Citytunneln 
Bild: citytunn.jpg
   
Kartor.
Förf: Citytunnelprojektet

Förlag: Citytunnelkonsortiet, Malmö 2000
Bindning: Vikt, 8 sidor, Storlek: 74 * 230 mm
Ref: Citytunn, Ref-nr: 711.
 
{Kartor över järnvägssträckningen för Citytunneln i Malmö och några tekniska data.}
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem