Sveriges Järnvägsstationer, Orbis 1 
Bild: orbis_1.jpg
   
Orbis 1
Förf: Mihnoss, E G

Förlag: Orbis bokförlag, Uppsala 1948
Bindning: Inbunden, 818 sidor, Storlek: 205 * 275 mm
Ref: Orbis 1, Ref-nr: 371, Ca-pris (ev begagnad): 200 kr.
 
{Innehåller stationer tillhörande SJ första distrikt: Stockholm, Uppland, Södermanland, Östergötland, Gotland, SWB, TGOJ med beskrivning av stationer och personal.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem