SPM1999 Svenska Person- och motorvagnar 1999 
Bild: spm_99.jpg
   
SJK skriftserie nr 69
Förf: Nilsson, Lennart

Förlag: SJK Förlag, Borås 1999
Bindning: Inbunden, 176 sidor, Storlek: 215 * 154 mm
Ref: SPM 99, Ref-nr: 247, Ca-pris (ev begagnad): 190 kr.
ISBN: 91-85098-87-6
 
{Bilder och data om svenska personvagnar använda år 1999.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem