Model Railroading 
Bild: model_rr.jpg
   
Experts show you how to build and operate a pike. MRR book no 138
Förf: von Hallberg, R, Houghton, P, Wakefield, M, Schopp, B, Smith, C, m.fl.

Förlag: Trend Book, Los Angeles 1956
Bindning: Limmad, 128 sidor, Storlek: 165 * 239 mm
Ref: Model RR, Ref-nr: 171, Ca-pris (ev begagnad): 10 kr.
 
{Artiklar om att bygga modelljärnvägar i USA.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem