Järnvägsmuséer 1976 
Bild: jvgmusee.jpg
   
SJK skriftserie nr 19
Förf: Diehl, Ulf & Heimstrand, Torsten

Förlag: SJK Förlag, Stockholm 1977
Bindning: Plastband, 108 sidor, Storlek: 112 * 150 mm
Ref: JvgMusee, Ref-nr: 17, Ca-pris (ev begagnad): 35 kr.
ISBN: 91-85098-19-1
 
{Förteckning över samtliga järnvägsmuséer i Sverige samt deras verksamhet och rullande materiel.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem