Sveriges Lokstationer 
Bild: lokstn.jpg
   
Maskintjänstens anläggningar 1856-1992. SJK skriftserie nr 60
Förf: Ljunggren, Malte

Förlag: SJK Förlag, Stockholm 1993
Bindning: Inbunden, 264 sidor, Storlek: 215 * 302 mm
Ref: Lokstn, Ref-nr: 388, Ca-pris (ev begagnad): 250 kr.
ISBN: 91-85098-75-2
 
{Förteckning över samtliga lokstationer i Sverige med text, bild, ritning och personalbesättning.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem