Ny rullande materiel vid SJ 1916 
Bild: nymtrl13.jpg
   
Meddelande nr 13
Förf: Maskinbyrån

Förlag: Kungl. Järnvägsstyrelsen, Stockholm 1916
Bindning: Trådbunden, 10 sidor, Storlek: 244 * 312 mm
Ref: Nymtrl13, Ref-nr: 436, Ca-pris (ev begagnad): 40 kr.
 
{Förteckning över ny typer av rullande materiel med tekniska data, ritning och litt Bo5, Ao2, Co7 och So1.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem