Bengt-Åke. ToS 121-. Ref nr 689.
UPP

U 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg 1867-1987 Kortfattad minnesskrift. Herentz, Jan & Widesheim, Per-Olov. Ref nr 213.
UPP
  Uppsala - Enköpings Järnväg Rundblad, Per. SJK skriftserie nr 43. Ref nr 227.
UPP
  Uppsala - Gävle Järnvägar 1874-1924 Historik på uppdrag av järnvägsbolagets styrelse, 1925. Hagberg, B. Ref nr 35.
UPP
  Uppsala - Gävle Järnvägar Lokomotiven och deras personal. Forsberg, Bernt. Ref nr 33.
UPP
  Ur uppfinnaren John Ericssons liv Brügge, Bengt. Ref nr 729.
UPP
  Utsjö Järnväg Särtryck ur Malung - Ur en sockens historia. Bergman, Lars G. Ref nr 655.
UPP
 
V 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  VABIS Järnvägsvagnar 1891-1911 Welander, Lennart. Ref nr 5.
UPP
  Vagn 2000 - den nya tunnelvagnen SL. SL. Ref nr 503.
UPP
  Vagn- & Maskinfabriks AB Falun - Lok och Vagnar Reproduktion. Ref nr 84.
UPP
  Vagnlära På uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen. Nothin, Erik. Handbok. Ref nr 637.
UPP
  Valdemarsviksbanan En resa på banan Norrköping - Valdemarsvik t.o.r. Johansson, Sture. VHS 26 min. Ref nr 643.
UPP
  Vandringar på rallarvägen Ofotenbanan. Slettjord, L , Gundersen, M & Nelje, K. Ref nr 720.
UPP
  Wessman - Barkens Järnväg Håkansson, Nils Göte. SJK skriftserie nr 30. Ref nr 40.
UPP
  Veteraner och Modeller Allt om Hobbys jubileumsbok 10 år. Jangö, Jan & Stenbom, Freddy. AoH. Ref nr 368.
UPP
  Veterantog Skov, Olaf. Ref nr 208.
UPP
  VGJ vagnslista för år 1944 med appendix VGJ ånglok, diesellok och lokomotorer samma år. SkLJvm, nytryck. Ref nr 406.
UPP
  Vikbolandsbanan 90 svartvita stillbilder. VHS 34 min. Ref nr 450.
UPP
  Vilket järnvägsnät skall vi ha år 2000? Furbäck, Bengt , m.fl. SJ. Ref nr 687.
UPP
  Von London nach Paris: Der Eurostar Der Zug, Der Eurotunnel, Führerstandfahrt. VHS 50 min. Ref nr 561.
UPP
  Voxna - Lobonäs Järnväg 1908-1932 Engström, Göran. Ref nr 387.
UPP
  Woxna - Lobonäs Järnväg Eriksson, Gunnar. Ref nr 567.
UPP
  Våra Järnvägar En historik utgiven av Järnvägsmuseum. Alrenius, C-A. Ref nr 281.
UPP
  Vägen av stål En presentation av vägen där hjulen rullar lättare och säkrare. SJ. BV. Ref nr 96.
UPP
  Vägen från gruva och Bruk Sju järnvägar för malm och järnmanufaktur, SJK Skriftserie nr 37. Welander, Lennart. SJK skriftserie nr 37. Ref nr 99.
UPP
  Västergötland Göteborgs Järnvägar VGJ - En historik. Mannerfelt, Måns. Ref nr 358.
UPP
  Västerås-modulen Specifikation av en standard för Svenska MJ-moduler för spårvidd H0. Dagermark, Hans. Ref nr 442.
UPP
  Västgöta Ånglok spårvidd 891 1872-1982 Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 275.
UPP
  Västkustbanan - Genom Ängelholms kommun Banverket Södra Regionen. BV. Ref nr 237.
UPP
  Västkustbanan - under 90-talet Information om utbyggnaden av järnvägen Göteborg - Malmö. Banverket Västra och Södra Regionen. BV 4. Ref nr 499.
UPP
  Västkustbanan Helsingborg - Kävlinge Alternativ och utredningsförslag. Banverket Södra Regionen. BV. Ref nr 494.
UPP
  Västkustbanan Järnvägstunnlar genom Hallandsås ... ett av Skandinaviens största tunnelbyggen. Banverket Södra Regionen. BV. Ref nr 501.
UPP
  Västkustbanan För nära och fjärran förbindelser. Banverket Västra och Södra Regionen. BV. Ref nr 236.
UPP
  Växjö - Åseda - Hultsfred - Västerviks Järnväg Delen Växjö - Hultanäs. Kulturhistorisk utredning. Melchert, Daniel & Sandahl, Lars. Utredning 2000:29. Ref nr 617.
UPP

Z 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Zeppelinare, Limpor och Mustanger Spårvägen i Göteborg 100 år. Hammarson, Stig. Ref nr 288.
UPP

Å 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Ånglok tillverkade i Sverige Sundström, Erik. SJK skriftserie nr 2, 2:a upplagan. Ref nr 8.
UPP
  Ånglok vid ÖSlJ Beskrivningar, historik och tekniska uppgifter. Bonnedal, Dag & Wicklund, Hans. ÖSlJ. Ref nr 270.
UPP
  Ångloken vid Sveriges Statsbanor Holmgren, Yngve. YH del 1. Ref nr 430.
UPP
  Ånglokomotiv En rälskavalkad av rullande ånggrytor, m.m. fram till stålblå strömlinjekolosser. Fischerström, Iwan W. Ref nr 405.
UPP
  Ånglokomotivet Lappen 75 år Möja Jernvägs lok nr 1. Ohlsson, N.G. Ref nr 265.
UPP
  Ångpannor av lokomotivtyp Inregistrerade hos Mellersta och Norra Sveriges ångpanneföreningar. Karlsson, Lars Olov & Nilsson, Ulf. SJK småskrifter nr 5. Ref nr 580.
UPP
  Ångspårvägen Visby - Visborgs slätt - Hallvards Ragnar, Martin. SJK skriftserie nr 63. Ref nr 44.
UPP
  Ångturbinlok Forsberg, Bernt. SJK skriftserie nr 72. Ref nr 624.
UPP
  Ångwhisslan 1975 Notiser om järnvägar m.m. Persson, Tom, m.fl. ÅW 1312-1313. Ref nr 598.
UPP
  Ångwhisslan 1999 Notiser om järnvägar m.m. Nilsson, Göran. ÅW 2249-2250. Ref nr 599.
UPP
  Ångwhisslan 2000 Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Eberstein, J-H, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. ÅW 2251-2272. Ref nr 600.
UPP
  Ångwhisslan 2001 Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Nilsson, Göran & Friberg, Kjell. ÅW 2273-2294. Ref nr 692.
UPP
  Ångwhisslan 2002 Notiser om järnvägar m.m. Vessla, Magnus, Andersson, Chr, Håkansson, G, Dahlquist, L & Friberg, Kjell. ÅW 2295-2316. Ref nr 740.
UPP
  Årstabron Reproduktion av Årstabron 1929. Ref nr 764.
UPP

Ö 1 3 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö
TOP
 
INDEX

  Ölands Järnvägar Adolfsson,Göran, Lantz, Sune & Nilsson, Hjalmar. Ref nr 15.
UPP
  ÖSJ-bladet 1977 Medlemsblad. Neander, Lennart, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 5:2-4. Ref nr 476.
UPP
  ÖSJ-bladet 1978 Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 6:1-4, 7:1. Ref nr 477.
UPP
  ÖSJ-bladet 1983 Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 11:3, 13:1. Ref nr 478.
UPP
  ÖSJ-bladet 1994 Medlemsblad. Svensson, Sören, Holmgren, Yngve, m.fl. ÖSJ 22:3-4. Ref nr 479.
UPP
  ÖSJ-bladet 2000 Medlemsblad. Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ 28:1-4. Ref nr 596.
UPP
  ÖSJ-bladet 2001 Medlemsblad. Lavesson, Göran, m.fl. ÖSJ 29:1-4. Ref nr 693.
UPP
  ÖSJ-bladet 2002 Medlemsblad. Håkansson, Gunnar, m.fl. ÖSJ 30:1-. Ref nr 742.
UPP
  ÖSlJ - en bildrapsodi över de första 20 åren 1959-1979. Almqvist, Dan. ÖSlJ. Ref nr 157.
UPP
  Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping Över ett helt sekel av järnvägshistoria från Östergötland. Unvér, Bengt E. Katalog Nr 2. Ref nr 273.
UPP
  Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping Järnvägsmuseal katalog. Unvér, Bengt E. Katalog Nr 1. Ref nr 814.
UPP
  Östergötlands Järnvägsmuseum Linköping Välkommen till lok- och vagnhallen vid Rydsvägen. Katalog. Ref nr 815.
UPP
  Östersjöbanesystemet Tåg i sydöstra Sverige. Utredning allmän. Ref nr 821.
UPP
  Östersjöbanesystemet Stråkstudier och fördjupningar. Utredning trafikstråk. Ref nr 822.
UPP
  Österströms Järnväg En trävarubana i Norrland. Sundström, Erik. OKBv skriftserie 2. Ref nr 285.
UPP
  Östgöta Ånglok spårvidd 891 Holmgren, Yngve. YH. Ref nr 274.
UPP
  Östgötabanan Programförklaring rörande Östergötlands järnvägsmuseum och Östgötabanan. Lundmark, Nils. Program målsättning. Ref nr 823.
UPP
  Östgötabanan Planerings- och arbetsplan 1975 - 1976. Lundmark, Nils. Program plan. Ref nr 767.
UPP
  Östgötabanor 1950-1958 Filmer från SJ:s arkiv. VHS 35 min. Ref nr 449.
UPP
  Östra Centralbanan Linköping - Hultsfred De första hundra åren. Adell, Niklas & Brännlund, Per-Olov. Ref nr 350.
UPP

Upprättad: 2004-12-05   Benny Nilsson