Gurklisten 1993 
Bild: gurkl_93.jpg
   
Medlemsskrift. VFÖJ 93:1-4
Förf: Brimalm, Christer, m.fl.

Förlag: WFJmf, Vadstena 1993
Bindning: Tidskrift, 64 sidor, Storlek: 206 * 296 mm
Ref: Gurkl-93, Ref-nr: 484, Ca-pris (ev begagnad): 100 kr.
 
{Innehåller: Östgötaångloken L15p, VB-loken, L19p, med tekniska data, berättelse om Tp-loken och VB 100 år.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem