Railways 
Bild: railways.jpg
   

Förf: Loxton, Howard

Förlag: Paul Hamlyn, London 1963
Bindning: Inbunden, 152 sidor, Storlek: 210 * 286 mm
Ref: Railways, Ref-nr: 197, Ca-pris (ev begagnad): 95 kr.
 
{Beskriver hela järnvägsutvecklingen från 1800 till dagens järnvägar.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem