Stråssa Grufvor 
Bild: strassa.jpg
   
Stråssa gruvors 600-åriga historia i ord och bild.
Förf: Björkstedt, Karl-Axel

Förlag: Stråssa Turistgruva, Stråssa 1982
Bindning: Häftad, 16 sidor, Storlek: 174 * 245 mm
Ref: Stråssa, Ref-nr: 297, Ca-pris (ev begagnad): 5 kr.
 
{Berättelse om gruvan av en bergsingenjör med foto och skisser.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem