Gula Faran 
Bild: gulafara.jpg
   
Spårvägen i Norrköping 75 år.
Förf: Forsström, Willy & Hägglund, Bo

Förlag: Frank Stenvalls Förlag, Loviisa 1991
Bindning: Inbunden, 136 sidor, Storlek: 243 * 170 mm
Ref: GulaFara, Ref-nr: 198, Ca-pris (ev begagnad): 140 kr.
ISBN: 91-7266-040-6
 
{Beskriver spårvägsutvecklingen i Norrköping, inkl kartor, bilder, vagnslistor, data och ritningar.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem