Gruvgården - Fors Järnväg 
Bild: gruvfors.jpg
   
SJK skriftserie nr 5
Förf: Andren, Ernst & Sundström Erik

Förlag: SJK Förlag, Trollhättan 1968
Bindning: Limmad, 86 sidor, Storlek: 148 * 210 mm
Ref: GruvFors, Ref-nr: 612, Ca-pris (ev begagnad): 200 kr.
 
{Grundlig beskrivning av GFJ och Garpenberg, inklusive stationsbilder, bangårdsritningar, tekniska data, bilder, skisser och listor av den rullande materielen.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem