SJ modellhall 
Bild: modeller.jpg
   
SJ 656108
Förf: Åberg, Nils

Förlag: Wiking, Södertälje 1965
Bindning: Häftad, 24 sidor, Storlek: 148 * 209 mm
Ref: Modeller, Ref-nr: 659, Ca-pris (ev begagnad): 20 kr.
 
{Beskrivning och förteckning över modeller i Stockholms C, inklusive tekniska data och bilder.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem