Stationshus 1855-1895 
Bild: stat_hus.jpg
   
A.W.Edelsvärd som järnvägsarkitekt. SJK skriftserie nr 47
Förf: Linde, Gunilla

Förlag: SJK Förlag, Stockholm 1989
Bindning: Inbunden, 117 sidor, Storlek: 275 * 221 mm
Ref: Stat_hus, Ref-nr: 80, Ca-pris (ev begagnad): 170 kr.
ISBN: 91-85098-47-7
 
{Beskriver Edelsvärds arkitektritade stationshus, inklusive bilder och vissa data.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem