Rullande materiel vid NKlJ 
Bild: nkljmtrl.jpg
   
SJK skriftserie nr 51
Förf: Löf, Peter

Förlag: SJK Förlag, Malung 1990
Bindning: Limmad, 80 sidor, Storlek: 209 * 148 mm
Ref: NKlJmtrl, Ref-nr: 137, Ca-pris (ev begagnad): 70 kr.
ISBN: 91-85098-63-9
 
{Förteckning över den rullande materielen vid NKlJ, inkl data, bilder och listor.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem