Svealandsbanan



 
Bild: sveaban.jpg
   
Den snabba och säkra vägen söder om Mälaren. BV
Förf: Banverket Östra Regionen

Förlag: Banverket, Södertälje 1995
Bindning: Broschyr, 4 sidor, Storlek: 210 * 297 mm
Ref: Sveaban, Ref-nr: 235.
 
{Presentation av svealandsbanans nya sträckning Södertälje - Eskilstuna - Valskog, inkl kartskiss.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem