3-spårstunnel förbi Riddarholmen 
Bild: getingmi.jpg
   
Broschyr
Förf: Östra Regionen

Förlag: Banverket, Solna 1993
Bindning: Broschyr, 6 sidor, Storlek: 296 * 210 mm
Ref: Getingmi, Ref-nr: 438.
 
{Beskrivning av Getingmidjan genom Stockholm förbi Riddarholmen med karta och profil.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem