Sveriges Järnvägar 
Bild: sv_jarnv.jpg
   
Reproduktion av ÖSkJ 1978. 1
Förf: Olofsson, Carl

Förlag: Kungl. Järnvägsstyrelsen, Stockholm 1921
Bindning: Limmad, 368 sidor, Storlek: 144 * 215 mm
Ref: Sv Järnv, Ref-nr: 315, Ca-pris (ev begagnad): 40 kr.
 
{Innehåller bestämmelser, SJ förvaltning och rullande materiel, trafikplatser, kartor och signaturer.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson,